Wn/nan/Tâi-oân Ko-hiông-chhī Gī-tiúⁿ Khó͘ Khun-goân thiàu-lâu chū-sat

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Tâi-oân Ko-hiông-chhī Gī-tiúⁿ Khó͘ Khun-goân thiàu-lâu chū-sat

【2020 nî 6 goe̍h 7 ji̍t sìn】

2020 nî 6 goe̍h 7 ji̍t, Khó͘ Khun-goân khai-sí tam-jīm Ko-hiông-chhī Gī-hōe tē saⁿ kài gī-tiúⁿ.

Kok-bîn Tóng tóng-che̍k--ê Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ Hân Kok-jû pā-bián-àn tī 6 ji̍t kí-pān, chòe-āu í 93 bān piò thong-kuè. Chìn-chêng it-ti̍t chi-chhî Hân Kok-jû--ê kāng tóng-che̍k Ko-hiông-chhī Gī-hōe gī-tiúⁿ Khó͘ Khun-goân hit àm ùi khiā-ke 17 lâu tūi-lâu,tong-tiûⁿ óng-seng.

Khó͘ Khun-goân tī tūi-lâu chîng 1 tiám-cheng, bat pun-tiunn Hân Kok-jû--ê "Chhian-chū-bûn", koh siá kóng:

這一次,誰會是贏家?

Khó͘ Khun-goân kòe-sin liáu-āu, ûi-thé sàng kàu Ko-hiông--ê Kiú-liông Pin-gî-kuán. Hân Kok-jû kah Kok-bîn Tóng chú-se̍k Kang Khé-sîn hun-hun hoat-bûn, piáu-sī tuì Khó͘ Khun-goân ai-tō.

Siau-sit lâi-goân[edit | edit source]