Wp/hoc/लको बोदरा

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | hoc
Wp > hoc > लको बोदरा

ओत् गुरु कोल लको बोदरा (19 कोहोरा 1919, – 29 अचड़ा 1986), निकिन दो वरांग चिति पंजा-नम-केन-किन.Esu bugin Purty Sayob tikinj neka gebu julunga soben koge. Esu pure: bitiyam Aben ale manko paete

मिरय जिनिड्[edit | edit source]

ओत् गुरु कोल लको बोदरा तिकिन 19 कोहोरा 1919 दिलं पासेया हतु, खूँटपानी ब्लॉक, हसुर सिञहसा, जयराकन रे किन जोनोम लेना. अपु दो लेबेया बोदरा ओन्डोः एंगा दो जानो कुई. अकिनः प्राथमिक शिक्षा दो बड्चोम हतु प्राथमिक विद्यालय-एते होबा जना. एना तयोम पुरुईये रे इरिल बारा जोका किन पड़ाव जना. पुरुईये-एते पड़ाव लगिड् कुमे ओवः चका किन सेनो:जना. चका ग्रामर स्कूल रे अरे बारा जोका किन पड़ाव जना. अरे बारा तयोम अयर-पड़ाव लगिड् जिला हाई स्कूल, चरिबसा किन सेनोः जना. चरिबसा रे गेल बारा पड़ाव केन तयोम मरांग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा तिकिनः देंगा ते जलन्धर, पंजाब, होमियोपैथी एतोन किन सेनोःजना.

नला ओन्डोः वरांग चिति[edit | edit source]

पड़ाव को सबेन चबा केह ते अोवः किन रुवेह जना. हर्तासा रेल रेयः क्लर्क नला डाँगुवेपुसि रे किन नम केडा. एना रे नला तन इमिते गे वरांग चिति दो किन पंजा-नम केडा. नेन चिति कजि-नितिरे लगिड् मानतेन महाती बान्ड्राः देंगा ते जोड़ा-पुकुरिये रे दुपुब हुदे किन तिंगेर केडा.

ओनोल को[edit | edit source]

  1. सार होरा (इरिल हितड्)
  2. हलङ् हपालुङ्
  3. कोल रुल
  4. पोम्पो पुति
  5. बा बुरु बोंगा बुरु