Wp/fon/Nɛnuwi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fon
Wp > fon > Nɛnuwi

Nɛnuwi

Nyikɔ tɔn ɖévo lɛ : Nɛnu
To é mɛ é jɔ ɖé é : Togo to, Benɛ to
Ɖadonu tɔn lɛ : Amanɛnu, atakin, nuhwɛnkun, akanmu abi "bircarbonate"
Nu é nɔ ɖu na lɛ : Wɔ, Ɛba alo Telubɔ

Nɛnuwi ɔ dɛnu sin nusùnnú ɖokpo wɛ é nyi ɖo Benɛɛto mɛ bɔ amà tɔn wɛ é nɔ ba bo nɔ ɖa.

Etɛ lɛ wɛ̀ nɔ́ ɖa nɛnuwi ɔ tawun?

E ɖo nɛnuwi ɔ ná ɖa wɛ ɔ e na mɔ:

  • amanɛnu
  • akanmu abi "bircarbonate"
  • afintin abi lanhwinhwɛn
  • atakin
  • nuhwɛnkun
  • jɛ̀
  • ami vɔvɔ
  • sin

Nɛ wɛ é nɔ ɖa gbɔn?

E ɖo na ɖa wɛ ɔ é nɔ wún sin kpɛɖe ɖo adoji. Ě e sin ɔ hwangban e ɔ e nɔ do akanmu abi "bicarbonate" kpɛɖe mɛ e nɛ ɔ gudo ɔ e nɔ klɔ́ amanɛnu ɔ d'emɛ bo nɔ xwe nu do. E na blo nukunxwixwe atɔ́ɔ́n mɔ ɔ e nɔ sɔ nùsúnnu dannu bo xó amanɛnu kaka bɔ e nɔ ci xisixisi. Enɛ gudo ɔ e nɔ do afintin atakin jɛ nuhwɛnkun kpodo ami vɔvɔ kpan mɛ̀ alo asɔn abi agasa kpodo kpanma kpan mɛ̀.

Etɛ wɛ e nɔ ɖu na?

Nɛnuwi ɔ e nɔ ɖu kpo gbade wɔ̌ télibɔ wɔ̌ wɔ̌koli kpodo gǐ kpan