Wp/fon/Kple ɖaxo è blo ɖo Benɛtomɛ ɖo zoflinplɔsun xwe 1990 tɔn mɛ e

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fon
Wp > fon > Kple ɖaxo è blo ɖo Benɛtomɛ ɖo zoflinplɔsun xwe 1990 tɔn mɛ e

Kple ɖaxo è blo ɖo Benɛtomɛ ɖo zoflinplɔsun xwe 1990 tɔn mɛ ɔ, nyi kple nukɔntɔn e blo ɖo to e nɔ do flansegbe ɖo Afrikagbeji e lɛ mɛ, lo bɔ yé gege sɔ afɔ do afɔdo tɔn mɛ(Benɛ).

Doyidosrɔ kple nɛ ɔ tɔn

Benɛto jɛ eɖesu si sin xwe ko-atɔɔn-nukun-ɛnɛ gɔɔ gudo ɔ, to ɔ wa ɖo wuwɛ gege xozrɛ wɛ b'ɛ zɔn b'ɛ yi gudo bi. Tovilɛ bi ɖo ale na wɛ ɖo acɛkpikpa mɛɖaxo ahwangan sunvinɔ Matthieu KEREKOU tɔn ɔ sɔ kpewu bo ɖo kwɛ su azɔwatɔ lɛ wɛ a. Mɔ ɖokpo ɔ tovi lɛ fɔngu do acɛkpikpa gannu gannu togan ɔ tɔn ji. Hwenɛnu loɔ, togan ɔ wa mɔ ɖɔ émi ɖo na d'alɔ ami mɛ lobo vɔda nu acɛkpikpa emitɔn. Ɖo azan ɛnɛ gɔɔ wǒsun xwe 1989 tɔn ɔ, xoɖɔ-do-mɛɖee-gbemɛ bɛ ɖo togan ɔ kpo ɖɛmɛnu azɔwatɔ lɛ tɔn kpodo me e ko hɔn sin to ɔ mɛ lɛ e kpan.