Jump to content

Wn/hu/Wikihírek:Összeférhetetlenség

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | hu
Wn > hu > Wikihírek:Összeférhetetlenség
Ez a lap a magyar Wikihírek egyik irányelve. Az itt leírtak minden szerkesztő számára követendőek.

Az oldalt csak akkor szerkeszd, ha a változtatással a többi szerkesztő egyetért – előtte kérd ki mások véleményét a vitalapon vagy a társalgóban.

A szöveget az angol Wikihírekből vettük át, és a helyi viszonyokhoz igazítottuk. A módosító javaslatok helye a vitalap vagy a társalgó.
Az eredeti angol változathoz képesti változások:

*tisztáztuk a Commons és a magyar Wikihírek viszonyát.

Irányelvek és útmutatók

Semleges nézőpont
Tartalmi útmutató
Formai útmutató

Blokkolás
A három visszaállítás
Hivatkozz egyértelműen!
Idézd a forrásaidat!
Lapvédelem
Ne demonstrálj!
Most érkezett hírek
Összeférhetetlenség
Saját tudósítás
Szerzői jogok
Törlési irányelvek
Vitarendezés

Adminisztrátorok
Etikett
Wikipédistáknak

Inkubátoros szabályok:
» Adminisztrátorok
» Irányelvek
» Útmutató

Általános szabályok:
» Adatvédelmi nyilatkozat
» Felhasználási feltételek
» Nyílt proxyk tiltása

Az összeférhetetlenség itt a Wikihírek céljai (semleges nézőpontú cikkek létrehozása) és a szerkesztő céljai, kötődése vagy politikai nézete közötti, akár látszólagos ütközést jelenti.

Összeférhetetlen a szerkesztés, ha a célja egy személynek, cégnek vagy csoportnak kedvező hírverés. Egyértelmű az érdekellentét, ha a szerkesztő azért nem alkalmaz egy irányelvet, hogy egy külső szereplőnek kedvezzen.

A Wikihírek ezt nem tolerálja: a zavarkeltő szerkesztőt egy nem érintett adminisztrátor blokkolhatja – a promóció pedig a visszájára sülhet el. A PR-cikkek kifejezetten nem a Wikihírekbe valók – ilyenek többek közt a PR-részlegek, profitorientált vagy non-profit szervezetek vagy a kizárólag imázsjavítás miatt fizetett személyek szerkesztései.

Bővebben[edit | edit source]

Lásd még: Mi nem való a Wikihírekbe?

A Wikihírek egy online hírportál, nem pedig a hirdetések, önreklám és dicshimnuszok gyűjtőhelye. Ezért csak a tartalmi elvárásoknak megfelelő anyagokat tartalmazhat, és szerkesztőinek munkáját elsősorban a projekt céljai határozzák meg – az ettől való eltérés összeférhetetlenséghez vezethet.

Ha más szerkesztők figyelmeztetnének, hogy szerkesztéseid nem felelnek meg a Wikihírek normáinak, akkor ezt vedd komolyan: gondold át, hogy mit és miért csináltál, esetleg tarts egy kisebb szünetet, beszéld meg a közösséggel a dolgot, vagy állj el kifogásolt szándékaidtól!

Példák[edit | edit source]

Anyagi érdekeltség[edit | edit source]

Nagyon erősen javasoljuk, hogy kerüld azon témák szerkesztését, amelyekért:

 • fizetést, juttatást vagy más ellenszolgáltatást kapnál, mint egy szervezet képviselője (közvetlen esetben: mint alkalmazott vagy megbízott; közvetve: mint egy felkért PR-cég alkalmazottja vagy megbízottja);
 • anyagi vagy más előnyt remélsz (például mint az illető cég tulajdonosa, alkalmazottja vagy egyéb érdekeltje)…

Ilyenkor az összeférhetetlenség miatt sérülhet a semleges nézőpont. Az irányelv értelmében minden cikkünk részrehajlás nélkül kell kezelje a különböző nézőpontokat, amit az érdekellentét nagyban megnehezít. Ha a fizetett szerkesztéseid nem lennének semlegesek, ne küldd be őket!

Jogi és bírósági ügyek[edit | edit source]

Ha bírósági ügy szereplője vagy hozzá közel álló személy vagy, nagyon nehéz lenne bizonyítanod, hogy amit a többi érintettről, jogi képviselőikről vagy az érintett jogterületről írsz, az teljesen objektív. Komoly problémák forrása lehet a való világban – és nemcsak a Wikihírek számára –, ha egy folyamatban levő ügyről írva a semlegesség akár csak kismértékben is sérül, és erre valamely érdekelt vagy a bíróság felfigyel. Ezért kifejezetten nem javasoljuk, hogy ilyen összeférhetetlenség mellett szerkessz.

Önreklám[edit | edit source]

Az összeférhetetlenség gyakori formája, ideértve a hirdetési felületekre, személyes honlapokra vagy képekre való linkelést, illetve bármi mást, ami a szerkesztő saját vagy kereskedelmi érdekeit látszik tükrözni. Néhány példa:

 • promóciós célú linkelés kevéssé ismert vagy a témához nem kapcsolódó kereskedelmi oldalakra;
 • promóciós célú linkelés egy egyébként nem közismert személy honlapjára;
 • olyan életrajzi adatok feltüntetése, amelyektől a cikk nem lesz jelentősen jobb minőségű vagy könnyebben érthető.

Személyes kötődés[edit | edit source]

A személyes kötődés nem akadálya, hogy semleges cikket írj, de a személyes élményeid már azok lehetnek. Ha jóhiszemű szerkesztők egy vitalapon az érdekellentéted firtatják, akkor próbáld meg a problémás részeket kiszűrni, és fontold meg, hogy nem kellene-e az adott cikk szerkesztését ráhagynod. Általában minél jobban kötődsz egy témához a való világban, annál inkább figyelned kell az alapvető irányelvekre (semleges nézőpont, források idézése) a téma szerkesztésekor.

Azt, hogy mi „túl szoros” kötődés és mi nem, a józan ész szerint kell mérlegelni.

Kampány[edit | edit source]

Ami egy aktivistának vagy alkalmazottnak csak híradás a külvilág felé, más szemében már reklám vagy propaganda lehet. Valószínűleg nehéz lesz elfogulatlanul írnod arról, amit a szervezeted támogat vagy pártfogol.

Reklám készítése megbízásos alapon[edit | edit source]

Ez a Wikihírekben tilos.

Érdekellentét kiküszöbölése[edit | edit source]

A Wikihíreket bárki szerkesztheti, de összeférhetetlenség esetén inkább ne vagy csak nagy körültekintéssel:

 1. szerkessz a rólad, cégedről, szervezetedről vagy annak versenytársairól, terveiről és termékeiről szóló cikkekben;
 2. vegyél részt a cégedről/szervezetedről szóló cikk törlési megbeszélésében;
 3. linkelj a szervezeted wikipédiás szócikkére vagy honlapjára nem erről szóló cikkekben (ez kéretlen reklám).

Ügyelj az irányelvek – különösen a semlegesség és az idézés szabályainak – betartására.

Ha mégis az érdekeltségi körödbe tartozó cikket módosítanál, akkor erősen javasoljuk, hogy előbb a vitalapon mutasd be mit tervezel, hogy a változtatásokat mások is időben átnézhessék.

Összeférhetetlenségi ügyek kezelése[edit | edit source]

Gyakori kérdés, hogy egy-egy anyagnak valóban a Wikihírekben van-e a helye vagy sem. Hasonló viták származhatnak abból, hogy egyes szerkesztőknek nincsenek-e olyan hátsó szándékaik, amelyek szembemehetnek a Wikihírek céljaival. Ha ilyet vélsz felfedezni, akkor azt a társalgóban jelezheted.

Gyanú esetén

Elsőnek is hívd fel az illető figyelmét a problémára, és hivatkozz erre az irányelvre. Ha nem sikerül dűlőre jutni, gondold át még egyszer, hogy a vitátok nem csak tartalmi kérdés-e. Összeférhetetlenségi esetekben a szerkesztők és adminok ugyanúgy járhatnak el, mint a semlegességi kérdésekben. A közösség viszont nem nézi jó szemmel, ha csak azért kiáltunk összeférhetetlenséget, hogy „eljárhassunk valaki felett”.

Alapvető tartalmi követelmények

A Wikihírek főnévterében minden szöveg semleges, témabeli és szabad licencű kell, hogy legyen. Mindenkivel szemben elvárás, hogy ezek szerint írjon új, vagy értékeljen meglevő cikkeket.

Lényegtelen, hogy ki írta az anyagot, ha ezek az alapelvek be vannak tartva. Az összeférhetetlenség látszata nem megfelelő indok egy egyébként jó anyag törlésére, de az így készült anyagok kiemelt figyelmet érdemelnek, hogy a rejtett csúsztatásokat kiszűrhessük.

A civilizált viselkedés

A vitalapokon, törlési megbeszéléseken leírt megjegyzések a cikkről, annak szerzőjéről és az ő motivációiról, ha durvák, elvehetik az illető (és mások) kedvét a további szerkesztésektől. A durvább megjegyzések személyes támadásnak minősülhetnek. Lásd még: Wn/hu/Wikihírek:Etikett.

Kerüld az önfényező és a többi hasonló mód ítélkező kifejezéseket

A vádaskodás rombolja a másik kedvét; önmagában pedig nem ok arra, hogy egy cikket töröljünk. Feltételezz jóindulatot: indulj ki abból, hogy az adott szerkesztő is azért van itt, hogy építse a Wikihíreket.

Az irányelv használata semlegességi vitáknál

Semlegességi kérdésekben a vita az összeférhetetlenség miatt elfajulhat: a kívülálló félnek ugyanis csábító lehet erre hivatkozni. Ne használd az összeférhetetlenségi szabályokat arra, hogy a tartalmi vitákban felülkerekedj. Vita esetén kérd meg a szerkesztőtársad, hogy a cikk vitalapján fejtse ki észrevételeit, és mindketten alaposan mérlegeljétek a dolgot.

Összeférhetetlenségi ügyek nem szerencsés kezelése[edit | edit source]

Íme egy jellemző, de kerülendő drámaciklus:

 1. összefércelt cikk jelenik meg egy cégről, aminek a hírneve nem makulátlan.
 2. megérkezik a cég képviselője, és (igazolhatóan) elborzad a fércmunkán. Tapasztalat nélkül, sebtében követelőzni kezd, megpróbálva kicsikarni egy helyreigazítást.
 3. az önelégült szerkesztő hevesen kirohan a kérés, mint a cenzúra fenevadja ellen, akár vissza is állítja a cikk eredeti állapotát.
 4. a cégember sírva tör ki a társalgóban vagy levélben.
 5. a történet boldog véget ér, amikor a higgadt szerkesztő mindenkit emlékeztet a megértés és a semlegesség fontosságára, és hogy egy jó cikk mind a téma értelmes kritikusai, mind értelmes pártolói számára elfogadható kell legyen. Az elfogulatlan hangnem és a megbízható forrásokra való hivatkozás megnyugtatja a kedélyeket.

A valóságban az ötödik felvonás után vagy helyett sokszor ismét az elsőnél kötünk ki. Ami sajnos nem jó.

Emlékeztető: ha az egyértelműen összeférhetetlen szerkesztő a vitalapon is tevékeny, az azt mutatja, hogy az illető igyekszik „egyenes lenni”. Még ha reménytelenül elfogult is lenne a változtatás, amit kér, becsüld meg szerkesztőtársad véleményét, mutass tiszteletet, hivatkozz a forrásokra és az irányelvekre, de legfőképp: légy fair.

Jó tanácsok[edit | edit source]

Ez a fejezet útmutató az összeférhetetlen szerkesztőknek. A semlegesség fenntartása érdekében azt tanácsoljuk, hogy a főnévtérben ne szerkessz a neked kényes témákban. A főnévtérben elfogult tartalomnak helye nincs.

Az érdeklődési kör felvállalása[edit | edit source]

Néhány szerkesztő nyíltan vállalja érdeklődését. Ezt többféleképpen is tehetik. Vannak, akik a felhasználói lapjukon tüntetik fel, ha kötődnek egy-egy témához. A vitalapi megbeszéléseken is felfedheted ezt, ha úgy döntesz. Fontos: a Wikihírek nem szabályozza, hogy osztod meg személyes adataid a projekt lapjain. Az itt leírtak csak segítenek áttekinteni az ezzel járó előnyöket és hátrányokat.

Előnyök:

 • az érdeklődés felvállalásával megelőzhető, hogy a szerkesztéseid jóindulatúságát kérdőre vonják;
 • az őszinteséget a legtöbb szerkesztő nagyra tartja;
 • segíti az együttműködést másokkal: egy másik szerkesztő segítséget kérhet tőled az adott témában és fordítva.

Hátrányok:

 • a megosztott adatok nem csak melletted, hanem ellened is felhozhatók lesznek;
 • a témabeli szerkesztéseid nagyobb figyelmet kelthetnek;
 • az érdeklődési köröd nem ruház fel semmilyen különleges joggal: nem leszel tőle döntőbíró a témakörben, sem pedig annak védője. Ha mégis így jársz el, kirívó esetben akár eltanácsolhatnak, vagy el is tilthatnak a témabeli szerkesztéstől.[1]

Ha egy cég/szervezet áll egy felhasználó mögött, ennek kinyilvánítása után:

 1. könnyebb lesz nyíltan segítséget kérned a többiektől;
 2. mivel az álláspontod ismertté válik, a témabeli szerkesztéseidnek szigorúan semlegesnek kell lenniük vagy fel kell, hogy hagyj velük. Megjegyezzük, hogy ha csak a témára rossz fényt vető pontatlanságokat javítod, de azokat, amelyek jobb színben tüntetik fel a témát nem, akkor a viselkedésed nem lesz elfogulatlan – mindkettő javítás elvárt.

 1. A Wikihírek cikkei nem szolgálhatnak propaganda vagy védőbeszéd gyanánt; a saját vélemények terjesztése nem megengedett. Bővebben: Wn/hu/Wikihírek:Mi nem való a Wikihírekbe?

Érdekvédelem[edit | edit source]

Külső érdekek és a Wikihírek céljai akár egybe is eshetnek. Kézenfekvő példa a hírnevet rontó vagy rágalmazó, de forrásokkal alá nem támasztott állítások törlése a cikkekből: ezt bármelyik szerkesztő megteheti, és erre bátorítunk is mindenkit. Az érdekvédelem ilyen esetekben aránylag egyszerű. Ha az egész cikk támadó stílusú, akkor jelölhető azonnali törlésre, és ezzel rövid úton el is távolítható. A hasonló, megengedhetetlen stílusban szerkesztők továbbá adminisztrátori szankciókra is számíthatnak.

Másrészt viszont: a kritikus hangvételű anyagok nem távolíthatóak el, ha azokat megbízható források támasztják alá. A vitás esetek és konfliktusok feldolgozásának helye van a híranyagban. A cikkek egyensúlyának megbontása egy oldal védelmében szembemegy a projekt szellemével.

Javaslatok a cikkek javítására és új cikkek kérése[edit | edit source]

Összeférhetetlenség esetén a szerkesztő a cikk vitalapján felvázolhatja, hogy milyen tartalmi szerkesztéseket kíván. Ilyenkor kérjük jelezd az összeférhetetlenséget, hogy elkerüljük az esetleges félreértéseket.

Nem problémás szerkesztések[edit | edit source]

Összeférhetetlenség esetén is végrehajtható szerkesztések:

 1. a spam eltávolítása és a visszaállítás vandálok után;
 2. helyesírási javítások;
 3. a saját, összeférhetetlenség miatt problémás szerkesztések visszavonása vagy ezen részek eltávolítása. Magad után feltakarítani, nemcsak hogy megengedett, hanem egyenesen szívesen látott;
 4. a vitalapon előre megbeszélt és jóváhagyott szerkesztések.

Hogy valamiről eldöntsd vitás-e, használd a józan eszed. Amit akár egy jóhiszemű szerkesztő ellenez, az már vitás.

Médiaállományok[edit | edit source]

A Wikimedia Commons minden médiafájlt fogad – függetlenül attól, hogy ki készítette és milyen érdekei vannak –, ha az jó minőségű, a formátuma támogatott és a készítője hajlandó azt publikálni valamelyik, a projekt által használt szabad licenc alatt.

A magyar Wikihírekbe nem lehet közvetlenül médiatartalmat feltölteni, de a Commonsba feltöltött anyagok használhatók az itteni cikkekben. A legjobb a vitalapon felhívni a figyelmet a szerinted megfelelő, Commonson elérhető képekre. Általában viszont elfogadható, ha egy-kettőt azonnal a cikkbe teszel be, például egy művészről szóló cikkbe az ő fényképét.

Ha figyelmen kívül hagyod ezt az irányelvet…[edit | edit source]

A Wikihírekben a magadról, csoportodról, szervezetedről vagy kedvenc elképzelésedről írt cikk szövege felett a felküldés után nem rendelkezel, és töröltetni sem tudod, csak a normál ügyvitellel. Tartalmat nem törlünk csak azért, mert valakinek az nem tetszik. A tartalmi irányelvek mentén bárki kiegészítheti a szöveget, vagy elvehet belőle. Ha egyébként számodra kellemetlen dolog is nyilvánosságra került a témáról, az más által belekerülhet a cikkbe. Nem egy ember járt már pórul így.

Ráadásul, ha a cikked nem felel meg a tartalmi követelményeknek, az törlésre fog kerülni. Ha szerkesztési háborúba kezdesz, hogy a cikk neked megfelelő változatát „védd”, előbb-utóbb blokkolva találhatod magad, talán örökre.

Ezért kérünk, hogy ne készíts könnyelműen reklám- és egyéb (nem megfelelő) cikkeket, különösen ne olyan témában, ami a szíved ügye!

Blokkolás[edit | edit source]

Ha közreműködései alapján egy szerkesztőről megállapítható, hogy csakis vagy elsődlegesen azért van itt, hogy valakit hirdessen, figyelmeztetni kell erre az irányelvre. Ha az illető szerkesztési mintája ezután sem változik, akkor a fiók blokkolható.

Megszégyenülés[edit | edit source]

A be nem vallott háttér, ha kiderül, csúnyán visszaüthet. Kongresszusi képviselőkről, a FOX Newsról és a Microsoftról is kiderült már, hogy egyes esetekben titokban próbálták javítani a magukról szóló wikipédiás cikkeket. Ha szerinted összeférhetetlen vagy itt valamelyik témával, gondold át mivel járhat, ha nem feded fel a kiléted vagy az érdeklődési köröd.