Wp/fon/Joseph Djogbenou

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fon
(Redirected from Wp/fon/Joseph Djogbénou)
Wp > fon > Joseph Djogbenou

Joseph Djogbenou

Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Sɛnzɔwatɔ
Azan é gbé é ji ɖé é : 20 mars 1969
Fǐ é ji ɖé é : Agbomɛ

Joseph Djogbenou ɔ, hwɛɖɔtɔ, sɛnzɔwatɔ, nukplɔnmɛtɔ kplɔnyiji'alavɔ Benɛɛto tɔn wɛ. Sin lexwele 2018 ɔ wɛ, ěe nyi gan e xwè aza do sɛnzɔwaxwe e nɔ yɔlɔ ɖɔ Cours constitutionnelle e nu. E ji ɖo Agbomɛ ɖo azan ko gɔ nuxwasun xwe 1969 tɔn mɛ.

Azɔ tɔn

Mɛsi sɛnkplɔmɛ gan ɖaxo ɖokpo wɛ e nyi kplɔnyiji'alavɔ Agbomɛ-Kandofi tɔn. E lɛ nyi gan nu nunywɛ gbasa e nɔ ylɔ ɖɔ Centre de recherche et d'étude en droit et institutions judiciaires en Afrique (CREDIJ). Ganhwɛɖɔtɔ wɛ nyi Barrot Bénɛ tɔn. E lɛ nyi gbɛtɔ nukunɖeji hunjɛdo toji tɔ Bénɛ tɔn, bo ka ɖo toxoɖɔgbɛ Alternative citoyenne mɛ.

Gan é ɖu lɛ é

Mɛɖaxo Djogbénou(Jɔgbenu) ɖu gan ɖo sɛn gbasa ɖaxo Benɛ tɔn sin azan wɛnɛ gɔ ayidosun xwe 2018 tɔn mɛ. Ɖo liyansun xwé 2022 tɔn mɛ mɛɖaxo sɔ azɔ kɔn yanyi bo na lɛ xwé aza ɖo ta nu sɛngbasa ɖaxo Benɛɛto ɔ nu a.

Toxo ɖiɖɔ

Mɛɖaxo Djogbénou wɛ nyi gan è xwe aza do toxodɔgbɛta UP (Union Progressisse) tɔn nu e, sin liyansun xwé 2022 ɔ tɔn mɛ.