Wp/guc/José Angel Fernández Silva Wuliana

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > José Angel Fernández Silva Wuliana
Wayuu ashajui.

José Angel Fernández Silva Wuliana, palajachikai sünain ashajaa tu wayuunaikikaa. Jooushii chaa Pala'aipo'u,[1] Goajira venezolana, el 23 de enero de 1961, el poeta es además Sociólogo y magíster en Antropología, egresado de la Universidad del Zulia. Cheejewai niakai wajirajee sulujeena tu mmakat laa uchii'pulee. Ayaatashii soou sukuwaitpaa wayuu sûnain akujawaa sunuiki wayuu suluu wayuunaiki. Ashaajishii sunuiki wayuu suluu tuu karaaloutaka wayuunaki.

Karalouktakana[edit | edit source]

  • Iitakaa (La Totuma), 1993
  • Nünüiki Ka'ika (Lenguaje del Sol). Monte Avíla Editores, Caracas, 2006
  • Jayeechiirua je Ojutuuirua Sümúinjatü tü Eiikaa Mma (Cantos y Pagamentos a la Madre Tierra). Editorial el Perro y la rana, Caracas, Venezuela 2007.

Referencias[edit | edit source]

  1. Poeta en lengua wayuu (indígena venezolano)