Talk:Wn/vi/Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu suy giảm

From Wikimedia Incubator

kinh tế VN suy thoái là tất yếu vì cơn bong bong nhà đất ở Hoa ky lây sang mà thôi , Còn Chính phủ Vn đang ôm đồm nhiều quá với các doanh nghiệp tập đoàn và các tổng cty nhà nước Đám này lợi dụng tài sản nhà nước để làm giàu cho bản thân chúng nó , Làm an được nó chia nhau còn lúc thua lỗ thì nó nhờ nhà nươc ? không hiểu có gì mờ ám ở chổ này không giữa thủ tướng & các bộ vớiư các đơn vị chủ quản . Nên đề nghị Quốc hội nên minh bạch vấn đề này cho nhân dân nhờ là niền tin đối với Đảng và chế độ .