Wn/vi/Wikinews:Danh sách bản mẫu

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | viWn > vi > Wikinews:Danh sách bản mẫu


Bản mẫu được sử dụng trong các bài báo để cung cấp một cái nhìn nhất quán cho các thông điệp được đưa vào. Các thay đổi về giao diện, từ ngữ hoặc phong cách của thông báo có thể được thực hiện nhanh chóng, vì các bản mẫu được hiển thị cho người đọc khi xem bài báo. Dấu cách trong tên được cho phép, ví dụ: Template:Chủ đề khoa học. Kỹ thuật này thường được gọi là thay thế bản mẫu.

Các bản mẫu sử dụng trong không gian tên bài viết chỉ tồn tại để giúp đỡ người đọc. Chúng có thể bao gồm công cụ hỗ trợ điều hướng hoặc cảnh báo rằng nội dung không đạt tiêu chuẩn. Các bản mẫu chỉ cung cấp thông tin phục vụ cho người biên tập cần được đặt trên trang thảo luận của bài báo. Lưu ý : Trang này vẫn đang được phát triển phần lớn. Vui lòng sử dụng danh sách tất cả các mẫu chưa được sắp xếp ở đây và có thể loại bỏ một vài bản mẫu nếu cần thiết. Ngoài ra, hãy thoải mái ăn cắp bất cứ thứ gì bạn cần từ w:Wikipedia:Template messages, nhưng không liệt kê các mẫu hoặc mục chưa (chưa) tồn tại ở Wikinews. Các thể loại là ngoại lệ; những thứ này có thể tồn tại ngay cả khi chúng trống rỗng.

Hướng dẫn: Khi bạn thêm bản mẫu mới vào trang này, vui lòng giúp giữ các bản mẫu theo thứ tự bảng chữ cái.

Trang Chính và các lựa chọn thay thế[edit | edit source]

 • Đối với các bản mẫu được sử dụng trên một trong các Trang Chính của Wikinews

Không gian tên liên quan đến bài viết[edit | edit source]

General[edit | edit source]


 • Original reporting
 • Base calendars
 • Wikimedia mention

Issues & Disputes[edit | edit source]


 • Accuracy Disputes
 • Cite Sources, Single source
 • Cleanup
 • Merge
 • Misleading Information
 • POV Disputes
 • Press Releases
 • Extreme templating!

Navigation[edit | edit source]


Maintenance[edit | edit source]


 • Copyright Violations
 • Major Editing
 • Sister projects

Citations for articles[edit | edit source]


Deletion[edit | edit source]


 • Requests for deletion
 • Speedy deletion

Infoboxes[edit | edit source]


 • Infobox sidebars

Stubs[edit | edit source]


 • Stub

Talk namespace[edit | edit source]


 • Newsworthiness

Miscellaneous[edit | edit source]


 • Shortcut box

Không gian tên không liên quan đến bài viết[edit | edit source]

Không gian tên Thể loại[edit | edit source]


 • day cat navigation

Không gian tên Thành viên[edit | edit source]


Không gian tên Thảo luận Thành viên[edit | edit source]


 • Thông báo chào mừng thành viên

Không gian tên Tập tin[edit | edit source]


 • Giấy phép miễn phí - di chuyển tới Commons
 • Thẻ quyền sử dụng hợp lý
 • Các giấy phép khác
 • Vấn đề hình ảnh
 • Các bản mẫu khác

Tất cả bản mẫu[edit | edit source]