Wp/cop/ⲧⲟⲗⲁⲣ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲣⲉⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop(Redirected from Wp/cop/ⲧⲟⲗⲗⲁⲣ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲣⲓⲭⲁ)
Wp > cop > ⲧⲟⲗⲁⲣ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲣⲉⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ
Jump to navigation Jump to search

ⲡⲓⲧⲟⲗⲁⲣ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲡⲓⲗⲟⲩⲕⲟϫⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ.