Wp/fon/Dékanmɛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fonWp > fon > Dékanmɛ

Dékanmɛ ɔ, tokpɔnlavi wɛ é nyi ɖo tokpɔnlavi tɛnwe (7) tokpɔnla Só-Ava tɔn mɛ, bo ɖo tokpɔn Xulɛnu ɖo Benɛ tò mɛ.

Tokpɔnlavi é nɛ ɔ, ɖo dogbo xá tokpɔnla Dangbo tɔn ɖo taligbe, bo ɖo xá Vɛki ɖo afɔligbé, bo lɛ ɖo xá tokpɔnla Agege tɔn ɖo zǎnzǎnhwe jí, bo ɖo xá Hwɛ̀do-Agékɔn ɖo gbadahwe jí.

Dékanmɛ ɔ, ɖo gletoxo atɔ́ɔ́n (05) yě ɖie: Anaviékɔmɛ, Jɛkpé, Kpafɛ, Kpoviékɔmɛ, kpo Sakɔmɛ kpo.

Ɖo azǎn 27 gɔ ɔ xwè 2013 tɔn mɛ wɛ Dékanmɛ huzu tokpɔnlavi nu tokpɔnla Só-Ava tɔn. Kɛnsisɔ sin nuwiwa è azɔxwe « INSAE » tɔn blo ɖo xwè 2013 tɔn mɛ e ɔ, Dékanmɛ ɖo hwɛndo 1276 kpodo gbɛtɔ 6617 kpan: nyɔ̌nu 3333 kpo sǔnnu 3284 kpo.

Ɖo Dékanmɛ ɔ gbè gěge sukpo amɔ̌ fɔngbe do tɔ lɛ sukpo tawun.

Azɔ̌ e tovi lɛɛ nɔ wa lɛ̌ ɖie: glezɔ, kanlinnyinyi, gbenyinya,, yě nɔ lɛ wa alɔnǔzɔ; gege yetɔn nyi hwewlitɔ bɔ yě ɖo wlɛnwin gěge bo nɔ wli hwevi lɛɛ na. Ɖo glezɔ yětɔn wiwa mɛ ɔ nǔ e yě nɔ do tawun wɛ nyi : mǎ, timati, gbade, fɛnnyɛ̌, atakin, fevi, aziǐn, kpodo dokwin kpan.