Wp/cnr/Pleme Komani

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Pleme Komani

Komani[edit | edit source]

Geografski položaj[edit | edit source]

Ovo je pleme malo, ali je ipak veće od Zagarača. Graniči se prema Ozrinićima (prema Velestovu) i prema Zagaraču na śeveru, od istočnog kraja brda Sađavca, đe prestaje komansko-zagaračka granica, počinje međa prema zemljištu grada Spuža. Ona ide najprije na istok do glavice Banove Gomile, pa zatim skreće na jug i dalje na jugozapad, tako da Kraljičino Oko sa zemljama oko njega ostaje Komanima.

Dalje nastaje granica prema lješkopoljskom zemljištu. Ona ide najprije zapadnom ivicom brda Lužnice (koja je cijela lješkopoljska), pa kad ostavi to brdo, skreće pravo na jugoistok, te izlazi na rijeku Maticu. Na taj nacin cijela zapadna polovina polja Luznice (Vukov Lug) pripada Komanima. Maticom se produžava ova granica sve do mosta na toj rijeci, na istoku od brda Zelenike, prema lješkopoljskom selu Tološima.

Od toga mosta počinje komanska granica prema Lješanskoj Nahiji. Ona ide najprije preko južnih visova velikoga brda Zelenike, pa zatim južnim krajem "ždrijela" Cave (ili Café), preko velikog zemljišta Gruna (Grune), pokraj tamošnje "pandurice" (stražare), pa se penje na planinu Busôvnik. Dalje ide poglavito "razvršjem" (vijencem) Busôvnika, a glavne su tačke preko kojih prelazi: vis Gorgoman, Relješki Vrh, Konjeva Glavica (tu je "mednik i krst"), južna strana "vode Dubočice", Kunova Glavica i vrh Kosmača. Između Busôvnika i planine Siljevice međa se nastavlja Miračinskim Ždrijelima, koja su na jugu od velike komanske "gore" Miračina. Zatim se granica penje na veliku i vrlo dugačku planinu Siljevicu i ide u glavnom njenim "razvršjem", a glavnije su tačke preko kojih prelazi: Suknića Pećina, Babina Pećina, "vr' Mrkućine Glavice", Dobrogledine Prîsoje, "razvrsje povrh Rudenicah" (a Rudenice su velika komanska "gora" s pašnjacima i radnom zemljom), Vidovo Prisoje, Tropina Glavica, Samokovska Pećina, "breg Vodne Jame" i Siljevički Kam. Sa planine Siljevice prelazi granica na planinu Bratoš (na zapadu od Siljevice) i ide na Bratošku Glavicu, na kojoj se i završava. Komanska oblast je jedino s istočne strane otvorena i pristupačna. Na svima ostalim stranama je dobro zatvorena i zaštićena planinama i visokim brdima.

Prema razlikama u visini zemljišta i sad se ponekad u Komanima čini razlika između Gornjih i Donjih Komana. Put ("džada") koji dolazi s juga, iz Lješanske Nahije, i prolazi zapadno od Busovnika (preko Miračina), pa ide dalje preko Bijelih Rudina (u sredini Komana) i zatim ispod velikog brda Kuka na sjeveru, odvaja Gornje Komane, koji su zapadno, od Donjih Komana, koji su istočno od toga puta. Prava je i glavna podjela plemena na dvije velike grupe bratstava, od kojih se sjeverna zove Bandići a južna "Komani" u užem smislu.

Bandići[edit | edit source]

Ovim se imenom zove cijeli predio od komansko-spuške granice na istoku pa do Velestova (Ozrinića) na zapadu. U njemu su počevši od zapada pa u glavnom k istoku ovih pet "sela": Đeđeza, Mokanje, Milate Bandićske, Župa Bandićska i Mugošina Livada (ili Livada). U svima ovim selima glavno stanovništvo čine porodice jednog velikog bratstva (ili upravo jedne velike grupe srodnih bratstava), koje je sebe po starom imenu ovoga predjela prozvalo "Bandićima". A osim njega ima još samo tri sasvim mala bratstva (Stanišići, Pavićevići - Dragomidoljci i Martinovići - Bajići).

Posto Bandići čine skoro jednostavnu bratstvenu cijelinu i uslijed toga su vrlo tijesna srodnička zajednica, njihov se opšti naziv, "Bandići". Mnogo češće upotrebljava i mnogo više ističe nego imena pojedinih njihovih "sela". Mora se gotovo uvijek naročito pitati i za "selo", pa da se i ono pomene.

Đedeza[edit | edit source]

Je zavučena između planine Siljevice i visokih brda i glavica (među kojima je i pomenuta Škrbina) na komansko-zagaračkoj granici. U njoj su izmiješana razna bandićska bratstva: 4 "ognjišta" "Bandića" - Vukotića, 2 "ognjišta" "Bandića" - Vukadinovića, 4 "doma" "Bandića" - Barovića, 3 kuće Stanišića, 1 kuća Pavićevića - Dragomidoljaca i 4 kuće Martinovića - Bajića.

Mokanje[edit | edit source]

Taj je oblik množina; 2. Padež glasi Mokanja, 3. Padež Mokanjima itd. - I Mokanje se prostiru, naporedo sa Đeđezom, iznad planine Siljevice i komansko-zagaračke međe. Imaju glavno "selo" Mokanje, koje je u sredini toga predjela, blizu crkve (Sv. Jovana), i dva "seoca", od kojih je jedno, Rupljani (ili Rupe), na zapadu, "u osojni kraj od komuna Siljevice", a drugo, Puzalovina, na istoku, na glavicici istoga imena.

U Mokanjima je nastanjeno 28 kuća sve "Bandića", i to: 18 kuća Vukotića, 2 kuće Vukadinovića, 1 kuća Barovića, 4 kuće Sekulića i 3 kuće Radonjića.

Milate Bandićske[edit | edit source]

Se zovu tako za razliku od Milata "Komanskih", koje su odmah do njih, na jugoistoku. Bandićske Milate zahvataju samo mali prostor, oko stare crkvice Sv. Petra i Pavla i na zapadu od nje. U njima su samo 3 kuće "Bandića".

Župa Bandićska[edit | edit source]

Zahvata dosta veliki predio u sjevernoistočnom dijelu Bandića, od Mokanja pa do pod Sađavac. U njoj ima pet manjih naselja, koja narod označava nazivima "selo" i "seoce" ili "zaseljak" (ovo dvoje posljednje za sasvim mala naselja). Najdalje je na zapadu, blizu mokanjske granice, "seoce" ili "zaseljak mali" Gornje Braćane. Sjeveroistočno je, a niže njega, Donje Braćane, a još niže su Doljani. Dalje na istoku, a još niže od Doljana, je "selo" Pod-Kuk, više koga je velika, stjenovita glavica Kuk. Najdalje je na istoku Frijeska Glavica, "seoce" na glavici istoga imena. U Župi Bandićskoj glavno stanovništvo čine rodovi bratstva "Bandića": 40 kuća Sekulića (čiji su "zagranci": Ćirakovići, Petrovići kojih je najviše, Pavićevići i Milutinovići), 3 kuće Barovića, 2 Radonjića, 1 Dragutinovića, 14 Vukadinovića, 7 Vukotića. Osim toga ima 6 kuća zasebnog bratstva Pavićevića-Dragomidoljaca.

Mugošina Livada ili Livada[edit | edit source]

Zove se tako, jer joj glavni dio zaista čini "Livada", veliko zemljište pod jugoistocnom stranom Sađavca. Po ivicama te "Livade" i ostalih obližnjih zemalja podignute su kuće ovoga "sela". U njemu žive od bratstva "Bandića": 6 kuća Sekulića, 8 kuća Barovića i 8 kuća Vukotića; a od ostalih bratstava: 2 kuce Pavićevića - Dragomidoljaca i 2 kuće Stanišića.

"Komani" (u užem smislu)[edit | edit source]

Oni čine južnu polovinu plemenske oblasti. Ovo ime ostalo ima je nesumnjivo iz onog vremena, kad je živjelo neko znatno bratstvo, koje se prozvalo "Komanima" zbog toga što mu je kolijevka bila ispod velikog brda Koma, koje je na jugu plemenske oblasti. Toga je starog bratstva odavno nestalo, a na njegovom su se mjestu razvila dva nova bratstva zasebnog porijekla, Radulovići i Bezdanovići. Uslijed toga se dosta često, upravo mnogo češće, mjesto naziva "Komani" ističu u ovoj polovini plemena imena tih dvaju novih bratstava i njihovih "sela". Počevši s juga, ispod pomenutog brda Koma, pa k sjeveru, prvo su od tih "sela" na redu Dolovi, zatim Zeleni Dolovi, pa Crvena Paprat i najzad Župa Bezdanska. Zapadno od tih "sela" su Milate "Komanske". Istočno pak od Crvene Paprati i od Župe Bezdanske su Baloče. Južno od Baloča je Ora'ovica, a istočno od Baloča - Ćava (ili Ćafa).

Milate "Komanske"[edit | edit source]

Se protežu jedino na jug i na jugoistok, pošto odmah na sjeveru i na sjeverozapadu do njih nastaju kuće bandićskog "sela" Milata. U Milatama "Komanskim" ima 11 kuća Radulovića i 19 kuća Bezdanovića.

Dolovi[edit | edit source]

Su zaista sve po dolovima, koji su jedan do drugog. Glavni su od njih, u kojima je središte i najveći dio sela, oko crkve: Vuče Doline, Špilice, Ledi i Komanjevina (prozvana po rečenom velikom brdu Komu). Izvan tih dolova su još samo nekolike kuće na "oberima", koji se zovu Kozomore, sjeveroistočno od glavnog "sela". U Dolovima su sve Radulovići (20 kuća).

Zeleni Dolovi[edit | edit source]

Su takođe, kao što im i samo ime kaže, sve po dolovima, koji su jedan do drugog. U njima žive 11 kuća Bezdanovića i 3 kuće Radulovića.

Crbena Paprat[edit | edit source]

Ima župno zemljište, okrenuto istoku i jugoistoku, kao i pomenute dvije Župe: Bandićska i Bezdanska. U njoj su 9 kuća Bezdanovića i 3 kuće Radulovića.

Župa Bezdanska[edit | edit source]

Kuće su joj u njenom gornjem dijelu, koji čine: Podi (a to su zaista "podi", stupnjevi), Duboki Do i do Rupice. U ovoj župi ima svega 4 kuće Bezdanovića i 3 kuće Radulovića.

Baloče (Baloča, Baločima itd.)[edit | edit source]

Počinju ispod velikog brda Željeve Glavice, koja je na sjeveru od njih, pa se pružaju u jugoistočnom pravcu sve do na Busovnik. Seoske kuće su u sjevernom dijelu toga predjela, po stranama i po ulegnućima oko velikoga zemljišta Orahove Ljuti. U Baločima žive 33 kuće Radulovića i 8 kuća Bezdanovića.

Ora'ovica[edit | edit source]

Zauzima cijeli predio na sjeveru od srednjeg dijela planine Busovnika, koji se zove Podi. Glavno je "selo" u nekolikim dolovima kod crkve, a osim njega ima dva manja seoca: na zapadu Kopila na velikom zemljištu i gori toga imena, a na jugozapadu Popova Glavica po uzvisenju toga imena. U Ora'ovici ima ukupno 32 kuce Radulovića i 9 kuća Bezdanovića.

Ćava ili Ćafa[edit | edit source]

Ima dosta svojeg zemljišta i u velikom "polju" Lužnici, na sjeveru, pa se njeno zemljište prostire dalje na jug, sve do u "korijen" (donje djelove) Busovnika. Osim toga ovome "selu" pripada i sve komansko zemljište dalje na istoku u "ždrijelu" Ćafi i na velikom brdu Zelenici. Seoske su kuće sve po ivici "polja" Ćavskoga Luga. U Ćavi ima 15 kuća sve Radulovići.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]