Wn/nan/Liân-ha̍p-boán-pò soan-pò͘ thêng-khan

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Liân-ha̍p-boán-pò soan-pò͘ thêng-khan

【2020 nî 6 goe̍h 1 ji̍t sìn】

Liân-ha̍p-boán-pò (聯合晚報) kin-á-ji̍t tùi-gōa soan-pò͘, ùi 2020 nî 6 goe̍h 2 ji̍t khí tio̍h beh thêng-khan, chhòng-khan 32 nî koh 3 kò gōa goe̍h ê Liân-ha̍p-boán-pò tī 6 goe̍h 1 ji̍t ē-po͘ siōng-bóe chi̍t hūn pò-chóa khan-chhut liáu-āu, tio̍h ē chèng-sek siu--khí-lâi. Ūi-tio̍h kám-siā tho̍k-chiá ê chi-chhî, kin-á-ji̍t Liân-ha̍p-àm-pò ê thâu-pán iōng chhòng-khan kàu-taⁿ 1 bàn 1783 kang í-lâi ê thâu-pán pheng chhut tōa-tōa ê "謝謝" (ì-sù sī "kám-siā") nn̄g jī.

Chok-ûi Tâi-oân siōng-bóe ê si̍t-thé àm-pò, Liân-ha̍p-pò-hē (聯合報系) piáu-sī, siū-tio̍h siā-hōe tho̍k-pò si̍p-koàn ê kái-piàn, sò͘-ūi mûi-thé hoat-tián kah sin-koan-hì-iām e̍k-chêng éng-hióng, choăn koat-tēng thêng-chí hoat-khan.

Liân-ha̍p-boán-pò sī Tâi-oân chong-ha̍p-sèng ê Tiong-bûn àm-pò, chhòng-pān-lâng sī Ông Thek-ngô͘ (王惕吾). Tī thêng-khan chìn-chêng, chi̍t hūn pò-chóa bē sin-tâi-phiò 10 kho͘.

消息來源[edit | edit source]