Wp/grc/Κυρία Δέλτος/β

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia-logo-v2-grc.svg
Ἔρρωσθε καὶ εὐδαιμονεῖτε!
Αὐτὴ γὰρ οὖν ἡ ἐγκύκλιος παιδεία γράφεταί τε καὶ ἀνακλώθεται τὸ εἶδος ὑφ᾿ οὑτινοσοῦν βουλομένου μὲν εἰδότος δέ.


Ἐπιλογαί
[ οὐ ] [ ϝ ] [ β ]


Τόδε τὸ ἐγχείρημα πλείω τῶν 1,702 (Reload) γε ἐγγραφῶν περιέχει


ΩΣ ΕΥ ΠΑΡΕΣΤΗΤΕ...

...ἐν τῇ Βικιπαιδείᾳ. Ἔστιν ὑμῖν πλείω περὶ τοῦ ἐγχειρήματος τούτου εἰδέναι ἀναγνόντες τὰ πολλάκις αἰτηθέντα καὶ τὴν βοηθείας ἐγγραφήν.

ΕΞΑΙΡΕΤΟΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ

Weights for A2 root system.png

Ἐν τοῖς Μαθηματικοῖς, ἡ θεωρία τῆς δυϊκότητος Ταννάκα–Κρέϊν ἀφορᾷ τὴν ἀλληλεπίδρασιν συμπήκτου τοπολογικῆς ὁμάδος τινὸς καὶ τῆς ἑῆς κατηγορίας γραμμικῶν ἀναπαραστάσεων.

Ἡ δυϊκότης Ταννάκα–Κρέϊν ἐπεκτείνει τὴν δυϊκότητα τοῦ Λεῦ Ποντριάγιν (δυϊκότης μεταξὺ συμπήκτων καὶ διακριτῶν μεταθετικῶν τοπολογικῶν ὁμάδων), ἐν περιπτώσει ὅπου αἱ ὁμάδες εἰσὶ σύμπηκτοι, ἀλλὰ οὐχὶ μεταθετικαί. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν περίπτωσιν τῶν μεταθετικῶν ὁμάδων, ἡ δυϊκὴ μαθηματικὴ ὀντότης μὴ-μεταθετικῆς συμπήκτου ὁμάδος τινὸς οὐκ ἔστιν ὁμάς τις ἐπἴσης, ἀλλὰ κατηγορία τις Π(G) (μετὰ τινῶν προσθέτων ἰδιοτήτων), σχηματιζομένη ὑπὸ τῶν περατοδιαστάτων ἀναπαραστάσεων τῆς G· τὰ θεωρήματα οὖν τῶν Ταννάκα–Κρέϊν περιγράφουσι τὸν ὀπισθοχωροῦντα μορφισμὸν ἐκ τῆς Π(G) ὀπίσω εἰς τὴν G, ἐπιτρέποντά τινι ἐπικτῆσαι τὴν ὁμάδα μέσῳ τῆς ἑῆς κατηγορίας, χαρακτηρίζοντα δὲ πλήρως, ἐν πράγματι, ἁπάσας τὰς κατηγορίας, τὰς προκυψίμους τοιούτῳ τρόπῳ ἐξ ὁμάδος τινός.

Exquisite-khelpcenter.png

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Πολιτεία

Ἀγορά · Συχναὶ ἐρωτήσεις · Προαιρέσεις · Προαιρέσεις περὶ διαγραφῶν · Ἀμμοδόχος · Προτεινόμενα θέματα νέων ἐγγραφῶν · Νέαι δέλτοι · Ἐπίτροποι Ἑλληνικῆς Βικιπαιδείας · Πνευματικὰ δικαιώματα

Βουλαὶ πρὸς νέους χρωμένους

Βοήθεια · Εἰσήγησις νέων χρωμένων · Τί ἐστν ἡ Βικιπαιδεία · Τι οὐκ ἔστιν ἡ Βικιπαιδεία · Ἁπλοῖ κανόνες · Οὐδετερότης · Εἰκόνες · Πῶς δέλτον μεταγράψετε · Περὶ μεταφράσεων · Ἐπιφόρτωσις ἀρχείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βοηθεῖτε τῇ Βικιπαιδείᾳ εἰσφέροντες τὴν ὑμετέραν συμβολὴν ἵνα ἡ ἐγκυκλοπαιδεία ἀναπτύσσηται.
  • Ἐὰν ἐγγραφήν τινα εὑρίσκητε ἀνεπαρκῆ, προσέχοντες τὸν νοῦν, αὐτὴν συμπληρώσατε.
  • Ἐὰν καλῶς γνωρίζητε πρᾶγμά τι, ἄρχετε νέας ἐγγραφῆς.
  • Τὸ μεταφράζειν ἐγγραφήν τινα ἀπὸ ἄλλης γλώσσης ἐπιτρεπτόν ἐστιν.

Nuvola apps kpdf.png

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Θεματικὸς κατάλογος
Nuvola apps kcoloredit.svg
Πολιτισμὸς καὶ Τέχναι

Ἀρχιτεκτονική · Γλυπτική · Ζωγραφική · Θέατρον · Λογοτεχνία · Ποιητικὴ · Μουσική · Ὄρχησις · Κινηματογραφία · Φωτογραφία · Εἰκοναφήγησις · Ἀθλητισμός · Μυθολογία · Θρησκεία

Nuvola apps kalzium.png
Μαθηματικὰ καὶ Φυσικαὶ Ἐπιστῆμαι

Μαθηματικά · Φυσική · Χημεία · Ἀστρονομία · Γεωλογία · Βιολογία · Ἰατρική · Τεχνολογία

Nuvola apps edu phi.png
Φιλοσοφία καὶ Κοινωνικαὶ Ἐπιστῆμαι

Φιλοσοφία · Ψυχολογία · Ἀνθρωπολογία · Ἀρχαιολογία · Γλωσσολογία · Οἰκονομικά · Πολιτειολογία

Nuvola filesystems www.png
Γεωγραφία

Ἀσία · Εὐρώπη · Λιβύη · Νεοικουμένη · Ὠκεανία · Ἀνταρκτική · Πόλεις · Χῶραι · Θάλατται · Νῆσοι · Ὄρη

Nuvola apps bookcase.svg
Συγγραφή

Πόλεμοι · Ἀρχαία ἱστορία · Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία · Βυζάντιον · Εὐρωπαϊκὴ ἱστορία · Σύγχρονος ἱστορία

Nuvola apps kuser.svg
Βικιπαιδεία

Βίκι

Ἀλφαβητικὸς κατάλογος


Α Β Γ Δ Ε Ϝ Ϛ Ζ Ͱ Η Θ Ἷ Ϳ Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ϻ Ϙ Σ Τ Φ Χ Ψ Ω Ͳ Ϸ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Ἄλλα ἐγχειρήματα


Ἡ τῆς Βικιπαιδείας λειτουργία ὑποστηρίζεται ὑπὸ τοῦ μὴ κερδοσκοπικοῦ ὀργανισμοῦ Ἵδρυμα Βικιμέσα, ὃς λειτουργεῖ καὶ ἄλλους πολυγλώσσους καὶ ἐλευθέρου περιεχομένου ἱστοτόπους:

Wikisource-logo.png
Βικιθήκη
Ἐλεύθερα ἔγγραφα καὶ πηγαί
(Ἑλληνιστὶ ἀρχαίως)
Wiktionary-logo.svg
Βικιλεξικόν
Λεξικὸν βιβλίον καὶ θησαυρὸς λέξεων
(Καινελληνιστί)
Wikiquote-logo.svg
Βικιφθέγματα
Συλλογὴ ἀποφθεγμάτων (Ἑλληνιστὶ ἀρχαίως)
Commons-logo.svg
Κοινά
Κοινὴ ἀποθήκη πολυμέσων (Καινελληνιστί)
Wikibooks-logo.svg
Βικιβιβλία
Βιβλία καὶ ἐγχειρίδια ἐλευθέρας προσβάσεως (Καινελληνιστί)
Wikinews-logo.svg
Βικιεπίκαιρα
Δέλτος ἐλευθέρων ἐπικαίρων (Καινελληνιστί)
Wikiversity-logo-41px.png
Βικιεπιστήμιον
Ἐλεύθερα μαθήματα καὶ μαθητικαὶ
ἐργασίαι (Καινελληνιστί)
Wikispecies-logo.svg
Βικιείδη
Κατάλογος εἰδῶν τῶν ἐμβίων ὄντων (Καινελληνιστί)
Wikimedia-logo.svg
Μετα-Βίκι
Σύνταξις ἁπάντων τῶν προγραμμάτων τοῦ ἱδρύματος Βικιμέσα (Καινελληνιστί)
Wikidata-logo.svg
Wikidata
Free knowledge base (Καινελληνιστί)
Wikivoyage-logo.svg
Wikivoyage
τον ελεύθερο ταξιδιωτικό οδηγό (Καινελληνιστί)
Mediawiki-logo.png
MediaWiki
Wiki software development (Καινελληνιστί)

Ἡ Βικιπαιδεία ἀλλογλωσσιστί


1 000 000 +

Deutsch (Γερμανιστί)  •  English (Ἀγγλιστί)  •  Español (Ἱσπανιστί)  •  Français (Φραγκογαλλιστί)  •  Italiano (Ἰταλιστί)  •  Nederlands (Ὁλλανδιστί)  •  Polski (Πολωνιστί)  •  Русский (Ῥωσσιστί)  •  Svenska (Σουηδιστί)

100 000 +

العربية (Ἀραβιστί)  •  Azərbaycanca (Ἀζεριστί)  •  Български (Βουλγαριστί)  •  Català (Καταλανιστί)  •  Sinugboanong Binisaya (Σεβουάνιστί)  •  Česká (Τσεχιστί)  •  Dansk (Δανιστί)  •  Ελληνικά (Καινελληνιστί)  •  Esperanto (Ἐσπεραντιστί)  •  Eesti (Ἐσθονιστί)  •  Euskara (Βασκιστί)  •  فارسی (Περσιστί)  •  Suomi (Φιννιστί)  •  Galego (Γαλικιστί)  •  עברית (Ἑβραϊστί)  •  हिन्दी (Ἰνδιστί)  •  Hrvatski (Κροατιστί)  •  Magyar (Οὐγγαριστί)  •  Հայերեն (Ἀρμενιστί)  •  Bahasa Indonesia (Ἰνδονησιαστί)  •  日本語 (Ἰαπωνιστί)  •  Қазақша (Καζαχιστί)  •  한국어 (Κορεατιστί)  •  Latina (Λατινιστί)  •  Lietuvių (Λιθουανιστί)  •  Minangkabau (Minangkabau)  •  Bahasa Melayu (Μαλαϊστί)  •  Nynorsk (Καινονορβηγιστί)  •  Norsk Bokmål (Δανονορβηγιστί)  •  Português (Πορτογαλιστί)  •  Română (Ῥωμανιστί)  •  Srpskohrvatski (Σερβο-Κροατιστί) •  Simple English (Ἀγγλιστὶ ἀφελῶς)  •  Slovenčina (Σλοβακιστί)  •  Slovenščina (Σλοβηνιστί)  •  Српски (Σερβιστί)  •  Türkçe (Τουρκιστί)  •  Українська (Οὐκρανιστί)  •  O‘zbek (Οὐσβεκιστί)  •  Tiếng Việt (Βιετναμιστί)  •  Volapük (Βολαπυκιστί)  •  Winaray (Οὐϊναραϊστί)  •  中文 (Σινιστί)

10 000 +

Afrikaans (Ἀφρικανιστί)  •  Alemannisch (Ἀλεμαννιστί)  •  مصرى - Maṣrī (Αἰγυπτιαραβιστί)  •  Asturianu (Ἀστoυριστί)  •  Беларуская (Λευκορρωσσιστί)  •  Bosanski (Βοσνιστί)  •  Нохчий (Σεσενιστί)  •  Cymraeg (Καμβριστί)  •  Frysk (Δυτικοφρισιστί)  •  Gaeilge (Ἰρλανδιστί)  •  Gàidhlig (Ίρλανδιστὶ σκωτικῶς)  •  Fiji Hindi (Ἰνδιστὶ φιτικῶς)  •  Krèyol ayisyen (Αἱτιστί)  •  Interlingua (Ἰντερλίγγουα)  •  Ido (Ἴδοϊστί)  •  Íslenska (Ἰσλανδιστί)  •  Basa Jawa (Ἰαυαϊστί)  •  ქართული (Γεωργιστί)  •  Kurdî (Κουρδιστί)  •  Кыргызча (Κιργιζιστί)  •  Lëtzebuergesch (Λυξεμβουργιστί)  •  Latviešu (Λεττονιστί)  •  Malagasy (Μαδαγασιστί)  •  Македонски (Σλαυομακεδονιστί)  •  മലയാളം (Μαλαϊαλαμιστί)  •  Plattdüütsch (Κατωσαξωνιστί)  •  नेपाल भाषा (Νεπαλιστί)  •  Occitan (Ὀξιτανιστί)  •  ਪੰਜਾਬੀ (Πανιαβιστί)  •  Piemontèis (Πιεμοντιστί)  •  Runa Simi (Κεσοαϊστί)  •  संस्कृत (Σανσκριτιστί)  •  Sicilianu (Σικελιστί)  •  Scots (Σκωτιστί)  •  Shqip (Ἀλβανιστί)  •  Basa Sunda (Σουνδαϊστί)  •  Kiswahili (Σουαϊλιστί)  •  தமிழ் (Ταμιλιστί)  •  తెలుగు (Τελούγου)  •  ไทย (Θαιλανδιστί)  •  Tatarça (Ταταριστί)  •  اردو (Ὄρδουϊστί)  •  Vèneto (Ἐνετιστί)  •  Walon (Οὐαλωνιστί)  •  יידיש (Ἰουδαιογερμανιστί)  •  Bân-lâm-gú (Νοτιομινιστί) •  粵語 (Καντονιστί)

1 000 +

Englisc (Ἀγγλοσαξωνιστί - Παλαιαγγλιστί)  •  ܐܪܡܝܐ (Καιναραμαϊστὶ ἀσσυριακῶς)  •  অসমীয়া (Άσαμιστί)  •  Aymara (Αἰμαραϊστί)  •  Boarisch (Βαυαριστί)  •  བོད་སྐད (Θιβετιστί)  •  Corsu (Κορσικιστί)  •  Qırımtatarca (Κριμαιοταταριστί)  •  Kaszëbsczi (Κασουβιστί)  •  Dolnoserbski (Κατωσορβιστί)  •  Emiliàn e rumagnòl (Αἰμιλιορρωμανιωλιστί)  •  Estremeñu (Ἐστρεμαδουριστί)  •  Võro (Βοροϊστί)  •  Føroyskt (Φεροϊστί)  •  Arpitan (Φραγκοπροβιγκιαστί/Ἀρπιτανιστί)  •  Furlan (Φουρλανιστί)  •  Avañe'ẽ (Γουαρανιστί)  •  Gaelg (Μαγχιστί)  •  Hawai`i (Αὐαϊστί)  •  Hornjoserbsce (Άνωσορβιστί)  •  Interlingue (Ἰντερλίγγουε)  •  Lojban (Λoζοβανιστί)  •  Kalaallisut (Γροινλανδιστί)  •  Kernewek (Κορνιστί)  •  Limburgs (Λιμβουργιστί)  •  ລາວ (Λαοϊστί)  •  Māori (Μαοριστί)  •  Nāhuatl (Ναυατλιστί)  •  Novial (Νοβιαλιστί)  •  Diné bizaad (Ναυαϊστί)  •  ଓଡ଼ିଆ (Ὀριαϊστί)  •  Papiamentu (Παπιαμεντιστί)  •  Deitsch (Γερμανιστί πενσυλβανιακῶς)  •  पाऴि (Παλιστί)  •  Tarandíne (Ταραντιστί)  •  Sardu (Σαρδηνιστί)  •  Soomaaliga (Σομαλιστί)  •  Sranantongo (Σρανανιστί)  •  Seeltersk (Φρισιστὶ σατερλανδικῶς)  •  Tok Pisin (Τοκπισινιστί)  •  Reo Mā`ohi (Ταϊτιστί)  •  West-Vlams (Δυτικοφλαμανδιστί)  •  Wolof (Ὀλοφιστί)  •  吴语 (Οὐϊστί)  •  Zeêuws (Ζηλανδιστί)  •  古文/文言文 (Παλαιοσινιστί)

100 +

Bislama (Βισλαμιστί)  •  Nehiyaw (Κριαστί)  •  Словѣньскъ (Παλαιεκκλησιοσλαυονιστί)  •  Gutisk (Γοτθιστί)  •  Inuktitut (Ἰνουκτιτουτιστί)  •  KiKongo (Κογγιστί)  •  Молдовеняскэ (Μολδαυϊστί)  •  dorerin Naoero (Ναυρουϊστί)  •  Norfuk (Νορφολκιστί)  •  Ποντιακά (Ποντορρωμαιιστί)  •  Romani - रोमानी (Ῥομανιστί)  •  Armãneashce (Ἀρωμανιστί)  •  سنڌي، سندھی ، सिन्ध (Σινδιστί)  •  Gagana Samoa (Σαμοαστί)  •  isiXhosa (Χοσαϊστί)  •  isiZulu (Ζουλουϊστί)

Κατάλογος ἁπασῶν τῶν ΒικιπαιδειῶνΣυνέργεια διαφόρων γλωσσῶνΠοιεῖν Βικιπαιδείαν τινὰ ἐν καινῇ γλώσσᾳ τινί