Wp/fon/Amiwɔ̌

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fon
Wp > fon > Amiwɔ̌

Amiwɔ

Nyikɔ tɔn ɖévo lɛ : Jɛ wɔ
To é mɛ é jɔ ɖé é : Togo to, Benɛ to
Ɖadonu tɔn lɛ : Lifin, Ami, Jɛ, Nuhwɛkun, Lan alo Hwevi susɔ
Nu é nɔ ɖu na lɛ : Lan alo hwevi

Amiwɔ e nɔ lɛ ylɔ ɖɔ Jɛwɔ, Wɔ vɔvɔ bɔ e nɔ ɖa ɖo Benɛɛ bo nɔ ɖu zozo tɔn.

Ɖo nuɖuɖu Benɛɛ tɔn lɛ mɛ ɔ, Amiwɔ ɔ, wɔ ɖe wɛ bɔ e nɔ ɖǎ ɖ'ami mɛ. Ɖo Fɔngbe mɛ ɔ e nɔ lɛ yɔlɔ wɛ ɖɔ Jɛwɔ ɖo e gbɔn vo nu wɔ wewe ɖiɖa. Myamya tɔn wɛ zɔn b'ɛ nɔ lɛ yɔlɔ wɛ ɖɔ wɔ vɔvɔ ɖo tɔmati (timati) nɔ yi mɛ alo ami vɔvɔ nɔ lɛ ɖa. Ɖiɖa tɔn gbɔn vo nu wɔ wewe ɖiɖa ; ɖo wɔ wewe ɖiɖa ɔ kpo Cɛju gban (30') alo kpodo ganxixo ɖokpo kpo ɔ e hɛn ɔ e na ɖǎ loɔ amiwɔ ɖiɖa tɔn nɔ ɖu ganxixo ɖokpo we mɔ alo e nɔ lɛ hu mɔ.

Ajɔ e nɔ mɔ bo nɔ ɖa lɛ e ɖye[edit | edit source]

  • Lifin
  • Ami
  • Nuhwɛkun
  • Lan alo Hwevi susɔ

Tan kpo ɖo zinzan tɔn kpan[edit | edit source]

Wɔ nɛ ɔ Afɔgokɔ Benɛɛ to ɔ wɛ e wukun sin co Benɛtovi lɛ bi wɛ yi wan na bo nɔ ɖu. Amiwɔ ɔ e nɔ ɖu ɖo Agɔji, Xwe zan lɛ gbe alo cyɔ ɖiɖi lɛ hwenu. E nɔ ɖu kpodo Lan alo kpodo Hwevi kpan.