Wp/cnr/Tinda Bulatović

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Tinda Bulatović

Tinda Bulatović je crnogorska slikarka i modna kreatorka i kostimografkinja.

Biografija[edit | edit source]

Tinda Bulatović je rođena 1937. godine u Zelenici – Boka Kotorska. Školu primijenjenih umjetnosti završila je u Herceg Novom a Akademiju primijenjenih umjetnosti u Beogradu.

Od 1964. godine je radila kao modna kreatorka u Podgorici. Osnovala je Domaću Radinost u preduzeću Titeks u Titogradu 1982. godine, đe je projektovala i rukovodila proizvodnjom.

Pored toga, bavila se i: kostimografijom (za Crnogorsko narodno pozorište), modnim novinarstvom – (sarađuje sa beogradskim i crnogorskim listovima) i likovnom pedagogijom. Vodila je školu crtanja i slikanja Podgorici od 1997. godine.

Od 1988. godine slika i izlaže.

Članica je: Udruženja primijenjenih umjetnosti, Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore i Društva slikarskog uranka Podgorice. Aktivno učestvuje na svim grupnim izložbama ovih udruženja. Samostalnih izložbi (u svim svojim djelatnostima) do sada je imala 35, a grupnih preko 150.

Prva je umjetnica koja je u Crnoj Gori napravila izložbu u fabričkoj hali.

Za svoj rad više puta je bila nagrađivana na Tekstilnim sajmovima širom Jugoslavije, otkupnim nagradama, kao i društvenim priznanjima. Među njima se izdvajaju Zlatna plakata Privredne komore Jugoslavije 1984. i priznanje Majstor dizajna dobijeno u Sloveniji 1983. godine.

Škola slikanja[edit | edit source]

1997. go­di­ne je osnovala školu slikanja Tre­će do­ba, koju je po­dr­žao Fon­d za otvo­re­no dru­štvo, u sa­rad­nji sa Fon­dom PIO i Udru­že­njem pen­zi­o­ne­ra Podgorice.

Do 2018., kada je škola prestala sa radom, Tinda je vodila ovu radionicu i podsticala učesnike, ne samo na likovno, već i na druge vidove kreativnog izražavanja, kao što je recitovanje poezije. Polaznici su se okupljali subotom u prostorijama Udruženja penzionera Podgorice, đe su crtali i slikali.

Kurs se realizovao po programu – od crteža do slikanja različitim tehnikama - akva­re­l, pa­ste­l, akri­li­ka i sl. Po završetku kursa, mnogi polaznici nastavljali su da dolaze na radionicu, a pojedini i više godina. Neki od njih su se, po napuštanju radionice, osamostavljivali i pravili samostalne izložbe, uzimali učešće u grupnim izložbama ili privatno nastavljali sa slikanjem.

Iako je slikarska radionica, prije svega, namijenjena polaznicima trećeg životnog doba, otvorena je i za mlađe članove. Među njima su i polaznici koji su nastavili da se školuju na fakultetima likovnih umjetnosti ili arhitekturi.

2017. godine je u galeriji Art u Podgorici održana izložba Dvadeset godina škole crtanja i slikanja Tinde Bulatović. Izložba je okupila brojne učesnike radionice kako bi ih podśetila na početke njihovog stvaralaštva i potvrdila zajednički uspjeh polaznika i njihove mentorke, koji se, pored istrajnosti i entuzijazma, ogleda i u bogatstvu načina, tehnika, kolorita i osobenog stvaralačkog izraza učesnika ove izložbe.

Poveznice[edit | edit source]