Wn/nl/Zes topprofessoren worden Akademiehoogleraar

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nlWn > nl > Zes topprofessoren worden Akademiehoogleraar
Jump to: navigation, search

11 april 2005 

De KNAW heeft dit jaar zes nieuwe 'Akademiehoogleraren' geselecteerd. Het zijn prof. dr. M.G. Bal (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. A.P. Buunk (Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. ir. H.W.J. Huiskes (Technische Universiteit Eindhoven), prof. dr. M.B. Katan (Wageningen Universiteit), prof. dr. H.N.W. Lekkerkerker (Universiteit Utrecht) en prof. dr. F.C. Palm (Universiteit Maastricht). Zij kunnen zich als Akademiehoogleraar geheel wijden aan innovatief onderzoek en de begeleiding van jonge onderzoekers. Akademiehoogleraren worden door de universiteit vrijgesteld van bestuurlijke verplichtingen. Het Akademiehoogleraarschap wordt voor een periode van vijf jaar toegekend. De KNAW stelt hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.

Prof. dr. M.G. (Mieke) Bal, theoretische literatuurwetenschap en vrouwenstudies, Universiteit van Amsterdam

Uit het juryrapport: 'Mieke Bal (1946) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege haar originele bijdragen aan de narratologie (verteltheorie), en aan de toepassing van de literaire theorie op de beeldende kunsten. Een belangrijk voorbeeld van Mieke Bals bijdrage aan het terrein van de narratologie is haar trilogie over de bijbel vanuit feministisch perspectief. Haar toepassing van de principes van de literaire theorie op de beeldende kunsten is zeer vernieuwend, robuust en getuigend van een grote verbeeldingskracht. Professor Bal wordt in het veld van de cultural analysis internationaal in brede kring gerespecteerd en bewonderd.'

Prof. dr. A.P. (Bram) Buunk, sociale psychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. W.J.M. Levelt, president van de KNAW, toog naar Groningen om prof. Buunk persoonlijk te feliciteren met zijn Akademiehoogleraarschap.

Uit het juryrapport: 'Bram Buunk (1947) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege zijn invloedrijke theoretische bijdragen aan de sociale vergelijkingstheorie, zijn empirisch onderzoek naar sociale vergelijking in eerder onontgonnen domeinen, en zijn evolutionair-psychologische benadering van sociaal gedrag. Met zijn werk levert hij belangrijke bijdragen aan de oplossing van problemen op het gebied van werkgerelateerde stress en burn-out, geestelijke gezondheid en levensbedreigende ziekten. Zijn onderzoek heeft tevens belangrijke conclusies opgeleverd op het terrein van jaloezie en wederkerigheid in interpersoonlijke relaties.'

Prof. dr. ir. H.W.J. (Rik) Huiskes, biomedical engineering, Technische Universiteit Eindhoven

Prof. dr. P.C. van der Vliet, vice-president van de KNAW, bezocht de Technische Universiteit Eindhoven om persoonlijk de felicitaties aan prof. Huiskes over te brengen.

Uit het juryrapport: 'Rik Huiskes (1944) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege de succesvolle ontwikkeling van rekenmodellen voor kunstgewrichten, en voor zijn nieuwe berekeningen van de invloed van belasting op botgroei. Huiskes neemt een leidende positie in op het gebied van orthopedische biomechanica en bevindt zich in de voorhoede van het onderzoek op zijn vakgebied.'

Prof. dr. M.B. (Martijn) Katan, humane voeding, Wageningen Universiteit

Prof. dr. W.J.M. Levelt, president van de KNAW, feliciteert prof. Katan met zijn Akademiehoogleraarschap.

Uit het juryrapport: 'Martijn Katan (1946) wordt benoemd tot Akademiehoogleraar omdat hij zich heeft onderscheiden door in zijn onderzoek naar voeding en gezondheid epidemiologie en biochemie met elkaar te verbinden. Het werk van Katan heeft substantiële gevolgen gehad voor de aanbevelingen voor gezonde voeding. Zo bleken trans-vetzuren - vetzuren die worden gevormd bij de industriële harding van soja- en visolie voor de productie van koekjes en fastfood - het slechte LDL-cholestorol te verhogen. Daardoor neemt het risico van hartkwalen toe. Als een direct gevolg van Katans onderzoek worden nu in vele landen trans-vetzuren uit het voedsel geweerd.'

Prof. dr. H.N.W. (Henk) Lekkerkerker, fysische chemie, Universiteit Utrecht

Uit het juryrapport: 'Henk Lekkerkerker (1946) wordt benoemd tot Akademiehoogleraar als erkenning van zijn unieke bijdragen aan de opleving van de colloïdchemie. Zijn bijdragen komen voort uit experimenteel en theoretisch onderzoek dat verschijnselen verklaart van spontane ordening binnen complexe multicomponente systemen. Zijn onderzoek heeft niet alleen geleid tot een dieper inzicht in fasenovergangen, maar bovendien tot een aantal belangrijke praktische toepassingen.'

Prof. dr. F.C. (Franz) Palm, econometrie, Universiteit Maastricht

Prof. dr. P.C. van der Vliet, vice-president van de KNAW, reisde af naar Maastricht om persoonlijk de felicitaties aan prof. Palm over te brengen.

Uit het juryrapport: 'Franz Palm (1948) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege zijn fundamentele bijdrage aan de econometrische theorie van tijdreeksen. Zijn publicaties uit de vroege jaren zeventig hebben een aantal zeer belangwekkende ontwikkelingen in zijn vakgebied in gang gezet. Ook heeft professor Palm een invloedrijke rol gespeeld door de modellen en technieken van de tijdreeks-econometrie op een innovatieve manier toe te passen op verschillende gebieden, met name dat van de financiële economie. Zijn huidige werk concentreert zich op laatstgenoemd terrein.'

De KNAW financiert het salaris van de Akademiehoogleraar en een onderzoeksbudget (samen 200.000 euro per jaar). De betrokken universiteit dient met de vrijvallende middelen ten minste één jonge talentvolle onderzoeksleider aan te trekken. Het Programma Akademiehoogleraren draagt hiermee bij aan de doorstroming van jonge onderzoekers naar leidinggevende posities. Het Akademiehoogleraarschap wordt voor vijf jaar toegekend, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens vijf jaar. Voor een Akademiehoogleraarschap van tien jaar stelt de KNAW 2 miljoen euro beschikbaar.

Het Programma Akademiehoogleraren is in 2002 ingesteld; jaarlijks zullen circa vijf Akademiehoogleraren worden benoemd. Excellente hoogleraren tussen 55 en 60 jaar kunnen worden voorgedragen door de Colleges van Bestuur van hun universiteit. De voordrachten worden beoordeeld door een internationaal samengestelde commissie onder voorzitterschap van de president van de KNAW.

Op maandag 11 april a.s. worden de Akademiehoogleraren geïnstalleerd. Minister Brinkhorst van Economische Zaken houdt bij die gelegenheid een lezing over Fundamenteel onderzoek en economische groei in Europees perspectief, waarna een debat volgt. Meer informatie over de Akademiehoogleraren, het programma en de bijeenkomst op 11 april a.s. is te vinden op de website http://www.knaw.nl/akademiehoogleraren.

Bronnen[edit]

  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen