Wb/shn/ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ/Wikijunior

From Wikimedia Incubator

လွင်ႈလိူၵ်ႈ ပပ်ႉဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်ၵမ်ႉမၼ်းမၢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တႃႇဢွၵ်ႇၼႄတီႈ ၼႃႈႁိူဝ်ႁႅၵ်ႈသၢင်ႈ လႄႈ လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ ပွတ်းတွၼ်ႈ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ပပ်ႉဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇမႂ်ႇ ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ တေထႅမ်သႂ်ႇ ၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးၶပ်ႉတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈသေ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ တေဢၢပ်ႉတဵတ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း တီႈၼိူဝ် ၼႃႈလိူၵ်ႈၼႆႉ (X တီႈ {{Wb/shn/Rand|X|Seed}}).


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်း တူဝ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႆႈ ၵႃႈတီႈ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ.