Wp/bzg/Main Page Babuza

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | bzgWp > bzg > Main Page Babuza
Jump to navigation Jump to search
Taokas   Babuza

此wikipedia是讓人試驗巴布薩語版的Wikipidia。歡迎你來貢獻寫Babuza。等到著作的文章量達到了維基的要求標準,巴布薩語Wikipidia就會獲准成立,全部的文章就會轉到正式的Wikipidia上頭。試驗中的 Wikipidia,文章的標題必須用[[Wp/bzg/文章標題]]的樣式。比如「Babuza」該篇文章的標題就是[[Wp/bzg/Babuza/Babuza]]。