Wp/blk/ပအိုဝ်ႏယိုꩻယာႏပွုံႏခွိုင်ꩻ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ပအိုဝ်ႏယိုꩻယာႏပွုံႏခွိုင်ꩻ

"ပအိုဝ်ႏယိုꩻယာႏပွုံႏခွိုင်ꩻ ထုံထွုင်း" အခိန်ႏနဝ်ꩻ ခရစ် ၁၉၈၃-ဗာႏနေင်ႏရပ်ကိုသွူ၊ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ စွိုးခွိုꩻရေꩻတာႏဝွန်ႏတဲင် ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ ခမ်းထီဥက္ကဋ္ဌနမ်းတွမ်ႏ နီသွဥ်းသီးဖျော်တွိုႏလွေꩻဗာႏ ခမ်းကူဒေႏသ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻတပ်မတောႏ ကောင်နေင်းစခန်ꩻကိုသွူ။ အောဝ်ႏကောင်နေင်းစခန်ꩻ မဥ်ႏလွေꩻထုဲင်ꩻခမ်းကူ လွေꩻတောင်မြောက်နောဝ်ꩻ လွေꩻခင်ႏနေး(၄၅)မိနစ်လဲ့ တွိုႏလွေꩻလဲဥ်းဒျာႏ၊ ကောင်နေင်းစခန်ꩻဆတွို့ꩻ နီဖါလုံရပ်ကိုသူꩻ နီသွဥ်းသီးတယ်ႏသေꩻခါꩻတွမ်ႏ ဆေꩻကောင်နေင်းတဲင် ထုဲင်ꩻ၊ ဂျပန်၊ ပျင်ႏသစ်၊ ဆွစ်ဇလန်၊ အင်္ဂလိပ်ကစဒါႏ ခမ်းထန်ႏသားဖုံႏလဲ့ ဖျော်တွိုႏလွဥ် နီသွဥ်းသီးစခန်ꩻကိုသွူ၊ ခမ်းထန်ႏသား ကဖျော်လွဥ် နီသွဥ်းသီးစခန်ꩻကိုနောဝ်ꩻ ယဟန်ႏနောဝ်ꩻ လယ်ႏပျောႏနေးဒျာႏရိုꩻလဲ့ ယဟန်ႏနောဝ်ꩻ လွဥ်လေ့လာသွဥ်ထူႏပါ နီသွဥ်းသီး ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အရွီးအခိုႏ စားနောဝ်ꩻဖုံႏလဲ့ ပါဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ "ဘဲရီးပိုလုဲင်" မစ်ဒယ်နီယယ်ကရိုꩻဒါႏ ပျင်ႏသစ်မူႏနောဝ်ꩻ မူႏနံꩻဒျာႏတဲင် အောဝ်ႏသွဥ်ထူႏပညာႏ ပဲစ်ရစ်တက္ကသိုလ်ႏကို ဖေႏကဒဲ့ꩻထူႏအီ (ပီအိတ်ချ်ဒီ)ဘွဲ့တာႏ လွဥ်လေ့လာသွဥ်ထူႏ အာရှတွိုက် အခေါဝ်ကွဥ်ႏနောဝ်ကို ကအောဝ်ႏဒါႏ စောက်ꩻတွမ်ႏပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသီး အရွိးအခိုႏနေးနောဝ်ꩻသွူ။ တနီꩻကိုနောဝ်ꩻ လေ့လာသွဥ်ထူႏ နီသွဥ်းသီးထျꩻ (၃)နားရီႏရပ်တဲင် အခိန်ႏလွိုကိုဖုံႏနောဝ်ꩻ လယ်ႏထွားပအိုဝ်ႏဒုံ ဒုံပင်ငိုတွမ်ႏ ဒုံမုဲင်းအော်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ၊ မစ်ဒယ်နီယယ်နောဝ်ꩻ သမ်းတရေꩻယံသာႏနောဝ်ꩻမꩻ ထွာလွဥ်နီသွဥ်းသီးစဲ့ꩻပေႏဖုံႏ မဲ့ဆာႏတဲင် ဖန်တသာဖေႏယင်းအမဥ်ꩻ "နင်ꩻခံꩻရွဥ်"နောဝ်ꩻသွူ။ နင်ꩻခံꩻရွဥ်နောဝ်ꩻ ကအောဝ်ႏကောင်နေင်းအယံတွင်ꩻ မဲဥ်ထီႏငါႏ ပအိုဝ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻ ထာꩻကျူႏနေးတဲင် နီသွဥ်းသီး အွဥ်လွေꩻမုဲင်းအော်ꩻ ပအိုဝ်ႏဖုံႏသွူ၊ ခိုဗင်ႏယွဲးတွမ်ႏ မူႏနံꩻယွဲးဖုံႏ ဒုံႏထုံထွုင်း ကျူႏနယ်ဗာႏနင်ꩻခံꩻရွဥ်ရိုꩻ "ဘဲရီးပိုလုဲင်"ယဥ်ႏတရေꩻဟောဝ်ငါႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ သီပအိုဝ်ႏထုံနောဝ်ꩻ သမ်းတလွိုန်းငါႏ ထွူတကာႏတောဝ်း တွမ်ႏခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်း ထာꩻကျူႏနောဝ်ꩻ လွောက်ꩻဖက်ငါႏ၊ ယေန်ႏငဲတရေꩻဟောဝ်ငါႏအကျောင်ꩻ အံႏဖြာႏထွူတွော့ꩻ ဖေႏပါဆုꩻထာꩻကျူႏစွိုꩻသား ရွဥ်ထုဲင်ꩻဘတ်(၁၀၀၀ိ)သွူ။ နင်ꩻခံꩻရွဥ် လေ့လာသွဥ်ထူႏထွူ နီသွဥ်းသီးပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻ အအဲဥ်ႏတွမ်ႏ ဘဝအုံအောဝ်ႏမုꩻခင်ႏမွဥ်ဖုံႏထွူနောဝ်ꩻ သဲင်ꩻချာပျင်ႏသစ်ခမ်းနောဝ်ꩻသွူ။ စဲ့ꩻပေႏဖုံႏ ပသာလွေꩻထုဲင်ꩻခမ်းကူနဝ်ꩻ နင်ꩻခံꩻရွဥ် ယွိုင်ႏစူနုတ်ဆက်ချာ "ကွတ်ဘိုင်"နေးနဝ်ꩻတဲင် စဲ့ꩻပေႏဖုံႏလဲ့ရိုꩻချာ "ဘိုင်ဘိုင်"နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဆုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻယို နင်ꩻခံꩻရွဥ် ဖေႏလွဥ်လိတ်ကိုနောဝ်ꩻ ယိုငခါ ကွပ်ပအိုဝ်ႏကေꩻဇူꩻတဲင် ဝွေꩻလꩻလဲဥ်းသွူ "ပီအိတ်ချ်ဒီ"ဘွဲ့နောဝ်ꩻသွူ။ "အာရိဂတော့" မစ်ဒယ်ဒီယယ် (နင်ꩻခံꩻရွဥ်)သဲင်ꩻထွူ ပျင်ႏသစ်ခမ်း လꩻလစ်ꩻငတ်ꩻနီꩻနောဝ်ꩻ ဂျပန်လိုꩻမျိုꩻနီဖြာꩻ ဖျော်လွက်ကောင်နေင်းစခန်ꩻကိုသွူ၊ တဖြာꩻနောဝ်ꩻ အမဥ်ꩻမစ္စတာ-တားနားကားတဲင် တဖြာꩻနောဝ်ꩻ အမဥ်ꩻမစ္စတာဆကာအေး၊ ဝွေꩻသီးဝင်ꩻနီနောဝ်ꩻ မက်ငါႏဒေါဝ်ထီသူႏရာႏနောဝ်ꩻမꩻ နီသွဥ်းသီးစဲ့ꩻပေႏဖုံႏ ဖန်တသာဖေႏယင်းအမဥ်ꩻတသာသွူ။ မစ္စတာတားကားနားနောဝ်ꩻ ဖန်ဖေႏ"ဒေါဝ်အေႏ"၊ မစ္စတာဆကာအေးနောဝ်ꩻ ဖန်ဖေႏ"ဒေါဝ်သား"နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ မစ္စတာတားကားနား(ဒေါဝ်အေႏ)နောဝ်ꩻ ဂျပန်ခမ်း ကူရိုမဲ့တက္ကသိုလ်ႏကို ထွာဒဿနိကပညာႏသျင်ႏတွမ်ႏ ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻပါမောက္ခသွူ၊ ဒေါဝ်အေႏသီးစွိုꩻ ကဖျော်လွဥ်အခိန်ႏနောဝ်ꩻ တနꩻတော်ဒျာႏ ဥတုခွꩻရာႏသီႏတဲင် ခွꩻစုံငါႏမရေႏမရာႏ၊ နဝ်ꩻမꩻ ဝွေꩻသီးဆန္တအလꩻ မာꩻဖေႏဗာႏ ပွယ်ꩻမေႏပြုံႏသွူ။ ကောင်နေင်းစခန်ꩻကို လိုꩻမူႏယွဲးအဲဥ်ထောဝ်းတဲင် ဟဲ့ꩻဗာႏနေး ပအိုဝ်ႏမူႏယွဲးမုဲင်ꩻအော်ꩻလဲ့ လုမ်းတောဝ်း၊ နောဝ်ꩻမꩻ နီသွဥ်းသီးစဲ့ꩻပေႏ ယောင်းဟံးတရေꩻစားနဝ်ꩻဖုံႏ ကွဥ်ကꩻနေး ပအိုဝ်ႏမူႏခွမ်ꩻလာꩻ ထွဥ်ႏကျူႏညီꩻဗာႏတွမ်ႏ လိုꩻမူႏယွဲးစဲစ်စဲစ်ဖုံႏသွူ၊ ကျူႏလေပ်နေးမေႏပြုံႏ၊ ကျူႏထုံထွုင်းနေးတဲင် ထာꩻကျူႏလဲ့ မွန်ဗွန်ဟောဝ်မွေးစွဥ်ႏဒျာႏ၊ ထုံထွုင်းငေါဝ်းလဲ့ သင်ႏငါႏ၊ သမ်းတလွိုန်းပါတဲင် ကေားထွားသားဖုံႏလဲ့ အွဥ်ႏသꩻသူႏသေဒွုမ်နောဝ်ꩻမꩻ ကူႏညီႏဗာႏ လိုꩻမူႏယွဲးတွမ်ႏ စဲ့ꩻပေႏယွဲးဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ၊ ထာꩻခေ့ꩻ (၉)နားရီႏရပ်နောဝ်ꩻ ကွဲအွဥ်ႏထွူလꩻ ပွယ်ꩻမေႏပြု့ႏသွူနယ်ဩ။ မစ္စတာတားနားကား ရိုꩻဖေႏနီသွဥ်းသီး- "သီပအိုဝ်ႏထုံယို မာꩻတသွိုးအီပါတွမ်ႏ ခွေသꩻရာႏနဝ်ꩻမꩻ ခွေလဲ့ထွိုင်ႏကျူႏဗာႏစွဥ်ႏ၊ ထီႏဗာႏပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ယေန်ႏငဲးရေꩻထာꩻကျူႏနောဝ်ꩻ ဟွိုန်ဟောဝ်သꩻရေꩻငါႏ မရေႏမရာႏ "အာရိဂတော့"ကေꩻဇူႏတင်ႏငါႏ တန်တန်အာအာအကျောင်ꩻ ဒေါ့ꩻဖေႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နီသွဥ်းသီး ပအိုဝ်ႏထုံထွုင်းနောဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီတောဝ်း ထုံမေးဆွာꩻ(ထုံဖြောဝ်ꩻ) ထုံဓနုတွမ်ႏ ဖူးဝေးမန်းသီး "ရွှေအိုးစည်"ဖုံႏ၊ ဒုံႏနယ်ꩻ အငေါဝ်းသင်ႏပွုံႏတွမ်ႏ ကတဲ့ꩻထူႏဒါႏ ထုံအပွိုင်ကစဒါႏဖုံႏယို တနယ်ꩻခေါ်ဒျာႏ၊ အနယ်ꩻပငါပရာꩻဒျာႏသွူ။ ပါမောက္ခ မစ္စတာ တားနားကား (ဒေါဝ်အေႏ)တွမ်ႏဂျပန်ႏဘာႏသာႏ တဲမ်းလိတ်ဆရာႏ မစ္စတာဆကာအေး(ဒေါဝ်သား)သီးနောဝ်ꩻ ထာꩻလေထာꩻလုဲင်းကို လဲႏပအိုဝ်ႏဒုံ ပင်ငိုဖုံႏတဲင် လေ့လာသွဥ်ထူႏ ပအိုဝ်ႏယိုꩻယာႏ ထွုံꩻဓလေ့ꩻဖုံႏ၊ ယေန်ႏငဲးရေꩻဖုံႏ၊ လယ်ႏတဲက်ထွားပါ ကောင်နေင်းဒေႏသ ဟံႏအရသာႏ (အဆုမ်ဓာတ်)ဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻခေ့ꩻနောဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻနယ်ဖေႏဗာႏဝွေꩻသီး ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ သမဲင်ꩻရေꩻအအဲဥ်ႏဖုံႏ၊ သွဥ်ထူႏပါ ပအိုဝ်ႏငေါဝ်း၊ နောဝ်ꩻမꩻ ဝွေꩻသီးကအောဝ်ႏအုံ ကောင်နေင်းစခန်ꩻ နီလာအယံတွင်ꩻကို ဒေါ့ꩻဒါႏလဲဥ်းပအိုဝ်ႏငေါဝ်း သွံပွန်းတပွန်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ဖူးဝေးဂျပန်ဖုံႏနောဝ်ꩻ တွမ်ႏလိတ်အုပ်တဲမ်းတဖွူꩻ၊ ကဲမ်မရာတဖြုံႏ၊ တဲက်ဟံႏကိရိယာႏ (Soil Tester)တဖြုံႏတဲင် လယ်ႏရီတဲမ်းမတ်၊ ယဲက်ဓာတ်ပွုံႏထွူနောဝ်ꩻ ထာꩻခေ့ꩻကို တဲမ်းချော်ꩻချာယင်းနဝ်ꩻမꩻ ဖူးဝေးဂျပန်တွမ်ႏ ခမ်းတန်သားဖုံႏ လေ့လာသွဥ်ထူႏမုꩻယို နီသွဥ်းသီးပအိုဝ်ႏဖုံႏ ဟောဝ်ထွားနုဲင်းငါႏသွူ။ တွိုႏတနီꩻနောဝ်ꩻ ဖူးဝေးဂျပန် တားနားကားတွမ်ႏ မစ္စတာဆကာအေးသီးနောဝ်ꩻ လွေꩻထေ့ဥက္ကဋ္ဌ ဖြားတန်ထျꩻတဲင် ဒေါ့ꩻလောဝ်းထေ့ပါ "ဥက္ကဋ္ဌတန်ဩ- ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ထုံထွုင်းယို ကျူႏနေးတဖြာꩻချင်ႏလဲ့လꩻ၊ ကျူႏနေးပဥ်စွိုꩻစွိုꩻလဲ့လꩻ၊ ထုံငေါဝ်းလဲ့ တလွိုန်းဟောဝ်ငါႏထွူတကာႏတောဝ်း ဒုံသားဖုံႏလဲ့ မွန်ဗန်ငါႏ၊ ကျူႏသာႏလဲ့ သွင်ႏငါႏနောဝ်ꩻမꩻ နီသွဥ်းသီး ကျွိုက်သꩻဟောဝ်မွေးငါႏဩ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ မဥ်ႏဖုဲင်ႏဒါႏနောဝ်ꩻ ယံဒေါ့ꩻနယ်ခြုဲင်းနယ်ဖေႏဗဲင်း ပအိုဝ်ႏထုံသမဲင်ꩻ"အကျောင်ꩻ လောဝ်းထေ့နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ နီသွဥ်းသီး ဥက္ကဋ္ဌတန်လဲ့ ကွပ်ဖူးဝေးဂျပန်ဖုံႏ မဲဥ်သေငါႏ ပအိုဝ်ႏထုံထွုင်းသမဲင်ꩻတဲင် သꩻရောင်းသꩻရေꩻတွော့ꩻ ခြုဲင်းနယ်ဖေႏ နုဲင်းဆꩻလယိုသွူ။ ချꩻတောင်းလင်ꩻသား အွိုးစခါနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏဒုံတဒုံကို ဒုံသားအောဝ်ႏတဖြာꩻ၊ အမဥ်ꩻနောဝ်ꩻ ခွန်မောင်ႏဖြေင်းတဲင် ရိုꩻသာꩻ၊ ကျိုꩻစာꩻငါႏ ထာꩻလုပ်ꩻထာꩻမာꩻဖုံႏ ထွူတကာႏတောဝ်း ဒုံရေꩻဆောင်ႏရေꩻကိုဖုံႏလဲ့ ကူႏညီႏစွဲးကမ်းကိုငါႏ လိုꩻအမျာꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ လိုꩻဒုံလိုꩻဆောင်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ထီႏဟွိုန်ဟောဝ်ငါႏ ခွန်မောင်ႏဖြေင်းသီး တမာဝါꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ တွိုႏတနီꩻနောဝ်ꩻ ခွန်မောင်ႏဖြေင်း လွေꩻချꩻတောင်းလင်ꩻတခြာကို၊ ချꩻတောင်းလင်ꩻထွူ ဆုဲင်ꩻဆုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏမေႏရေႏလွေꩻလဲ့ꩻခိုးချာ ဝွေꩻကချꩻသေꩻ တောင်းလင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကွဲးကားတွော့ꩻ ဝွေꩻကချꩻသေꩻတောင်းလင်ꩻ သေင်ႏမွူးပေႏတန်ဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏတနို့ကို ဒေါ့ꩻထန်ႏချာထွူတကာႏတောဝ်း တန်ထိုတသွိုန်ချာလဲဥ်း နုဲင်းအလီꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ မောင်ႏဖြေင်းလဲ့ ယူႏသူႏသေတောဝ်းဒွုမ်တွော့ꩻ ချꩻချာယင်းတောင်းလင်ꩻ ဒုတိယအလဲင်ႏတဲင် သဲင်ꩻချာယင်းဝွေꩻလမ်း။ ချꩻထွူတောင်းလင်ꩻ ဒုတိယအလဲင်ႏ ဆုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻကို မောင်ႏဖြေင်း လွေꩻထွားစံꩻဖျင်နဝ်ꩻလဲ့ သေင်ႏမွူးပေႏတန်ဖုံႏ ဒေါ့ꩻထန်ႏ ဖြော့ထန်ႏချာနောဝ်ꩻ လဲင်ꩻတသွိုန်ချာယင်း အလီꩻတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻသွူ။ ဝွေꩻကခွဝꩻသေꩻခါꩻ သေင်ႏမွူးပေႏတန်ဖုံႏနောဝ်ꩻလဲ့ အောဝ်ႏပြာႏသေꩻခါꩻ ဗွိုန်ပီနုဲင်း ပထမအလဲင်ႏကိုသွူ၊ မောင်ႏဖြေင်းအုံလင်ꩻယူႏစဥ္စာꩻ တစိုးတန်တန်ထွူမꩻ ချꩻဖျင်ယင်း တောင်းလင်ꩻတတိယအလဲင်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကွယ်သာႏဒုံႏထုံ-ယိုခွုမ်ဆုဲင်ႏ ချꩻထွူတောင်းလင်ꩻ တတိယအလဲင်ႏနောဝ်ꩻ ခွန်မောင်ႏဖြေင်းလွေꩻထွား သေင်ႏနမ်းထိုးတာႏ ဝွေꩻသွို့ꩻခင်ဆꩻကီတွို့ꩻ သေင်ႏတခြာကိုသွူ၊ ဝွေꩻကထွိုင်ႏတွိုႏ ထာꩻဖုဲင်းတွောင်းကို ကအောဝ်ႏဒါႏ သေင်ႏမွူးတန်မရေႏမရာႏကိုနောဝ်ꩻ ဟံႏဖွန်ႏခြာကို ဝွေꩻသီးကွယ်သာႏ၊ လီႏ၊ ယူး၊ ဝါး၊ ယို့၊ ချို့ꩻခင်ႏခြောင်ꩻဖုံႏတဲင် ဝွေꩻသꩻဝင်ႏစာꩻလွဥ်နောဝ်ꩻသွူ၊ သေင်ႏမွူးတန်နောတ်ꩻ သေင်ႏအိုတန်တန်လဲ့ သမ်းအောဝ်ႏပါသွူ၊ သေင်ႏအိုတန်နောဝ်ꩻ လိုꩻနီဖြာꩻနွို့ထန်ႏ လꩻတခြင်ခြင်၊ ဖေႏကနွို့အီသေင်ႏအိုနောတ်ꩻ တဒေါင်ဝီႏဝါးတွမ်ႏ တဒေါင်ပေႏဗဲ့ဖုံႏလဲ့ သမ်းအောဝ်ႏပါနောဝ်ꩻမꩻ ဖမောင်ႏဖြေင်းလဲ့ သဲင်ꩻဒွုမ်လမ်းတွော့ꩻ အုံပွေါးထွားဆွုမ်ႏဗော့ꩻ သေင်ႏမွူးတန်ဆꩻလထင်ꩻ ထာꩻလုံꩻကိုနောဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻခေ့ꩻတန် နားရီႏ(၇)ဆင်ႏရပ် သမ်းတနꩻပါ လာဗွေဟာကို ဟွိုန်ပယူႏယူႏ မောင်းငေါဝ်း သေင်ႏအိုရပ်ကိုတဲင် ခွန်မောင်ႏဖြေင်း ငမ်းသꩻပသာႏစွဥ်ႏလဲ့ အွဥ်ႏသꩻဆွော့ꩻဆွော့ꩻ အုံပွေါးထွားယင်း တဆင်ႏနောဝ်ꩻ ထုံငေါဝ်းမောင်းငေါဝ်း ကယိန်းသင်ႏသင်ႏလွဥ်တဲင် မောင်ႏဖြေင်းလဲ့ သꩻကယိန်းတဖွိုန်လွဥ်နောဝ်ꩻသွူ။ အုံတဆင်ႏနောဝ်ꩻ ကွယ်သာႏဗွာတဗာႏ ဆဲင်တွမ်ႏထုံဒွေါင်ႏတဖြုံႏ အောဝ်ႏသေင်ႏအို ပေါက်ထန်ႏလွဥ်ထွူတွော့ꩻ ပကျောက်ꩻလင်ꩻဟံႏလောင်း၊ ကွယ်သာႏဆချာကို ယို့တဗာႏ ခွုမ်တွမ်ႏဆုဲင်ႏ ပကျောက်ꩻလင်ꩻပါဟံႏလောင်းသွူ၊ အုံတဆင်ႏဖျင်နောတ်ꩻ ယူးဝါးဖုံႏ၊ ချို့ꩻဖုံႏ၊ ဆျာမီꩻဖုံႏ ထန်ႏလွဥ်နုဲင်းနုဲင်းတွော့ꩻ ပကျောက်ꩻလင်ꩻ ဟံႏလောင်းပငါပရာꩻသွူ။ ထာꩻသားကားကအောဝ်ႏ စုဗူႏလွဝင်ꩻ သေင်ႏမွူးတန်ဆꩻလထွူနောဝ်ꩻ ကွယ်သာႏဗွာ ဒုံႏထုံ၊ ယို့နောဝ်ꩻ ခွုမ်ဆုဲင်ႏ၊ ချို့ꩻတွမ်ႏထာꩻသောင်ꩻထာꩻသား ယဟန်ႏနောဝ်ꩻ အွဥ်ဝင်ꩻဒုံမောင်း တခြွိုꩻတန်တန်နောဝ်ꩻသွူ။ သေင်ႏပေႏဝါႏပေႏထွိုင်ႏ ကွယ်သာႏဗွာယို့တွမ်ႏ ထာꩻသောင်ꩻထာꩻသားဖုံႏ ဒုံႏထုံမောင်း တခြွိုꩻတန်တန်ထွူမꩻ အွဥ်ဝင်ꩻထန်ႏလွေꩻထေ့ မောင်ႏဖြေင်းသွို့ꩻခင် ကချꩻသေꩻတောင်းလင်ꩻကိုသွူ၊ မောင်ႏဖြေင်းလဲ့ လွေꩻလွဥ်ꩻထာꩻသားဖုံႏဆချာအယံတွင်ꩻ ကထွိုင်ႏဖျော်လွဗꩻ ဝွေꩻသွို့ꩻခင်ကိုနောဝ်ꩻ ကွယ်သာႏဗွာလဲ့ ဒုံႏဖျင်ထုံဒွေါင်ႏ၊ ယို့လဲ့ခွုမ်ဆုဲင်ႏ၊ ယဟန်ႏသားနောဝ်ꩻ ဒုံႏလွမောင်းပငါပရာꩻတွော့ꩻ ထာꩻသားယဟန်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ကျူႏပါထာꩻ၊ မာꩻတွမ်ႏအငေါဝ်းကဲဖုံႏ နုဲင်းဆꩻယိုသွူ- "ထွိုင်ႏ - ထွိုင်ႏ - သေင်ႏပေႏ - ၀ါႏပေႏထွိုင်ႏ) ၂ အုံတဆင်ႏနောဝ်ꩻ မောင်ႏဖြေင်းကခွဝꩻသေꩻခါꩻ သေင်ႏတနို့ကိုဖုံႏနောဝ်ꩻ သေင်ႏပေႏဖုံႏ နဲစ်ဒေါ့ꩻထန်ႏလွ ပငါပရာꩻ၊ အုံတဆင်ႏဖျင်နဝ်ꩻ အောဝ်ႏသေင်ႏတနို့ကို ကဒေါ့ꩻထန်ႏဆုဲင်ꩻ သေင်ႏမွူးပေႏဖုံႏလဲ့ ဒေါ့ꩻထန်ႏတသွိုန်ချာယင်း ဗွိုန်ပီနုဲင်း ပွိုင်းလဲင်ႏ မဟာမစာႏ၊ ထာꩻအီႏမွူးဖုံႏလဲ့ လုံꩻချာယင်း နုဲင်းအလီꩻတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ထုံငေါဝ်းသမ်းတလွိုန်း မောင်ႏဖြေင်းလဲ့ အုံထာꩻဗꩻကို နဲစ်ထွိုင်ႏတဖွူလွေꩻ တအာႏချင်ꩻ၊ လွေꩻထေ့ကွယ်သာႏထျꩻတဲင် တရိမ်ထူႏလꩻခန်း ထုံဒွေါင်ႏ၊ အီဖင်းသဲင်ꩻချာစွဥ်ႏလမ်းကို၊ တယ်ႏစ ခွန်မောင်ႏဖြေင်း လꩻသဲင်ꩻထုံဒွေါင်ႏ (တောဝ်းလဲ့) ထုံထွုင်းနဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသီး ရပ်ရာႏဒုံဆောင်ႏကို လုပ်ꩻမာꩻထာꩻ အခိုႏအခွဥ်ႏအောဝ်ႏလွဥ် နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ပညာႏရေꩻ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻ၊ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ၊ ယေန်ႏငဲရေꩻတွမ်ႏ လိုꩻမုရေꩻထာꩻမာꩻဖုံႏ တိုꩻတက်ထင်ႏတသွောင်းလွဥ်ဗာႏနောဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်ထုံထွုင်းတဲင် ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ မဲ့လုဲင်းလွဥ်နောဝ်ꩻမꩻ လိုꩻမျိုꩻလောင်ႏလင်ဖုံႏ ရိုꩻခါꩻ 'ခွုင်းကားတဲင် လိုꩻမျိုꩻကအောဝ်ႏဒါႏ ဖြောဝ်ꩻခမ်းကိုနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းရင်ꩻသားယို စီꩻပွါꩻရေꩻထာꩻထီႏ ဟဝ်လွိုလဲဥ်းဝင်ꩻအကျောင်ꩻ'အံႏဖြာႏရောင်လွ ပငါပရာꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အဖဲ့ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏကို ဖေႏကတိုꩻတက် ထင်ႏတသွောင်းအီနောဝ်ꩻ ဒုံဆောင်ႏရပ်ရာႏကိုတရိုꩻတဝ်း၊ ဝေင်ꩻဖူꩻကိုတရိုꩻတောဝ်း နေးတွမ်ႏပအိုဝ်ႏယိုꩻယာႏ ယေန်ႏငဲရေꩻ အနုပညာႏပွိုင်းလဲင်ႏစခါတွော့ꩻ ခွိုꩻပအိုဝ်ႏမန်ႏသမျ လိုႏထူႏသွုံꩻချာယင်း "ထုံထွုင်း(တောဝ်းလဲ့)ထုံထွုန်း"အကျောင်ꩻ နေးတွမ်ႏသꩻရက်ခွိုꩻ အဗွေတဗာႏတွော့ꩻ တမာသောင်ႏသာလွေꩻဗာႏ ဖူးဝေးသီးနောဝ်ꩻသွူ။ "ထွိုင်ႏ - ထွိုင်ႏ - သေင်ႏပေႏ - ဝါႏပေႏထွိုင်ႏ +++ ထွိုင်ႏ - ထွိုင်ႏ - သေင်ႏပေႏ - ၀ါႏပေႏထွိုင်ႏ +++ ခွေယွိုင်ႏ - နာꩻယွိုင်ႏ - ကျူႏထုံထွိုန်း +++ ထုံငေါဝ်း သမ်းတလွိုန်း +++[1][2]

အာႏကွိုꩻ

  1. ခွန်နေႏသာႏ(မုဲင်းကောင်)
  2. ဒဲဥ်သီႏလက်ဆောင်ႏ အမုဲင်-၂၃