Wp/ami/Marocan

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | amiWp > ami > Marocan

O ngangan no Marocan (牧魯棧部落由來)

O ngangan no Morocan a kongko no ’Aims how i, o kaci ngangan no Morocan i, ira ko adada no finawlan itiya ho to ciadadaay a fanges (皮膚病), sa morimoricen a mimoric sa, itiya to maala a pangangan to Morocan sanay a ngangan. sowal sa ira ko cecay a cipaysoay a tamdaw, mipaadadaan kora wawa to Lagsan, o molotsan ko manengneng’ay i tirengan. itira i tilidan no kasakapingan i o「 O-law-cen」(無老僧) ko sowal nangra. o todong no cecayay a kitakit ko sa’osi to itiya:ay ho a kasaniyaro’. midoedo to kimad no to’as i, kakakonis no niyaro’ o Kiwit a ngasaw ato Fasay ngasaw ko to’asay a sowal. nano to’as na i Sanasay ko tapangan no aro’, ikol stao I malinah to i Kalingko a pakamaro’ saan. na o malecaday a maro’ a niyaro’ ko Kiwit, nawhani caay ka’edeng ko mikaomahan, sa linahan to i ’ no’amisan no Fo-yen ’alo, misacacay a kopot to Pa’ilasen to Atolan a niyaro’ ato Langas a niyaro’. i ka Riponan ho, Pa’ilasen han no Ripon a pangangan koni a niyaro’, mapapolong to Morocan, Atolan, Langasan , polong han a pangangan to cecay Pa’ilasen sanay a ngangan. tahira to i Minko’ko(民國) tolo polo’ ira ko enem a miheca, salatolo han to a paliyaw a pangangan ko Pi’ilasen, Fo-ming (富民村), Lacihakan, han to tahamatini. na i Cilangsan a malinah i Oyaw a Talaalan niyaro’, ikor to matiniay a aro’.

O kasiikedan no niyaro’(部落特色)

Morocan hanaay a niyaro’ itira i Taywan a kitakit, i Kalingko i kohkohan ko Pa’ilasen a niyaro’. o kasiromaan no Morocan i, nano i katelangay ho ko pangangan to Palaceng (Pa’ilasen) saanay. ko ’aro i malatolo ira ko cecay a todong ko kasaniyaro’an (Morocan, Atolan, Langasan), lawac no Mrocan a sera nai ciyataw no Pa’ilasen i sakatimol pasaetip, saka ’amis no Fo-ming a niyaro’ , matelek ko Fo-yen a niyaro’ i ’amis, i timol i metelek to ’Atolan a niyaro, saka’etip i matelek to Wan-long syang (萬榮鄉 sowal no holam). i tini i 1 to 4 Lin (鄰) ato 18 to 20 Lin ko limaw no Fo-ming a niyaro’ i sakatimol no Fo-yen a alo’, o kalalitemohan no Pa’ilasen a lalan ko aro no Morocan, saheto o dafdaf palapalan ko sera.

O makapahay ko niyaro’ no Mrocan, ano tayra a misalama i, o pitedal pisakahemaw to faloco’ no tatirengan a mirakat to niyaro’ no Morocan. sakarakat a rarakaten a lalan dakawen ko cinamalay pasayraay i Fo-yen (富源), i fatad maepod ciyataw no Pa’ilasen, ta rakat han a pasatimol tangasa to i Morocan, ano aca nai Kalingko tahira i Posong do’edo han ko lalan no Tay ciw syen (台9線) tangsa to. ya maro’ay i tini i Morocan saheto o Pangcah maemin a finacadan. o sakalalicay a sowal i, o no Pangcah a sowal ato o no holam a caciyaw.

Ilisin no niyaro’

O ilisin no serangawan, i faloay a folad a mi’ilisin ko finawlan, cecay miheca kina cecay, tolo romiad ko pi’ilisin. o kakenen a kinapaloma’, sakadofah sako kinapaloma no Morocan, ira ko wirok, ira ko talacay, o lokot, o daeci ato panay, o kodasing ato ariray, ya ariray ato kodasing i makakotakotay a mipaloma.

O nikalopisak no Marocan (人口分佈)

Itiniay i Ruisui(瑞穗) Cen no Hualien(花蓮縣) ko Langas a niyaro’, 161 ko sa’osi no parod no loma’, 389 ko sa’osi no tamdaw.

66% ko ka’aloman no Yincomin (原住民), polong han i, 256 ko tamdaw; o roma sato i, 11% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong (全部) han i, 38 ko tamdaw.

O pa-sin-to (百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan (族群) i, ko Amis (阿美族) 58%, Bunun (布農族) 5%, Truku (太魯閣族) 1%, roma (其他) 1%.

O finacadan no Yincomin (所屬阿美族群)

O Siwkolan a ’amis han ko Morocan a niyaro’ , nano to’as ho kita o Pangcah na itiniay to i kalala’ed no matelengay i sifo no Taywan a lotok. na itira i tarawadaw no Kalingko talatimol tangasa i Cilamitay, nawhani maemin paniyaro’ i lawac no Siwkolan a tarawadaw sa mapangangan to Siwkolan a ’amis. i tiniay i Ruysuy-syang (瑞穗鄉 sowal no holam) no Hualien-siyen (花蓮縣 sowal no holam) ko Morocan a niyaro’,  Itiniay i sa’amisan ira ko Fo-yen, i satimolan ira ko Atolan a niyaro’.

O pitooran no finawlan (族人信仰)

Tadasakenaay a pitooran no finawlan ko Fo-yen ciwlokiwkay, na o makatelang a elieli’an a kiwkay, ikor i cifaloco’ ko finawlan no kiwkay a misanga’ to kiwkay no niyaro’. ta ira ko matiniay a ’amoto a pitooran. o pitooran no finawlan no Morocan i, kalimelaan ko sowal no Kawas, to sakafana’ to ’orip no tamdaw, ato awaay to ko kaka to nikafana’to codad how i. ora ma’araway a kiwkay i, o tingsikiw ato ciwlokiwkay, o ciwlokiwkay a tamdaw ko ka adihay. pakayni sa’opo no kinkay, malosakarikec sto sakarakat no ’orip no Yincumin, mamaan ca ko demak no sapitolon ko niyaro’.

O kasadakan Tilid (參考文獻)