Jump to content

Wp/gil/John Wycliffe

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gil
Wp > gil > John Wycliffe
John Wycliffe

E bungiaki n te ka - 14 n tienture i Engiran. Ataein te reirei n Taekan te Aro n te Reirei ae Rietaata ae te Oxford Iuniwetiri. E reireinaki bwa te Aro ni Katorika e aki reke irouia kiingin te nakoanibonga, bwa te Ukaari ae Tabu (ke te toa) bon tiaki rabwatan raoi Kristo, ao te ekaretia e riai n aki kabongana mwaakan te tautaeka iaoia aomata. E raira taekan te Baibara nakon te taetae n Ingiriti. E mate n 31 Ritembwa 1384.