Wn/cdo/Sĭk-diêu-huông Kōng-diòng Báuk-ŭk-guāng ké̤ṳk cĕk tău, iā sâ̤ giông báh-nièng gū-ŭk mò̤ dó̤i tō̤

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Sĭk-diêu-huông Kōng-diòng Báuk-ŭk-guāng ké̤ṳk cĕk tău, iā sâ̤ giông báh-nièng gū-ŭk mò̤ dó̤i tō̤
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 7 ng. 19 h. séng

Mā-lài-să̤-ā Sĭk-diêu-huông Kōng-diòng Báuk-ŭk-guāng (馬來西亞實兆遠墾場博物館) siŏh-màng (18 hô̤) ké̤ṳk cĕk tău, iā sâ̤ giông siŏh-báh-nièng lĭk-sṳ̄ gì nó̤h có̤-siŏh-hâ dŭ mò̤ lāu.

Guāng-dòng Lâiu Káik-mìng (廖克民) gōng, siŏh-màng â-dáu duâi-kái 4:00 cō̤-êu, guāng-uòng huák-hiêng buô-hông diēng-sê diù-chŏng puái kó̤, ô gì diù-chŏng ké̤ṳk iè-kŭi, iā sâ̤ giông dŏng-dê Hók-ciŭ-nè̤ng gâe̤ng gì-tă gṳ̆-mìng dà̤-giŏng gì ùng-ŭk dŭ mò̤ kó̤, gái gōng cĕk lì lāu. Báuk-ŭk-guāng ī-gĭng gâe̤ng gīng-chák bó̤-áng. Káuk-nêng ké̤ṳk tău kó̤ gì nó̤h, bău-guák 9 ciáh gì gáuk-cṳ̄ng iông-sék gì ói-dēu, duâi-kái siŏh-báh-nièng lĭk-sṳ̄; 4 ciáh kák-siōng-gĭ, lĭk-sṳ̄ chiĕu-guó siŏh-báh-nièng; 30 lăk gū-bê, gū-chá, nièng-hông mò̤ bêng-huák puáng-dêng; 1 giông báh-nièng dò̤-ké, sê gô-dā̤ iông-sék gì giĕ-gŭng-uāng; 1 ciáh kŭi bĭng-lòng gì gă-sĭ-huă, 1950 nièng có̤ gì; gó ô mì-ék gì bēng-sék cūi-bâung.

Sĭk-diêu-huông Kōng-diòng Báuk-ŭk-guāng téng ô báh-nièng lĭk-sṳ̄ gì Mŭk-sṳ̆-làu gāi-gióng, kŭi-guāng gáu gĭng-dáng chă-bók-dŏ̤ 15 nièng lāu. Hiêng-câi, báuk-ŭk-guāng găk lā̤ kuók-gióng, bók găk 9 nguŏk 9 hô̤ puói-hăk Sĕ̤ng-gāu (雙九) cáik-kéng có̤ sĭng báuk-ŭk-guāng cóng-gŭng gâe̤ng gióng-guāng 15 cĭu-nièng gì uăk-dông. Sĕ̤ng-gāu-cáik sê Mâng-ṳ̀ng (曼絨) Hók-ciŭ-nè̤ng kéng-cé̤ṳk kŭi-kōng gì nĭk-cī.

Báuk-ŭk-guāng hĭ-uông tău kó̤ gū-ŭk gì nè̤ng â̤ ká̤ nék giāng dèng nó̤h.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]