Wp/fon/Kutɔnu

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fon
Wp > fon > Kutɔnu
Alikpetɛ́n sacré-coeur tɔn ɖo Akpakpa

Kutɔnu nyí toxo ɖaxo bǐ ɖo Benɛto ɔ mɛ. Ěe xa mɛ ɖo xwe 2013 ɔ, gbɛtɔ 760 000 wɛ sá wxé ɖo kutɔnu.

Ahɔxu wxé gégé wɛ ɖo fi nɛ. Ɖantɔpka xi wɛ nyi axi ɖaxo bǐ ě ɖo hwéyixɔtɛn mɛwigbéjí ɔ tɔn bi é. Nɔ́wxé kpodo xú kpo ě kpé ɖo toxo ɔ mɛ wɛ zɔn bɔ é ylɔ ɛ dɔ Kutɔnu.

zohunglintɛn kpodo Jɔmɛhunjayitɛn Benɛto ɔ tɔn lɛ ɖésu ɖo kutɔnu.

É nɔ ylɔ mɛ é nɔ nɔ́ Kutɔnu lɛ ɖɔ Kutɔnutɔ

Tan Kutɔnu toxo tɔn[edit | edit source]

Ɖo xwekanwekoɖobu ko é hwé ɖokpo gɔ tɔn sín bibɛmɛ ɔ, hwevíwlǐtɔ́ lɛ kɛ́ɖɛ́ wɛ́ sá xwé ɖo kutɔnu. Hwénú é axɔ́sú Glɛlɛ ɖo gánjí wɛ yovotomɛnu núkɔ́ntɔ́n lɛ wá sá xwé ɖo finɛ gǎ.

Ɖo azán ko é hwé ɖokpo gɔ nùxwasùn xwe 1958 tɔn mɛ wɛ axɔ́sú Glɛlɛ d'alɔ wémá bo jo kutn onu toxo ɔ ɖo nú flánsé lɛ.

Toxogán kutɔnu tɔn lɛ[edit | edit source]

Toxogán kutɔnu tɔn lɛ
Xwe Nyíkɔ
1956-1961 Mɛdaxó Gilbet Kpakpo
2003-2015 Mɛdaxó Nicéphore Soglo
2015-2017 Mɛdaxó Léhady Vinagnon Soglo
Sín xwe 2017 tɔn mɛ Mɛdaxó Isidore Gnonlonfoun (Tɛnmɛ kpɔntɔ)

Kɔnɖokpɔ́ xǎ toxo ɖévo lɛ[edit | edit source]

Toxo kutɔnu tɔn d'alɔ wémá mɛ bo ɖo Kɔnɖokpɔ́ xǎ toxo ɖévo lɛ ɖo gbɛ́ ɔ mɛ́. É ná xá:

  • Toxo Créteil tɔn ɖo flánséto mɛ, sin xwe 1986 tɔn mɛ
  • Toxo Salvador tɔn ɖo Blezíluto mɛ, sí xwe 1987 tɔn mɛ
  • Toxo Rosny-sous-Bois tɔn ɖo flánséto mɛ, sín xwe 2006 tɔn mɛ