Wp/cop/ⲙⲉⲧϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲥⲟⲃⲓⲏⲧ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop(Redirected from Wp/cop/ⲙⲉⲧϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲥⲟⲃⲉⲧ)
Wp > cop > ⲙⲉⲧϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲥⲟⲃⲓⲏⲧ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲣϣ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲟⲥϧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲁⲑⲏⲣ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲥⲟⲃⲉⲧ ⲡⲉ

ϯⲙⲉⲧϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲥⲟⲃⲉⲧ (ϯⲙⲉⲧϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲉⲑⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲃⲉⲧ ⲙ̀ⲙⲉⲧϣⲫⲏⲣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲣⲱⲥⲓⲁ: Союз Советских Социалистических Республик) ⲓⲉ ⲙ.ⲙ.ⲥ.ⲙ.) ⲟⲩⲑⲟ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲁⲟⲩⲃⲏⲧ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϣⲟⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ 1922 ϣⲁ 1991. ⲛⲉ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲙⲟⲥⲭⲱ.

ⲛⲉ ϯⲉⲓⲇⲉⲁ ⲧⲉ ⲉϯ ⲛⲓⲑⲙⲁⲓⲟ ⲛ̀ϩⲓⲥⲟⲥ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲛⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲛ̀ϯⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟ "ⲛⲓⲥⲟⲃⲉⲧ" ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉϥⲓⲣⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁⲝⲓⲍ ⲛ̀ⲣⲉϥⲓⲣⲓ ⲉ ⲉⲣ ⲁⲫⲉ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲑⲙⲏϣ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲥⲱⲣⲙ ⲛ̀ⲛⲟⲩϫⲟⲙ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓϫⲓⲛⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲥⲧⲁⲗⲓⲛ.

ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit | edit source]

ⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲙ̀ⲙⲉⲧϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲥⲟⲃⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲃⲗⲁⲇⲓⲙⲓⲣ ⲗⲉⲛⲓⲛ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲃⲉⲕⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧϣⲫⲏⲣ ⲛ̀ⲟⲕⲧⲱⲃⲣⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ 1917 ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲃⲉⲧⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲥⲓⲁ.