Wp/kcg/A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kcgWp > kcg > A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱
A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱ Amerika
USA orthographic.svg
Ta̱si̱la a̱byin A̱MA
Tyiang a̱toot shi A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱
A̱lama a̱byin A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱
A̱gba̱ndang A̱timi A̱yaasi̱tet Amerika wu (a̱zaghyi)
A̱gba̱ndang A̱timi A̱yaasi̱tet Amerika wu (a̱zama)

A̱byin A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱ (A̱.M. ku A̱MA) ba ku Amerika (Shong: The United States, U.S. ku US, ku Amerika), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱ Amerika (A̱.M.A. ku A̱MA) (Shong: United States of America, U.S.A. ku USA), yet a̱byin kya ka̱ la̱u shyia̱ di̱ vam-a̱byin Amerika A̱za hwa. Ka̱ byia̱ a̱yaasi̱tet 50 bya, a̱batyok mundundung a̱nyiung, a̱ca̱cet a̱yaateritori a̱fwuon na̱ng á̱ ku fwuop ma̱ng a̱tsak a̱byin ka di̱ yet kyang nyiung bah, Indian reservations 326, ma̱ng a̱cyuang nzwa a̱byin á̱ghyang. Ma̱ng shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai miliyon 3.8 (met a̱ma̱ntanaai miliyon 9.8), kikya yet a̱tat ku a̱naai ka̱ swak ma̱ a̱mgba̱m shi kyai a̱byin mi̱ swanta hu. A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱ ba byia̱ a̱junjung a̱gi̱gak ma̱ng Ka̱na̱da di̱ fam a̱za hu ma̱ng Mikziko di̱ fam a̱tak hu, a mbeang a̱cyuang a̱gi̱gak a̱sa̱khwot ma̱ng Kuba, Roshiya, ma̱ng Ba̱hamat hu.[1] Ma̱ng shi á̱niet ku swak miliyon 331 a̱ni, kikya si̱ yet a̱tat mi̱ shi á̱niet mi̱ swanta hu. A̱keangtung nka ka, kikya yet Washington, D.C., a̱wot a̱gba̱ndang a̱keang nka wu a̱ swak mi̱ shi a̱ni wa A̱keang New York.

Ya̱fang

  1. "Countries with Which the US Shares Maritime Borders".