Wp/bal/avali tàk

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | balWp > bal > avali tàk
Jump to navigation Jump to search
Bal Wp.png
Wikipedià, tahà vaš àtkaget!
Eši yak àzàtèn zàntnàmagè ka harkas tovànit edà nobeštànk belekkit.
man Balòči Zubàn e Wikipedià tahà 45 nobeštànk hastent.Balòči Siyàhag: Aa, Àà, Bb, Čč, Dd, Ďď, Ee, Èè, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Òò, Pp, Rr, Ss, Šš, Tt, Ťť, Uu, Ww(Vv), Yy, Zz, Žž
Gèšter kumak begeretKumak Belòťet

Nòkèn Nobeštànk
Har či ka lòťet edà belekket bàyad yè paymeš bekanet, Čòš: Wp/bal/Balòč.

  • Wikipedià tahà Har Kas lekket kant
Maròčigèn Ròč e Rams: پنچ‌شمبہ 23 مُردار 1399 Ròčsàl 13 August 2020 Mèlàdi 23 Dhu al-Hijjah 1441 Màhsàl
Wp/bal/Haptag e Nobeštànk
Wp/bal/Haptag e Aks