Wp/cnr/Palata Bizanti

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnrWp > cnr > Palata Bizanti

Palata Bizanti, sagrađena krajem XV vijeka. Osobito je lijep njen portal s naglašenim gotičko-renesansnim svojstvima. Ljepotom privlači nadvratna u tjemenu prelomljena olučena lineta, uokvirena četvrtastim kamenim vijencem odozgo i sa strana, sastavljenim od prijepleta vinove loze i hrastova lišća. U kapitele, koji nose nadvratnik, urezani su lavovi sa štitovima. U uglovima kamenoga vijenca nad linetom date su reljefne figure anđela s naglašenim draperijama. Srednju poziciju linete zauzima panter s kacigom na glavi, pri čijem je vrhu lav sa šapom oslonjenom na porodični grb. Po svojim arhitektonsko-plasticističkim rješenjima ovaj portal je analogan dubrovačkim koji potiču iz istoga vremena. Mada je gotičko-renesansno graditeljstvo druge polovine XV vijeka zahvatilo gotovo čitav prostor uz istočnojadransku obalu, za što je moralo biti i dosta osposobljenih domaćih majstora, vjeruje se da su palate Bizanti gradili i ukrašavali Dubrovčani, koji su po izražajnim mogućnostima tada bili iznad ostalih.

Palata Bizanti dio je gradskog bloka između Trga od oružja i Trga od brašna, koji je ranije, gotovo u cjelini, pripadao plemićkoj porodici Bizanti. U istorijskim izvorima poznata od XI vijeka, ova je porodica dala mnoge znamenite pomorske kapetane, književnike, profesore, sveštenike. Sanaciji i dogradnji porodične palate, nakon velikog zemljotresa 1667. godine, najviše je doprinio Nikola Bizanti koji je obavljao funkciju sudije i bio u to vrijeme jedan od najuticajnijih stanovnika Kotora. Nakon rušenja Providurove palate na Trgu sv.Tripuna, palata Bizanti je u jednom periodu služila kao providurova rezidencija. Stoga je, u dijelu ulice između palate i crkve sv.Nikole mornara, podignut 1691. spomenik mletačkom providuru Petru Duodo. Spomenik, nažalost, danas više ne postoji. Kompleks palate sastoji se od: starijeg dijela s početka XVIII vijeka; aneksa koji je izgradio Nikola Bizanti 1674. godine; unutrašnjeg dvorišta sa stepeništem, terasom i balustradom (završenog oko 1690) i trospratnice s kraja XIX vijeka. Palata se ne odlikuje reprezentativnom spoljašnjom obradom, mada posjeduje značajne barokne elemente. Njena najznačajnija etaža – piano nobile, organizovana je na način uobičajen za bokeljske palate: sa centralnim salonom i četiri bočne sobe. U enterijeru su sačuvani portali sa baroknim kamenim okvirima i izrezbareni drveni plafon. Od 2005. godine u palati radi Stručna služba Skupštine opštine i redovno se održavaju zasijedanja lokalnog parlamenta, kao i brojni sastanci, javne rasprave, okrugli stolovi i radionice.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Dragoje Živković, Istorija crnogorkoga naroda, tom I, Cetinje, 1989.