Wp/ami/adiyam

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | amiWp > ami > adiyam
Jump to navigation Jump to search

adiyam (薑)

Asiyan “Sasifo’an a Pangcah o kiseraay/ adiyan han, no satimolan a Pangcah kacipa’ay han” Pangangan sa ko Pangcah “ Ina no pala”, nawhani kalamkam paci’imkoengel malahad, todongay caay pitolas marayray matenak ko wawawawa saan. orasaka itira i pisalisinan mitotoy ko cikawasay to cipapahay a adiyam misalisin, mato tatiihay ano awa koni a mitato’aya. saka, o finacadan sato no mita sowal sa nano ira koni a hakal o adiyam ko sarakat a pinaloma toni hekal saan.

Ano tooren koni a sowal, adihay toni a pala ko mangaayay makaen a pinaloma, mato maemin ira ko sapiadah a iyo ato saki’icel no pitooran a lisin. Pakaynien i lisin no Pangcah, tono hekalan a sapiadah a sapaiyo, manengneng no mita ko finacadan itini i pala mikilim to maloiyo a pinaloma. Itiya ho awaay ko ising hananay, onini ciiyoay a pinaloma ko tadakalimelaan. Mato matolo’, maliwih, patongal han ko epah sipasip han toadiyam tora kaadadaan, tangsol cato kaadada ato malowan to ko kalifawa, onini lahoday sapiadah a pinaloma, ano awaawa matilid i kinanaang a codad, pakayni pirakat a milicay makafana’ to, itiya ho itini i finawlan no Pangcah, maparayray to makafana’ o sapiadah to adaday konini.

“adiyam” O kaolahan no finacadan komaen koni kakaenen, caay kaawa to pisalisinan. O pisanga’ i sakohepic han a micikcik, paemod han i ’icep pacafay a mipaepa’, ira ko cilah hanaca a komaen.

Itini i Dipong, Into, Tongnanya ato i Ocoo, maemin pasikaen to adiyam, maparo i iyo anca i nananomen. Itini i taywan a paloma matenes to ko likisi, doedoen itini telang a codad matilid, na tayni mafolaw ko Yincomin toni Taywan ira to koni pinaloma, o sato’asay to a pinaloma’ toni a Taywan. Ikor to tayni to ko Holam nai Talu adihay to ko kasasiroma no adiyam, ira to ko no ’aol adiyam, Nanyan adiyam, kaliyalaway adiyam, maemin ira ko kangaayan katatiihan nira. o adiyam i ira ko kaedah, mangaay sapimanmaan caay pihengel a kaenen, ano itini piliwlian caay ko tadamaanay cingra, nika o safangcalay a tahadaoc malo safangcalay sapacamol to manmaan.

Pi’arawan to lakaw[edit]

  • 台灣原住民族歷史語言文化大辭典
  • 李景崇,1998,《阿美族歷史》,臺北:師大書苑。
  • 黄宣衞,2008,《阿美族》,臺北:三民。
  • 達西烏拉彎‧畢馬,2001,《臺灣的原住民 : 阿美族》,臺北:臺原。