Jump to content

Wp/cnr/Gimnazija „Petar I Petrović Njegošˮ – Danilovgrad

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Gimnazija „Petar I Petrović Njegošˮ – Danilovgrad

Gimnazija „Petar I Petrović Njegošˮ u Danilovgradu počela je sa radom 6. septembra 1970. god. Kada je uz saglasnost SO Titograd, SO Danilovgrad i Gimnazije „Slobodan Škerovićˮ osnovano područno odjeljenje ove gimnazije u Danilovgradu. Zvanična odluka je donešena na Savjetu Gimnazije „Slobodan Škerovićˮ septembra 1970. godine.

Istorijat

[edit | edit source]

U obrazloženju ove Odluke stoji : „Pošto je problem upisa učenika u prvi razred srednje škole u Titogradu bio veoma akutan, i veliki broj učenika, svršenih osnovaca, nije mogao biti upisan, to su Savjet za prosvjetu i kulturu SO Titograd, SO Danilovgrad i Savjet Gimnazije „Slobodan Škerovićˮ u Titogradu došli do zaključka da se u Danilovgradu formira odjeljenje Gimnazije „Slobodan Škerovićˮ koje bi znatno olakšalo upis učenika u prvi razred gimnazije sa terena SO Titograd. S obzirom na to da se broj učenika u ovom područnom odjeljenju povećavao iz godine u godinu, SO Danilovgrad je shodno tada važećim potpisima donijela Odluku o osnivanju Gimnazije u Danilovgradu, kao samostalne vaspitno-obrazovne ustanove Isti organ je na svečanoj śednici upriličenoj povodom Dana oslobođenja Damilovgrada, 9. decembra 1973. god. donio Odluku o davanju naziva Gimnazije, u kojoj u članu 1 piše: „Gimnazija u Danilovgradu, koja je osnovana Odlukom Skupštine Opštine Danilovgrad dj.br. 01-2807 od 19. juna 1973. god. nosiće naziv: Gimnazija „Petar I Petrović Njegošˮ – Danilovgradˮ. U periodu rada kao područno odjeljenje Gimnazije „Slobodan Škerovićˮ, škola je radila u Osnovnoj školi „Vuko Jovovićˮ u Danilovgradu. Od konstituisanja kao samostalne vaspitno-obrazovne ustanove, pa sve do katastrofalnog zemljotresa koji je zadesio Crnu Goru u aprilu 1797. godine, škola je radila u adaptiranim prostorijama stare učiteljske škole, a sada zavičajnog muzeja u Danilovgradu, kada se ponovo seli u zgradu Osnovne škole „Vuko Jovovićˮ sve do 1. septembra 1984. god. kada se konačno seli u novu zgradu, u kojoj je i danas.

U proteklom periodu škola je prešla nekoliko faza.

Prva faza
[edit | edit source]

Prvu fazu obuhvata period od formiranja pa do školske 1975/76. god. za koje vrijeme su učenici sticali obrazovanje po programima gimnazije društveno-jezičkog smjera.

Druga faza
[edit | edit source]

Druga faza počinje školske 1976/77. god. kada počinje reforma „Srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanjaˮ i traje do 1986/87. god. Za ovu fazu karakteristične su takozvane „Zajedničke osnoveˮ što znači da su prva dva razreda srednje škole bila ista za sve, a nakon čega su učenici upisivali „Završnu fazuˮ u trajanju od dvije godine.

Treća faza
[edit | edit source]

Treća faza obuhvata period od 1987/88. god. pa zaključno sa školskom 1990/91 god. kada je usmjeravanje počinjalo već od prvog razreda. Za vrijeme druge i treće faze škola je nosila naziv: Obrazovni centar „Petar I Petrović Njegošˮ – Danilovgrad. Četvrta faza obuhvata razdoblje od školske 1991/2. god. kada počinje nova reforma. U školu se vraća stara gimnazija, a u kojoj se sem gimnazije opšteg smjera, izučava i treći stepen – mašinstvo i obrada metala. Od školske 2001/02. god. u ovoj školi se obrazuju učenici samo po programima gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smjera.

Škola 10.10.2003. god. mijenja Statut i od tada nosi naziv JU Gimnazija »Petar I Petrović Njegoš« – Danilovgrad.

Od školske 2001/2. god. znatno se povećava broj učenika i kreće se oko broja 450, što predstavlja optimalan broj učenika sa stanovišta kadrovskih i prostornih uslova za rad u jednoj smjeni.

Školu je do sada je pohađalo oko 4000 učenika, a diplomu o stečenoj stručnoj spremi dobilo je 2267 učenika, od kojih 1735 učenika diplomu o završenom četvrtom stepenu stručne spreme i 532 učenika diplomu o završenom trećem stepenu.

Tokom dosadašnjeg perioda škola je postigla visok rejting u sistemu srednješkolskog obrazovanja u Crnoj Gori. Na takav zaključak upućuju ocjene mjerodavnih institucija prosvjetno-pedagoških službi, bivših i sadašnjih učenika, roditelja i građana uopšte.

Za takav rad škola je dobila brojna priznanja i nagrade. Više puta je kandidovana i ulazila u nauži krug za nagradu Oktoih, koju dobija 2015. godine. Dobitnik je i nagrade 9. decembar koju joj je dodijelio SO Danilovgrad 1994. godine.

Poveznica

[edit | edit source]

Izvori

[edit | edit source]

Gimnazija „Petar I Petrović Njegošˮ – Danilovgrad