Wp/guc/Facebook

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Facebook
Facebook.

Facebook shia wanee waleketpülee süpüla antiraaya sümaa po'lootuashaanain shikii miyonniirua ka'yataayakalü. Eesü süpüla sü'ttaain wayuu eeyaakalüjeene'e atijain mojukuu müsü ashajaa süka komputatoora.