Jump to content

Wn/wuu/維基新聞入門

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | wuu
Wn > wuu > 維基新聞入門

你勒箇头看到个任何文章都是同你一样个志愿者写个。你也可以开始写你自家个文章,你也可以编辑你看到个任何页面—扩充它,修改语法错误,补充事实,提出政策建议,同其佗个维基新闻参与者讨论……

维基新闻有嗲个特别之处?[edit | edit source]

任何人都可以参与,而且为全世界个读者共同撰写文章。我家一直努力使用中性个观点来写文章,来保证我家个报道尽可能个公平。

此外,我家写个所有内容都需要引证,以保持顶高标准个可靠性。

我家个政策是勒文章里头弗表达编辑者自家个个人观点同评论 — 如果你想要告诉世界你个想法,请使用网志

维基新闻同佗个大姐姐维基百科一样,侪是志愿者贡献出佗家个辰光同钞票来运转同资助个,而且也没广告。决策侪是社群集体做出个,而且我家也欢喜商讨。我们鼓励讨论,而且可以向许多人学习。

勒wiki上作个任何事情都可能是朆完成个,因此佗对新用户非常友好。界面设计得非常容易使用,而且很容易学会。

我应该如何开始?[edit | edit source]

学会编辑wiki[edit | edit source]

任何人都应该学会一些编辑文章个基本手段。首先,你需要晓仔哪佬使用维基文本代码哪佬编辑新闻