Wp/blk/ခွန်ပေါႏရင်း

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blk
Wp > blk > ခွန်ပေါႏရင်း
ခွန်ပေါးရင်း
မိဉ်ꩻ ဇာႏတိခွန်သန်းရွှေ
လွူးဖွာꩻခွန်သန်းရွှေ
(1960-00-00) နိုဝဲင်ဗာ ၃၀၊ ၁၉၅၉ (သက် ၆၂)
အွိုင်ႏပန်ꩻတင်ႏ၊ ဒုံဖရာꩻဗွာ
သီမားနိုဝဲင်ဗာ ၃၀၊ ၁၉၈၅(1986-12-00) (အသက် ၂၆)
ခမ်းထီလိုꩻမျိုꩻပအိုဝ်ႏ
ခမ်းထီသားမျန်မာ
ပညာႏရေꩻ၇ တန်ꩻရန်းဖြွောန်
ရုဲင်ꩻတသွိုးနေင်ႏဖုံႏ၁၉၈၀ ကိုရပ်
ခေတ်(စိုး)၂၀ ရျာꩻဗူႏ
မိဉ်ꩻကျော်ႏလွီးဟွမ်ဗာႏခရာႏတဲမ်း/ရွစ်ငေါဝ်းသꩻချင်ꩻ
ဇာႏတိတောင်ႏကီꩻ
ကိုꩻကွဲႏယွုမ်းအံႏမုꩻဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ
လမ်းသား(ဖုံႏ)ဒေါ်နင်ꩻအေး(ခ)ငဲးမူႏ
ပိုဖုံႏအခို ၂၊ အမူႏ ၁
မွိုးဖာ(ဖုံႏ)ဖြားမောင်ငယ် + မွိုးအေးတဉ်
ဖူးဝေးခွိုꩻဖုံႏခွန်ခမ်းခြိုင်ꩻ (ဝေး) + ၆

"ခွန်ပေါႏရင်း"တယ်ႏစွဥ်ႏပအိုဝ်ႏအနုပညာႏ ကပေါႏစကာႏ တွိုႏဗꩻလွဥ်ဟန်ႏနီꩻ လိုꩻအမျာꩻခါႏကို မဥ်ꩻအောဝ်ႏအွီႏ လွီးအောဝ်ႏဟွမ်နေဒွိုန်းက ခွန်ပေါႏရင်းယို ဝွေꩻကရွစ်ခါꩻဒါႏ ငေါဝ်းသချင်ꩻ အနုပညာႏလောကကို အတွင်ꩻနောဝ်ꩻ ဝွေꩻမဥ်ꩻယို စွစ်ꩻလီပအိုဝ်ႏခမ်းလွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်း စွစ်ꩻလီပါစွဥ်ႏ မန်းခမ်းတခမ်းလွုမ်းနောဝ်ꩻသွူ။[1] ဝွေꩻမဥ်ꩻကကျောႏဗာႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ဝွေꩻကရွစ်ဒါႏ ငေါဝ်းသချင်ꩻမဥ်ꩻကဟဲ့ꩻ "မဥ်ႏကျွိုက်ထာꩻတရေꩻနောဝ်ꩻ အံႏမဒါႏ ဒဲဥ်ဟာ"ကရိုꩻဒါႏ (လှတာမက်ရင် ညစာခက်တတ်တယ်)ငေါဝ်းသချင်ꩻယိုနောဝ်ꩻ လိုꩻပေႏလိုꩻတန် သေတောဝ်း တအဲဥ်ထောဝ်း၊ သေစွုမ်ႏဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ခွန်ပေါႏရင်း မွိုးဖါနောဝ်ꩻ ဖြားမောင်ငယ်တွမ်ႏ မွိုးကျောင်ꩻအေးတင်သီး လွူးဖွာꩻလင်ꩻ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ၊ အွိုင်ႏပန်ꩻတင်ႏ၊ ဒုံဘုရာꩻဗွာကို၊ လွူးဖွာꩻနေင်ႏနဝ်ꩻ နေင်ႏ(၁၉၆၀)ဗွေနေင်ႏသွူ။ ခွန်ပေါႏရင်း အမဥ်ꩻဇာႏတိနောဝ်ꩻ (ဟဲ့ꩻ)ခွန်သန်းရွှေ၊ ပညာႏအဆင်ႏရန်းနောဝ်ꩻ အောင်ႏလꩻလွေꩻ (၇)တန်ꩻ၊ ဖူးဝေးအောဝ်ႏ (၉)ဖြာꩻ၊ ခွန်ပေါႏရင်း ပိုခိုအောဝ်ႏ (၂)ဖြာꩻ၊ ပိုမူႏ အောဝ်ႏ(၁)ဖြာꩻ၊ ထွာဒျာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ၊ ကိုꩻကွယ်ႏဒျာႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏသွူ။ ထွိုင်ႏတွိုႏ ၁၉၈၆-ဗာႏနေင်ႏနောဝ်ꩻ အနိစ္စခန္ဓာႏပြောင်ꩻထိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။

ငဝ်းတချင်ꩻမန်းဖုံႏနဝ်ꩻ (၁) ကုလအလွမ်း (၂) ငယ်ချစ်သူလက်ထပ်ပွဲ (၃) ပပအနမ်း (၄) နေညိုညိုအလွမ်း (၅) နောင်း (၆) လွမ်းစိတ်သူ့ထံ (၇) အားငယ်မိတယ် (၈) မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ရည်မှန်းချက် (၉) နှလုံးသားရင်ပြင် (၁၀) ဆောင်းမမ (၁၁) နှလုံးသားချစ်သူ (၁၂) လှတာမက်ရင် ညစာခက်တတ်တယ် (၁၃) စောင်းလုလင် (၁၄) သိလိုက်ပြီမေ (၁၅) အချစ်နဲ့ကို (၁၆) မောင့်အချစ်ဖူး (၁၇) တို့တိုင်းရင်းသား (၁၈) လှည့်ကြည့်ပါဦး (၁၉) အချိုဆုံးစကားသံ (၂၀) အချစ်တေးရထား (၂၁) တောင်ယာဝင်ချိန်အတွေး (၂၂) ချစ်ဆရာမ ဖုံႏဒျာႏသွူ။

  • ငဝ်းတချင်ꩻပအိုဝ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ (က) မွိုး (ခ) ဗေင်ႏခန်းလုဲင်းပိုမူႏပေႏ (ဂ) ရပ်ရာႏခမ်းကောင် (ဃ) ချယ်ရီမဥ်ႏကဝ်ႏမꩻ (င) မာႏယာႏတွမ်ႏပရိယာယ်ႏ (စ) မန်းမူႏဗွာ (ဆ) ခမ်ꩻမုဲင်းရင်း (ဇ) ငွိုးထွူ ငွိုးထဲင်း (ဈ) ငမ်းငါႏ (ည) ဝေးတွမ်ႏနာꩻ (ဋ) အွဥ်ႏဖေင်ꩻမွိုန်း (ဌ) အောဝ်ႏသေသေဒျာႏ (ဍ) နီဝေးသꩻအောင်ခါႏ (ဎ) ဝေးဘဝဒဲဥ်သီႏ (ဏ) ခေတ်လိုမူႏ (တ) လိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏအက္ခရာႏ (ထ) မွိုးနဂါꩻဖါဝိဇ္ဇာႏ (ဒ) မဲဥ်အုံငီꩻငါႏ (ဓ) မဲ့ထီတွမ်ႏခမ်းထီ (န) ထိုꩻကေမော့ꩻထံ (ပ) ဟေ့ဟေ့ယိုယို (ဖ) မဥ်ငငါႏ (ဗ) အဝ်ႏမောင်ꩻငါႏ-မျှော်နေမြဲစောင့်နေဆဲ ဖုံႏဒျာႏသွူ။

[2]

အာႏကွိုꩻ

  1. The golden Gong(မောင်းမွူးခံꩻ) သတင်ꩻခမ်းကို လိတ်လွီးလယ်ႏ အမုဲင် (၂၂)
  2. နင်ꩻဆားချော်ꩻ၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၂၂