Wn/vi/Một cuộc họp về Wikipedia được tổ chức bởi Đoàn Chủ tịch AMEA

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | vi
Wn > vi > Một cuộc họp về Wikipedia được tổ chức bởi Đoàn Chủ tịch AMEA

Template:Wn/vi/Azerbaijan

Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Azerbaijan, Đoàn Chủ tịch (Cung điện Ismailiyya)

Chính quyền Tổng thống của Cộng hòa Azerbaijan đã gửi một bức thư tới Đoàn Chủ tịch của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Azerbaijan (AMEA) về bách khoa toàn thư ảo Wikipedia. Thông tin này được công bố tại cuộc họp của Đoàn Chủ tịch AMEA ngày 15/1.

Cần lưu ý rằng bức thư được gửi từ Phủ Tổng thống tới Đoàn Chủ tịch AMEA vào ngày 17 tháng 12 năm 2013. Bức thư nhấn mạnh sự phổ biến và tầm quan trọng của bách khoa toàn thư ảo "Wikipedia" trên thế giới, lưu ý rằng nguồn tài nguyên này có tiềm năng to lớn cho việc quảng bá rộng rãi hơn Azerbaijan trên thế giới. Tuy nhiên, bức thư lưu ý rằng Azerbaijan không được đại diện đầy đủ trong Wikipedia, và nguồn tài liệu này không có đủ thông tin khoa học về đất nước này.

Bức thư nêu rõ sự cần thiết phải tạo các nhóm đặc biệt trên Wikipedia trong các viện liên quan của AMEA, và xác định các hoạt động của các nhóm này. Ông cũng được yêu cầu thông báo cho Phủ Tổng thống về kết quả công việc đã thực hiện theo hướng này trong vòng hai tháng.

Tại cuộc họp của Đoàn Chủ tịch AMEA được tổ chức vào ngày 15 tháng 1, người đứng đầu các cơ quan và tổ chức khoa học của AMEA đã quyết định tham gia tích cực vào việc làm phong phú thêm môi trường wiki những thông tin cần thiết về Azerbaijan, sự bảo vệ và phát triển của họ.

Theo quyết định, các nhóm wiki thường trực sẽ được thành lập trong các cơ quan nghiên cứu, các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện để giáo dục công chúng về các quá trình diễn ra trong môi trường wiki, nhằm kích thích hoạt động tích cực trong không gian ảo này. Các khóa đào tạo về kiến ​​thức cần thiết cho nhân viên của các cơ quan và tổ chức khoa học để làm việc trong các dự án Wikipedia cũng sẽ được tổ chức.

Nghị quyết cũng chỉ thị chú ý hơn đến nghiên cứu wikimetric, giải quyết các vấn đề tồn tại, tổ chức các hội nghị và hội thảo khoa học, đồng thời tiến hành giám sát liên tục và hoạt động về trạng thái nội dung liên quan đến Azerbaijan trên môi trường wiki. Thư viện Khoa học Trung ương của AMEA và nhà xuất bản "Elm" đã được hướng dẫn đưa các nguồn tài nguyên điện tử về sách, tạp chí và các tài liệu in khác vào bách khoa toàn thư "Wikipedia".


Nguồn dẫn[edit | edit source]