Wp/cnr/Mitar Bakić, general-potpukovnik

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Mitar Bakić, general-potpukovnik

Mitar Bakić, general-potpukovnik. Rođen je 7. novembra 1908. godine u selu Berislavci kraj Podgorice u porodici Iva Bakića. Gimnaziju je završio u Podgorici, a Pravni fakultet u Beogradu. Bio je aktivista u naprednom studentskom pokretnu. Član je KPJ od 1932. godine. Bio je član Centralnog odbora Jedinstvene radničke partije Jugoslavije. Zbog revolucionarne djelatnosti više puta je hapšen. Bio je i član Glavnog štaba u oktobru 1941. godine, politički komesar Glavnog štaba u periodu april  jun 1942. godine, ponovo u maju 1943. godine, a zatim od septembra 1943. godine do kraja januara 1944. godine. Član je (tročlane) Vojne komisije CK KPJ. Na V zemaljskoj konferenciji KPJ referent je o partjskom radu u vojsci. Jedan je od organizatora trinaestojulskog ustanka. Oktobra 1941. godine, pokrajinsko rukovodstvo uputilo ga je na referisanje u Vrhovni štab. Ostao je u Užičkoj republici i bio je član Glavnog NO odbora za Srbiju (rukovodio sektorom finansija). Početkom 1942. godine komandant je Komande mjesta u Foči, odakle je u martu upućen u Crnu Goru kao instruktor CK. Prvi je komesar 4 proleterske crnogorske brigade, Druge proleterske divizije i Drugog udarnog korpusa. Od sredine 1944. godine sekretar je Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i šef kabineta maršala Tita. Bio je uz Tita prilikom razgovora sa državnim vrhom SSSR-a u jesen 1944. godine. Odlikovan je Ordenom narodnog heroja, Ordenom partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem, Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom i dr. Za narodnog heroja proglašen je 20. decembra 1951. godine. Umro je u Beogradu 25. novembra 1960. godine.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinovic, Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ‎1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.