Jump to content

Wn/cdo/LINE páh-sáung chŭi-guōng „éng-sáuk-sék“ nê-mì-mā ciĕ-hó, déng-tàu īng-ĭk sìng-buōng â̤ dŏk

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > LINE páh-sáung chŭi-guōng „éng-sáuk-sék“ nê-mì-mā ciĕ-hó, déng-tàu īng-ĭk sìng-buōng â̤ dŏk
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 6 ng. 19 h. séng

Siŏh-màng (18 hô̤), LINE Gŭng-sĭ gì siū-sĭk cék-hèng-guăng Chók-dĕk Gŏng (出澤剛) gōng, bók găk ciòng Nĭk-buōng gì déng-tàu gâe̤ng guāng-dáing chŭi-guōng (推廣) „éng-sáuk-sék“ (印刷式) gì nê-mì-mā ciĕ-hó (二維碼支付).

Hiêng-câi Nĭk-buōng nê-mì-mā ciĕ-hó gì ciō-liù huŏng-sék, sê gó-káh cê-gă dò̤-chók chiū-gĭ, tō̤-chók nê-mì-mā, niông mâ̤ nó̤h gì nè̤ng lì suā. Chók-dĕk Gŏng gōng gì „éng-sáuk-sék“ ciĕ-hó, sê ciŏng siŭ-cièng gì nê-mì-mā páh-éng chók-lì, ké̤ṳk nè̤ng sāi chiū-gĭ suā. Cuòi gâe̤ng hiêng-câi ciō-liù gì huŏng-sék mâ̤ siŏh-iông. Ĭ gōng, páh-éng siŏh diŏng cāi, mò̤ huă kŭi-dáing gì nè̤ng niò-uâi cièng, īng-ĭk nê-mì-mā ciĕ-hó gì sìng-buōng cêu dŏk-giâ-lì lāu, cuòi cêu-sê „éng-sáuk-sék“ ciĕ-hó gì hō̤. Găk Dṳ̆ng-guók, diô-gièng gì tăng dŭ â̤ ciŏng-uâng siŭ-cièng.

LINE Gŭng-sĭ hĭ-uông kō̤-ī tŭng-guó „éng-sáuk-sék“ ciĕ-hó chŭi-guōng cê-gă hô̤ lā̤ LINE Pay gì ciĕ-hó hók-ô. Áng Chók-dĕk Gŏng gì hìng-ṳ̀ng, gó-káh â̤ páh-kŭi LINE êng-ê̤ṳng, cê-gă suā-mièu cāi gà̤-dēng gì nê-mì-mā, cĭ-hâiu sāi LINE Pay ké̤ṳk-cièng. Gáu hiêng-câi, LINE Gŭng-sĭ nô̤i-buô sĭk-dòng mâ̤ biêng-dŏng (便當) gì ôi-ché̤ṳ, gó ô Hók-gŏng-gâing (福岡縣) gì nguôi-mâ̤ biêng-dŏng-dáing, dŭ īng-ĭk lāu cī siŏh cṳ̄ng ciĕ-hó huŏng-sék.

LINE Gŭng-sĭ bók siōng niông gó sâ̤ sū-câi â̤ sāi LINE Pay. Cī siŏh gă gŭng-sĭ gŭng-buó lāu mŭk-biĕu, gĭng-nièng cĭ-nô̤i â̤ sāi LINE Pay gì sū-câi — bău-guák dáing gâe̤ng cê̤ṳ-dông huáng-mâ̤-gĭ (自動販賣機), só-liông diŏh dăk gáu siŏh báh-uâng. Gó-chṳ̄, LINE páh-sáung ciŏng nê-mì-mā chŭi-guōng gáu biêng-lé-dáing (便利店) gâe̤ng gì-tă iā duâi gì báik-huó gŭng-sĭ. Siŏh huŏng-miêng, LINE iâ siōng ciŏng „éng-sáuk-sék“ ciĕ-hó chŭi-guōng gáu dṳ̆ng-nâung giĕ-muò gì dáing, ciŏng-uâng hō̤ niông gó sâ̤ sū-câi â̤ sāi LINE Pay.

Gĭng-nièng găk Nĭk-buōng, Lŏ̤h-tiĕng (樂天) Gŭng-sĭ iâ hióng dék-sê̤ṳ gŭng-sĭ dēng-dēng chŭi-guōng lāu „éng-sáuk-sék“ nê-mì-mā ciĕ-hó.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]