Jump to content

Wn/cdo/Guók-mìng-dōng cièng ciō-sĭk Hùng Séu-cê̤ṳ găk Hùng-nàng Dâi-hŏk iēng-gōng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Guók-mìng-dōng cièng ciō-sĭk Hùng Séu-cê̤ṳ găk Hùng-nàng Dâi-hŏk iēng-gōng
參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


2018 n. 6 ng. 12 h. séng

Gĭng-dáng (12 hô̤) â-dáu 4:30, Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng cièng ciō-sĭk Hùng Séu-cê̤ṳ (洪秀柱) gáu Hùng-nàng Dâi-hŏk Diàng-góng Hâu-kṳ̆ (雲南大學呈貢校區) Nguôi-guók-ngṳ̄ Hŏk-iêng bó̤-gó̤-tiăng có̤ iēng-gōng. Iēng-gōng ciō-dà̤ sê „lièng-ciék lâng-ngâng chĭng-nièng, gâe̤ng-cháung ṳ̀ng-hăk nguông-uông“ (連接两岸青年, 共創融合願望).

Gŏng-gé̤ṳ hiêng-diòng tĭng-cé̤ṳng Ṳ̄-siĕu (雨瀟, huá-miàng) gì gōng-huák, Hùng Séu-cê̤ṳ téng «Mā-guăng Dèu-iók» (馬關條約) kăi-sṳ̄, gōng Dâi-lṳ̆k gâe̤ng Dài-uàng gì guăng-hiê. Bô gōng áng Dài-uàng mìng-diêu, hĭ-uông tūng-ék gì nè̤ng muōng biéng muōng sâ̤, bók-ó̤i kó̤ Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k huák-diēng gì hâiu-săng-giāng iâ găk lā̤ biéng sâ̤. Lâng-ngâng gì nè̤ng sê siŏh chió nè̤ng, diŏh găk siŏh dŏi sĭk-hiêng „Dṳ̆ng-guók-móng“, „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk Ūi-duâi Hók-hĭng“ (中華民族偉大復興) mâ̤ sāi ciēu Dài-uàng.

Ṳ̄-siĕu gōng, cī siŏh huòi iēng-gōng, Diàng-góng Hâu-kṳ̆ diē-sié muōi siŏh bĭh hŏk-iêng nâ ô 20 ciáh nè̤ng â̤ gáu bó̤-gó̤-tiăng sôi lā̤ tiăng. Ô gì nè̤ng mò̤ ôi, cêu kiê âiu-dāu, lì tiăng gì nè̤ng muōng biéng muōng sâ̤, ék-dĭk kiê gáu muòng ngiê-dāu.

Gĭng-dáng, Hùng Séu-cê̤ṳ gó chăng-gă lāu Dâ̤ 7 Gái „Hùng-dài-huôi“ (雲臺會) kŭi-mŏk-sék.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.