Wp/blk/ဟော်ꩻအီကုသိုလ်ႏဝင်ႏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ဟော်ꩻအီကုသိုလ်ႏဝင်ႏ

၁။ သာႏဓုသာႏဓု ဟဝ်သွူ ဗွေႏသီးဝင်ႏငီꩻဗာႏ၊ သာႏဓုသာႏဓု ဟဝ်ငါႏ ဗွေႏသီးဝင်ႏငီꩻရဝ်း၊ စာႏရင်ꩻပါခဝ်း နိဗ္ဗာန်ႏပွယ်ꩻ၊ ကမ္ပယ်ႏနွို့ပွယ်ꩻ နိဗ္ဗာန်ႏစဲစ်၊ ကွပ်လဲ့သꩻစိတ် နုဲင်းသန္တာႏ၊ ကွပ်လဲ့သဒ္ဓါႏ နုဲင်းမျလေꩻ၊ ကြောင်းကြဲ့တရေꩻ ဗွာစင်စွူ၊ တူႏငီႏအတူ လွစ်ယပ်ꩻသꩻ၊ လꩻငီꩻအထွူ လွစ်ခိုးလျား၊ သံႏသရာႏစိုးနား ယံစိုꩻစံႏ၊ လူꩻလိုꩻရပ်ခွင်ႏ ဗျဟ္မာႏဒုံ၊ ဝေင်ꩻငိမ်ꩻခွꩻစုံ သေစံႏစိုꩻ၊ ခါႏနအီႏထို တွိုႏလွေꩻဖိုလ်ႏ၊ ကုသိုလ်ႏအီႏထို တွိုႏလွေꩻမဂ်၊ အသင်္ခါရဓာတ် ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ၊ ကုသိုလ်ႏအကျိုꩻ လꩻငီꩻငီꩻလꩻမန်ႏမန်ႏဝင်ꩻနော စင်ꩻဖါစင်ꩻမွိုး သျင်ႏဖါသျင်ႏမွိုးသီးယာဟွေး။

၂။ ဟဝ်သွူသာႏဓု ကမွေးငါႏ၊ ကလွဥ်လူႏဗာႏ မာꩻဒါႏန၊ နဝကမ္မ ကုသိုလ်ႏခန်ꩻ၊ သက်ထိုယောင်ꩻဆင်ꩻ တရေꩻကျ၊ ချမ်ꩻသာႏသုခ ဗလဟဲင်ႏ၊ ပညာႏတွမ်ႏဉာဏ်ႏ ဘုံꩻတံꩻခိုꩻ၊ ဘဝထွာလိုꩻ ယံပြဲ့ꩻစုံႏ၊ ကုသိုလ်ႏအဟုံႏ ဒါႏနဗွန်၊ လိုꩻလူꩻအဒုံ စွုမ်ႏဇာတ်ဇာတ်၊ ထင်ႏထိုတိုꩻတက် ယံလဲဥ်းကီ၊ ဝတိံႏမွိုင်ႏဖီ ယံလဲဥ်းခိုႏ၊ ဘုရာꩻကေႏညိုႏ ကလူႏတန်ꩻ၊ ဒါႏနယိုရင်ꩻ ကရေႏရောႏ၊ နစ်သက်ပူႏဇောႏ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ၊ ချမ်ꩻသာႏလူꩻလိုꩻ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ၊ မန်ႏမန်ႏယံဖေႏ ကလꩻဗာႏဝင်ꩻ၊ ကုသိုလ်ႏဝင်ႏခွန်နင်ꩻသီးယာကွိုနဲးဟွေး။

၃။ သာႏဓုကုသိုလ်ႏ အကျိုꩻဟဝ်၊ ကတွိုႏဝင်ꩻလွဥ်ဖျော် ယံချမ်ꩻသာႏ၊ သွဥ်းသီးရပ်ရာႏ ဘုရာꩻဗွာ၊ စွဥ်ႏနေင်ႏအွဥ်ႏထွာ ပွယ်ꩻအစေန်ႏ၊ တနေင်ႏတလဲင်ႏ ဒဲဥ်သီႏမား၊ ပေႏတန်ဖြားဆား နီလိုꩻကောင်၊ ကုသိုလ်ႏလွဥ်ပေါင်ꩻ ဒါႏနမာꩻ၊ လောကစီꩻပွာꩻ မင်္ဂလာႏ၊ ခြွေခြာႏချမ်ꩻသာႏ ယံတိုꩻတက်၊ လွိုင်ႏအာစုတ်လာဘ် တန်မေတ္တာႏ၊ ချွေႏရံႏသဲႏလာႏ သွꩻခွအာ၊ ဥစ္စာႏရွဥ်ထာꩻ လွိုင်ႏပြန်ႏပြော်ꩻ၊ ဘဝကျောႏဇော်ꩻ လိုꩻလူꩻခမ်း၊ အွꩻအံႏမနန်း လွစ်စိုꩻရိင်ႏ၊ ချမ်ꩻသာႏစေꩻစိင်ႏ ခမ်းလောက၊ အကျိုꩻပြဲ့ꩻဝ ပဒေႏသာႏ၊ ယံဗွေလꩻဗာႏ သွူရင်ꩻရင်ꩻ၊ မဂ်ဖိုလ်ႏဝေင်ꩻခံꩻ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ၊ မန်ႏမန်ႏယံကလꩻဗာႏကွိုနဲးဟွေး။

၄။ မူႏခိုတကာႏ ဟန်ႏနီꩻယာ၊ အားလုံးလိုꩻအာ ခိုတွမ်ႏမူႏ၊ တစုတဗူႏ ဖြားတွမ်ႏဆား၊ ဟွုန်ဗာႏနာႏဗာႏ မီႏစိုမ်ꩻကျွိုက်၊ ချမ်ꩻသာႏလꩻထွိုက် နုဲင်းတနံ၊ သမ်းဆောက်တယ်ႏကံ စောင်ꩻထင်ႏဗာႏ၊ သိုမ်ပါꩻစေႏတနာႏ တွမ်ႏသီႏလ၊ ငတ်ꩻပါပဥ္စ အဋ္ဌင်္ဂေါ၊ ယိုလဲ့မျတ်ခေါ လꩻတပါꩻ၊ ရဟန်ꩻသံႏဃာႏ ဆရာႏမျတ်၊ အွဥ်ႏသꩻရေꩻမတ် ထင်ႏလူႏတန်ꩻ၊ ဒဲဥ်ဟန်ႏသွမ်ꩻပန်ꩻ ပြူးနေင်းယာ၊ ယိုနဝ်ꩻလဲ့ခါ ကုသိုလ်ႏလꩻ၊ အနိစ္စဒုက္ခ ကမ္မဋ္ဌာန်ꩻ၊ ကစီꩻကဖျန်ꩻ ကရွစ်ဖတ်၊ ဘာႏဝနာႏငဝ်းမျတ် လဲ့တတော်၊ ထွာနော်အကျိုꩻ ဟဲ့ꩻဟောင်ဗာႏ၊ ကုသလာဓမ္မာ ငစင်စင်၊ ခါးလားလꩻတန်ꩻ နိဗ္ဗာန်ႏခါႏ၊ လိုꩻလူꩻချမ်ꩻသာႏ စံႏစာꩻအုံ၊ လွစ်အပါယ်ႏဒုံ ကပ်သွံပါꩻ၊ ကင်ꩻညာꩻရပ်ပဲစ် ရှောင်လွဲယန်၊ ရန်ႏသူႏငတ်ꩻတန် မယားလꩻ၊ ချမ်ꩻသာႏသုခ စွုမ်ႏဘဝေ၊ စဝ်းမျတ်မေတ္တေ မီႏပွင်ꩻလွဥ်၊ ကုသိုလ်ႏဟဲ့ꩻအွဥ် စွီႏတနꩻ၊ ထူႏကွဥ်ထူႏကꩻ ဝတ်ရုံႏဗုဲင်၊ ရဟန်ꩻလဲ့ꩻကြုဲင် စျာန်ႏဉာဏ်ႏလꩻ၊ လောဘဒေါသ မောဟကင်ꩻ၊ ကိလေႏသာႏပြင်ꩻ အစွိုးပြာ၊ ဇာတိဇရာ မထူႏထွꩻ၊ ဗျာဓိမရဏ မတွိုႏလွဥ်၊ ဟဝ်စွဥ်ႏပုံႏသေႏ တစိုးသက်၊ နိဗ္ဗာန်ႏခမ်းမျတ် ဝေင်ꩻ(ရွှေႏပြည်ႏ/ပေႏ)ယံဖေႏကလꩻဗာႏခန်းဝင်ꩻကွိုနဲး တင်ꩻလုဲင်သီးယာ လိုꩻအာတဖုံႏ အားလုံးတဥ်ဟွေး။

၅။ ခွုင်းဒါႏနမျိုꩻ ဆေꩻတွမ်ႏအာ၊ ဟန်ႏသွမ်ꩻဒဲဥ်ဗွာ အလူႏစာႏ၊ သွံပါꩻစေႏတနာႏ မီႏသန်ꩻပျန်ꩻ၊ ယိုတတန်ꩻလဲ့ အကျိုꩻမျတ်၊ ဘဝဆက်ဆက် မော့ꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ဘေꩻတွမ်ႏရောႏဂါႏ ကင်ꩻအီနမ်း၊ ဒုက္ခလိုꩻခမ်း လဲဥ်းညာꩻခြူႏ၊ ငတ်ꩻပါꩻရန်ႏသူႏ လဲဥ်းညာꩻယန်၊ စွုမ်ႏလဲင်ႏစွုမ်ႏပန် အမျိုꩻမျတ်၊ တနံအရပ် ဒေႏဝါႏခြောင်ႏ၊ ချမ်ꩻသာႏမော့ꩻစွဥ်ႏ စွုမ်ႏဘဝ၊ အရိမေတ္တေယျ မီႏပွင်ꩻပေါႏ၊ ရုက္ခကံꩻကောႏ မွူးတန်ထျꩻ၊ မီႏဟော်ꩻမဥ်ႏပျꩻ တရာꩻခါ၊ နာႏဗာႏရီးငါ ဟွုန်ဗာႏစူꩻ၊ သံႏဝွေႏဂထူꩻ ယံလꩻဖျဝ်၊ နိဗ္ဗာန်ႏဝေင်ꩻဟဝ် အမတ၊ ယိုꩻယိုꩻသာႏသာႏ ယံကလꩻဗာႏခန်းဝင်ꩻကွိုနဲး-----------။

၆။ သာႏဓု သာႏဓု သာႏဓု၊ နေးတွမ်ႏသꩻဗွာ ကဖေႏလူႏ၊ နေးတွမ်ႏသꩻဖျူႏ ကလောင်ꩻကပ်၊ စေႏတနာႏသꩻမျတ် ကလူႏတန်ꩻ၊ မနော်ꩻသꩻရင်ꩻ ထွတ်ꩻတဟျာႏ၊ သွံပါꩻစေႏတနာႏ သဒ္ဓါႏဗွေ၊ စူနုံလီးဆီ ကွဥ်းတော့ꩻထင်ႏ၊ သွံပါꩻပဲစ်ကံႏ ယံကင်ꩻညာꩻ၊ ဒုစရဲက်ဆီပါꩻ ယံလွစ်ယန်၊ (သီကလူႏတန်ꩻ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ)၊ တဲႏစဟန်ႏနီꩻ မာꩻတငါ၊ လုပ်ꩻမာꩻယံထွာ ဖြေꩻစာအောင်ႏ၊ မဲ့ငါလေတောင်ႏ ရောင်ႏလေခ၊ ချမ်ꩻသာႏသုခ သꩻရျူႏရောင်း၊ ဘုံꩻဗွန်တသွောင်း ဂုဏ်ႏတောႏထို၊ မေတ္တာႏဗွာလေ တံꩻခိုꩻထင်ႏ၊ စိက္ကူꩻဝွေႏဖန်ႏ သဖော်ꩻဗွောင်၊ ကျူႏဗောႏခံꩻရွဥ် ရတနာႏ၊ ပစ္စေꩻဥစ္စာႏ သဲင်ခံꩻထာ၊ ဗွေကွုန်ꩻလွိုင်ႏအာ လိုႏတွိုင်ꩻလꩻ၊ နမ်းကဝ်ႏလဲ့ခွꩻ သꩻဖြုံႏစုံ၊ ပေႏတန်နင်ꩻခွန် ထီႏတဲင်ပဲင်ꩻ၊ မူႏခိုဖြားဆား ယဲင်ꩻတဲင်ရက်။ တံႏဘေꩻဥပဒ် ဝွေႏဒနာႏ၊ ဆော့ဆာရောႏဂါႏ ကျမ္မာႏစ၊ ရပ်ပဲစ်ဌာႏန ငတ်ꩻရန်ႏသူႏ၊ ယံကင်ꩻညာꩻခြူႏ မော့ꩻဗာႏမွုန်း၊ မဲ့ငါဗန်စွုန်း သွုန်ႏသꩻပျောႏ၊ ဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻပွင်ꩻပေါႏ ရိမေတ္တꩻ၊ စွီႏစူဟဲ့ꩻလွေꩻ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ၊ မန်ႏမန်ႏယံကလꩻဗာႏခန်းဝင်ꩻကွိုနဲး----။[1][2]

အာႏကွိုꩻ

  1. ဗွေႏဗွန်နမ်းတဲပ်-ဗွေႏဗွန်လက္ခဏ
  2. ငဝ်းဟော်ꩻဖေႏကုသိုလ်ႏဝင်ႏ