Wp/fon/Wémá Nukɔntɔn

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fon
(Redirected from Wp/fon/Main Page)
Wp > fon > Wémá Nukɔntɔn
nothumb
nothumb
Doo nú mi!

Wikipedia ɖò Fɔngbemɛ ɔ, bibɛ wɛ mi ɖè. Mi na wlan nǔ, bo na xà ɖó gbè miɖésunɔ lɛ tɔn ɔ nyí nǔ ɖò tají. Tovi hwɛ ɖɔwun lɛ wɛ nɔ wlán nǔ élɔ lɛ bo ná dó sɔ́ nunywɛ d'asi nú mɛ bǐ. A tunwun fɔngbe wlan alǒ a nɔ dó wɛ hun, hwi lɔ mɔ̌, a hɛn ɔ́, a nǎ d'alɔ b'ɛ na yì nukɔ̀n.

Núwlǎnwlǎn 610 wɛ e ko wlan dó Wikipedia fɔngbemɛ tɔn ji. Wà gɔ́ towé ná!


Ɖíɖé éhɔnmɛ tɔn

Núwlǎnwlǎn ɖagbè


Galí ɔ nyi nuɖuɖu ɖé bɔ é nɔ ɖu ɖo Benɛɛto mɛ b'ɛ nyi fɛnnyɛ linfin. Ayihɔngbè ayihɔngbè nuɖuɖu wɛ é nyi ɖo to gégé mɛ ɖo gbadahwejí Aflika tɔn. Togoto, Ganato, Nijeryato nyi to é mɛ é 'nɔ ɖu ɖé tawun tɔn ɖé é. Xá nú é kpó ɔ....

Tuto nɔnvi Wikipedia tɔn lɛ

Wikisource Wikisource Wiktionary Wiktionnaire Wikiquote Wikiquote Wikinews Wikinews ویکیدراوە Wikidata Wikibooks Wikibooks
Wikispecies Wikispecies Wikiversity Wikiversité Wikivoyage Wikivoyage MediaWiki MediaWiki Commons Commons Meta-Wiki Meta-Wiki