Wp/hoc/माङ् सकेन

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | hoc
Wp > hoc > माङ् सकेन

Note: लील रोङ् रे ओलाकना: को ओता दइयोःवा।

Warang Citi Main page   Devanagari Main page
बलेः हो विकिपिडिया रे जोवर।

Welcome to the Ho Test Wikipedia.नेतः रे मेनःतन सकेन को दो हो जेगर ते बइयोःतन विकिपिडिया लगिड् तना। नेया सरि विकिपिडिया दो का तना। अबेनो नेतः रे अरिकेल को बेन ओल देंगाले रे एसु बुगिने होनङ्। नेन बलेः-विकिपिडिया रे ललि-संगि अरिकेल को ओलो: रे एनङ् सरि तेयः हो विकिपिडिया दो बइयोःवा। सरि हो विकिपिडिया बइ जन रे नेन रे मेनःतन सबेन अरिकेल को हन ते इडोःवा।


नेना दो बलेः-विकिपिडिया तना, एना मेन्ते अबेन नेतः ओलेतन सबेन अरिकेल को रेयः नुतुम नेलेका तईन-दोरकारा >> [[Wp/hoc/अरिकेल रेयः नुतुम]]। जा मेन्ते लको बोदरा रेनः मियड् अरिकेल बेन ओल सनङ् तना, एन्दो एन सकेन नेलेका नुतुमेबेन >> Wp/hoc/लको बोदरा। (सरि विकिपिडिया बइ जानोः रे एन अरिकेल गे [[लको बोदरा]] मेन्ते नुतुमोःवा।


अबु हो होन को तःय ते गोवारि मेनः चि चिमिन बु ओल दइये इमिन नमा-नमा, बुगिन-बुगिन अरिकेल कोबु ओलेया।


नेतः रे नाःआ 93 अरिकेल गे मेनः।नमा सकेन रेयः नुुतुम अोलेबेन↴↴

अरिकेल नुतुम पेरेः केह ते नेया↑↑ ओता ता रे नमा सकेन बइ दइयोःवा।
नेतः रे ओलाकनः को कञ सोमजा:ओ तना।

ओलाकन अरिकेल को।[edit | edit source]