Jump to content

Wn/cdo/Làu-siū ì-dùng „mâ̤ ó̤i-dék cṳ̆ nâ dék chiū-gĭ“, iêng-sê̤ṳ iŏh siék „ù uōng-iù nĭk“

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Làu-siū ì-dùng „mâ̤ ó̤i-dék cṳ̆ nâ dék chiū-gĭ“, iêng-sê̤ṳ iŏh siék „ù uōng-iù nĭk“
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 5 ng. 31 h. séng

Mìng-dáng cêu sê Lĕ̤k-ék Guók-cié Ì-dùng-cáik (六一國際兒童節). Gĭng-dáng (5 ng. 31 h.), Dṳ̆ng-guók Gŭng-tiàng-iêng (中國工程院) gì 17 ôi iêng-sê̤ṳ lièng-miàng hù-iŏh, ì-dùng-cáik diŏh biéng-siàng „ù uōng-iù nĭk“ (無網遊日).

Sèng gūi nĭk, Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gì Guók-gă Diêng-uōng Gŭng-sĭ (國家電網公司) ô siŏh bĭh Mì-séng Gŭng-cé̤ṳng-hô̤ (微信公眾號) huák lāu ùng-ciŏng. Ùng-ciŏng gōng gì dâi-gé huák-sĕng găk kó̤-nièng-màng iĕk-tiĕng. Hiā sèng-hâiu, Guók-gă Diêng-uōng Gŏng-sŭ-sēng Diêng-lĭk Gŭng-sĭ Gĭng-hù-gâing Gṳ̆ng-diêng Gŭng-sĭ (國家電網江蘇省電力公司金湖縣供電公司) ói-muóng làu-siū ì-dùng. Cé-nguông-ciā dái lāu cṳ̆ gâe̤ng ùng-gê̤ṳ sóng nék-giāng-gŏ̤, dáng-sê siŭ gáu lāu siŏh diŏng cê-dèu, siā lā̤:

叔叔我不喜歡你們帶來的東西

我想要一個可以打王者榮耀的手機

或者以後你們給我錢,我們自己買喜歡的東西,你們帶來的書和文具我們不喜歡。

謝謝。

Huăng-ĭk siàng Hók-ciŭ-uâ é-sé̤ṳ sê:

Gă-gă nguāi mâ̤ dṳ̆ng-é nṳ̄-gáuk-nè̤ng dái gì nó̤h. Nguāi ó̤i-dék â̤ káh-dièu «Uòng-ciā Ìng-iêu» gì chiū-gĭ. Hĕ̤k-ciā ī-hâiu nṳ̄-gáuk-nè̤ng ké̤ṳk nguāi cièng, nē̤ng-gă cê-gă mā̤ dṳ̆ng-é gì nó̤h. Nṳ̄-gáuk-nè̤ng dái gì cṳ̆ gâe̤ng ùng-gê̤ṳ nē̤ng-gă mâ̤ dṳ̆ng-é. Siâ-siâ.

Gáu-muōi lāu, cé-nguông-ciā iâ mò̤ sóng chiū-gĭ. Ùng-ciŏng huák-buó cĭ-hâiu, ké̤ṳk dò̤ chék-ché̤ṳ diòng. «Dṳ̆ng-guók Kuŏ-hŏk-bó̤» (中國科學報) gì gé-ciā chāi-huōng Gĭng-hù-gâing Gṳ̆ng-diêng Gŭng-sĭ gì nè̤ng, sê̤ṳ-huōng gì nè̤ng biēu-sê, cê-gă iâ găk lā̤ huāng-sṳ̆, ké̤ṳk nék-giāng-gŏ̤ gì cĭng-sìng guăng-huài mò̤ gáiu, ī-hâiu diŏh niông ĭ-gáuk-nè̤ng sèu có̤ „giông-kŏng gì uăk-dông“, ng-sāi gĕ̤ng-gĕ̤ng dŭ-sê iù-hié.

Ô gì có̤ kuŏ-ngiēng gì nè̤ng iâ cé̤ṳ-é gáu lāu cī siŏh giông dâi-gé. Gĭng-dáng, 17 ôi Dṳ̆ng-guók Gŭng-tiàng-iêng iêng-sê̤ṳ găk «Dṳ̆ng-guók Kuŏ-hŏk-bó̤» lièng-miàng huák ùng-ciŏng, hù-iŏh niông mìng-dáng gì ì-dùng-cáik biéng-siàng „ù uōng-iù nĭk“. Hù-iŏh gì ùng-ciŏng cī-chók, găk cī siŏh nĭk, sū-iū uōng-iù ông-ìng hók-ô-siŏng diŏh găk mū gó̤ sì-dâung câng-dìng hók-ô-ké, gáuk duâi uōng-lŏk bìng-dài iâ diŏh ciō-dông bìng-bé iù-hié nô̤i-ṳ̀ng gâe̤ng lièng-ciék. Ciŏng-uâng hō̤ niông nék-giāng-gŏ̤ câng-sì liê iù-hié huông nék-giāng, hiōng-sê̤ṳ „giông-kŏng iòng-guŏng, gāng-dăng kuái-lŏ̤h“ gì siŏh bĭh cáik-nĭk.

Chăng-gă hù-iŏh gì iêng-sê̤ṳ Ciĕu Niêng-cé (焦念志) gōng: „Bâ-nā̤ mò̤ gâe̤ng giāng, nék-giāng-gŏ̤-giāng cêu â̤ kuók-huăk nguôi-buô gì ciĕ-tì, lì sék-biék, puáng-duáng, kóng-cié uōng-lŏk mâ̤ hō̤ gì īng-hiōng.“ Cà̤ sṳ̄-miàng gì iêng-sê̤ṳ Uòng Gă-gì (王家騏) gōng: „Duâi-nè̤ng káh-dièu, nék-giāng-gŏ̤-giāng cêu gṳ̆ng lā̤ hŏk.“ Ĭ nêng-ôi sìng-nièng gì nè̤ng diŏh có̤ hō̤ biēu-sáuk.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]