Wp/dar/МяхIяммад ХIясанов

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | darWp > dar > МяхIяммад ХIясанов
Jump to navigation Jump to search

МяхIяммад ХIясанов - 1920-ибил дусла мартла 26-личиб Дагъиста оборонала ревсоветли халкьла багьудила ва печатьла шайчибси Комиссариат алкIахъули саби.

Биография[edit]

Баягъи ил дусла апрельла ахирличиб ил Комиссариатла печатьла шайчибси отделли Дагъиста мезаначил дурадулхъес гIягIнити газетабала ва журналтала редакторти тасдикьбирули саби. Дарган мезличилси газеталис ре-дакторли чеввиркIули сай Сергокъалала районна Хъар МахIаргивадси, гъану шура дус виубси МяхIяммад ХIясанов. Сунела заманалис дебали багьудичевси, серхурси, У. Буйнакъскийла, М. Дахадаевла, Ж. Къоркъмасовла, узби ХIямид ва МяхIяммад ТIалхIятхъала марси гьалмагъ М.ХIясановли даргала газетала чум номерлис редактордеш дарибал дурусли белгили ахIен. Ил шайчирти баянти тарихли мяхIкамхIедарили сари. Амма ил къуллукъличив М.ХIясанов вахъхIи-декIар кали ахIен: лерти баянти хIясибли, 1922-23-ибти дусмазив ил Лавашала округла исполкомла председательли ва Дагъиста Наркомпросвещениела заместительли узусири. 30 дусла гIямруличив ил сагати гIямрула къарши- картазивад улхули сай.