Wp/cop/ⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop(Redirected from Wp/cop/ⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ)
Wp > cop > ⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ
Jump to navigation Jump to search

ϯⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛⲣⲱⲙⲁⲓⲕⲏ ⲧⲉ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛⲣⲏ.

ⲁⲛⲓⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲥⲱⲟⲩⲛ `ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ `ⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ, ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲉⲣⲭⲣⲁⲥⲑⲉ `ⲙⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲁⲃⲟⲧ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϧⲟⲩⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁⲃⲟⲧ `ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ.

ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲧⲥⲛⲁⲩ `ⲛⲁⲃⲟⲧ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲁⲛ `ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲃⲟⲧ: