Wp/ami/Falidas (sarengad)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | amiWp > ami > Falidas (sarengad)

Falidas (sarengad) (山棕)

Itiya ho cipangsoy ho ko Taywan, o nano tapangan a ’akaway masangisngisay no falidas ko sapisang’ to pangsoy. adihay i palapalaan a manengneng ko tapangan no falidas, o kamolengawan itira i laeno no 300 a fakeciw takaraw no lotok, anca salaedan no padiyadiyacan to’emanay ko kaolahan nira a molengaw.

Maraod to ko kacifaloan to mihecahecaan no falidas, edef no lotok safangsis sa masanek, ya masadodohay no falidas mangaay a maala malolalawlaen no wawa. sa ciheci sa ko falidas kangdaw ko cengel, masafalilingan. Marohen to i sa kaliyalaw sato, masalipay sa kahengan sato, kaen han cipelak micedem to miming, o tada kaolahan no wawa.

epoc:

1. No pala kakaenen, o dongec no falidas, tadakaeso’ay kaenen, micedem to miming, pinangan nira sasifoan no ’oway a dongec ato no ’icep a kaenen.

2. Sapisanga’ to towaso, ’akaway no papah no falidas carcar han misa miming mangaay sapisanga’ to towaso, pinangan i ’orip no Pangcah, a milidong to hafay, pahpah no falidas ato fadicen ko ’akaway malosafalod to mikitocan a hafay.

3. Sapisanga’ to lalosidan, masangisngisay no falidas mangaay misang’ to saasik, tawasi ato sangsoy, lalosidan no itiyaay ho konini.

4. Wikwiken malo towaso, i’ayaw pilidong to hafay, fadic han ko ’akaway no falidas, wikwik han to tata’akay malokeliw, sakalalifet mitengtengay to keliw, todongay makadofah ko hafay, tengteng han caka lafot.

5. Sapatoaya misacepo’, Pilidongan to hafay itira i ’ayaw no pisacepo’an “sakaenem a folad” sapatoaya to pisacepo’an, edeng o hafay caayay, ira ho ko dongec no falidas ato talod.

Pi’arawan to lakaw

  • 中文維基百科
  • 李景崇,1998,《阿美族歷史》,臺北:師大書苑。
  • 黄宣衞,2008,《阿美族》,臺北:三民。
  • 達西烏拉彎‧畢馬,2001,《臺灣的原住民 : 阿美族》,臺北:臺原。
  • 李景崇,1998,《阿美族歷史》,臺北:師大書苑。
  • 黄宣衞,2008,《阿美族》,臺北:三民。
  • 達西烏拉彎‧畢馬,2001,《臺灣的原住民 : 阿美族》,臺北:臺原。