Jump to content

Wn/cdo/CP21 Mò̤-dŭ Dùng-ìng-cié Siông-hāi lŏk-mŏk

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > CP21 Mò̤-dŭ Dùng-ìng-cié Siông-hāi lŏk-mŏk
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2017 n. 12 ng. 13 h. séng

CP21 gì Cosplay

Sèng siŏh bái-nĭk (12 ng. 10 h.), CP21 Mò̤-dŭ Dùng-ìng-cié (魔都同人祭) diŏh Siông-hāi Sĭng Guók-cié Báuk-lāng Dṳ̆ng-sĭng (新國際博覽中心) giék-sók lāu.

Cī siŏh huòi CP21, gâe̤ng ī-sèng lā̤ dùng siŏh-iông, cuō-iéu ô săng bĭh uăk-dông:

Dâ̤-ék, dùng-ìng (同人) tăng-ôi. Dùng-ìng, cêu sê áng lā̤ nguòng-lài gì cáuk-pīng, cê-gă gái huák-hŭi siōng-chiông-lĭk kó̤ cháung-cáuk. Huôi-diēng gì dùng-ìng ciŏng-kṳ̆ gâe̤ng-cūng ô 21 bĭh, bău-guák Cìng-hŭng Gū-giéng (秦風古劍), FATE—Giă-lĕk-dī (迦勒底), Ĭng-iòng-lièu (陰陽寮), Hù-diĕk-làng gì Sié-gái (蝴蝶蓝倛世界), Dĕ̤ng-huŏng Huâng-siōng-hiŏng (東方幻想鄉), Lìng-huâng Siōng-dàng-sū (靈幻相談所), Dŏ̤-cŏng Chók-dêng! (刀裝出陣!), Buó-dâi-hié Gă̤ (布袋戲街), Dŏ̤-giéng Luâng-ū Online Sĭng-sōng-cū Dŏ̤-giéng Dṳ̆ng-sĭng Ciŏng-kṳ̆ (刀劍亂舞 Online 新選組刀劍中心專區), Ngēu-chiông Móng-huâng-cié (偶像夢幻祭), Ău-dŏk Sié-gái (凹凸世界), Nguāi gì Ĭng-hṳ̀ng Hŏk-iêng (我倛英雄學院), Bĭng-siông gì Iù-lī (冰上倛尤里), Siū-uông Sĕng-hŭng (守望先鋒), Vocaloid dēng-dēng.

Dâ̤-nê, coser biēu-iēng. Iâ cêu sê muò-huōng cáuk-pīng diē-sié gì gáe̤k-sáik kó̤ sê̤ṳng ĭ-siòng, huá-cŏng dēng-dēng. Ṳ̀-guō coser bâing-iēng iā hō̤, hĕ̤k-ciā cĭng chiông nguòng-lài gì gáe̤k-sáik, ĭ cê-gă bô nguông-é, gó â̤ ô nè̤ng ké̤ṳk ĭ kiák-siōng. Huôi-diēng coser iā sâ̤, kiák-siōng gì iâ mâ̤ ciēu, dáng-sê kiák uòng kó̤ lāu, gó diŏh „huāng-dù“ (返圖), cêu sê ciŏng dù huák ké̤ṳk coser; huāng dù cĭ-sèng lā̤, diŏh siŭ-dù (修圖) kó̤ niông siōng-piéng gó hō̤ káng, coser cá gáiu-é: gó-chṳ̄ gĕ̤ng-cáuk-liông mâ̤ nâung. Huôi-diēng lŏk-mŏk ī-hâiu , Mì-báuk (微博) lā̤ ô nè̤ng có̤ màng-chéu gōng: „拍照一時爽, 修圖火葬場.“ Sāi Hók-ciŭ-uâ kó̤ huăng-ĭk, éng-găi cêu sê „kák-sióng iā kuái, siŭ-dù iā dâi“.

Dâ̤-săng, ciŭ-biĕng (週邊) tiŭ-ciōng. Dā̤-nè̤ng dṳ̆ng-ciōng lāu, sóng ĭ dông-uâ, mâng-uâ, iù-hié cáuk-pīng gì ciŭ-biĕng siŏng-pīng.

Dṳ̀ lā̤ ī-siông gì uăk-dông, iâ ô hēng dŏ̤ iù-hié chiōng-siŏng chăng-gă diēng-huôi, gŭng-kŭi lāu cê-gă gì sĭng cáuk-pīng.

Dó̤i cṳ̆ng-é dông-uâ, mâng-uâ gó ô iù-hié gì nè̤ng lì gōng, cī bĭh huôi-diēng é-ngiê iā duâi. Gó-chṳ̄ gáu kŭi-huôi gì sì-hâiu, iā sâ̤ ái-hō̤-ciā ó̤i kó̤ chăng siŏh kă. Mò̤ diŏh Siông-hāi gì, iâ dák huō-chiă dák hĭ-gĭ, nâ ôi lāu káng gáu cê-gă cṳ̆ng-é gì cáuk-pīng.

Siĕu-sék lài-nguòng

[edit | edit source]