Wn/vi/Trang Chính/Chữ-nối/Trang Chính - Dự án liên quan

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | vi‎ | Trang Chính‎ | Chữ-nốiWn > vi > Trang Chính > Chữ-nối > Trang Chính - Dự án liên quan
Jump to navigation Jump to search

Wikinews tiếng-Việt là một-phần của Wikimedia Incubator trực-thuộc Quỹ Hỗ-trợ Wikimedia, một tổ-chức phi lợi-nhuận đã đăng-ký tại tiểu-bang Florida, Hoa-Kỳ, cho-phép trừ-thuế những khoản đóng-góp. Wikimedia cũng đồng-thời điều- hành vài dự án wiki khác. Nếu bạn cảm thấy hài lòng với Wikimedia Incubator, hay bất cứ dự-án nào liên quan, xin bạn vui-lòng hỗ-trợ tài chính cho Wikimedia.