Jump to content

Wb/nia/Yohane/2

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Yohane
Wb > nia > Yohane > 2

Falöŵa ba Kana[edit | edit source]

I. 1 Dua wongi aefa da'ö, ba so walöŵa ba Kana ba Galilaia, ba so nina Yesu ba da'ö.[1]

2 Ba lakaoni göi Yesu, awö nifahaönia, ba walöŵa andrö.

3 Ba lö agu khöra, me no ahori nagu walöŵa. Ba imane ina Yesu khönia: Lö agu.

4 Imane khönia Yesu: Hana ndra'ugö khögu, alawe? Tenga na inötö khögu.

5 Imane inania ba genoni andrö: Na so niŵa'önia khömi, ba mi'o'ö.

6 Ba so ba da'ö rumbi, önö, naha nidanö, ba wanasa khöra, huku khöra ba niha Yehuda, fa tölu yöu zambua.[2]

7 Imane khöra Yesu: Mifönui idanö rumbi andrö. Ba lafönui irugi mbewe. 8 Ba imane khöra: Misou sa'ae, ba mi'ohe khö zatua zangai halöŵö. Ba la'ohe.

9 Ba me no itandra satua zangai halöŵö nidanö andrö, si no tobali agu, ba me lö i'ila, he moroi — ba la'ila sa enoni andrö sana'u idanö andrö — ba humede zatua zangai halöŵö khö zangowalu,[3] 10 imane khönia: Oföna labe'e nagu si sökhi dozi niha, ba dania, na no abuso ira, ba labe'e zambö fa'asökhi; ba ya'ugö, ba no ötenagö nagu si sökhi, irugi da'e.

11 Ba Kana ba Galilaia ilau da'ö Yesu, böröta dandra andrö, i'oroma'ö lakhöminia, ba mamati khönia nifahaönia andrö.[4]

Ihaogö gosali Yesu[edit | edit source]

II. 12 Aefa da'ö möi ia misi tou, ba Gafanauma, ya'ia ba inania ba talifusönia ba nifahaönia. Ba lö ara ira ba da'ö.[5]

13 Ba no ahatö gowasa fasa ba niha Yehuda, ba möi misi yaŵa Yesu ba Yeruzalema.[6]

14 Ba i'ila ba gosali zamawa saŵi ba biri-biri ba marafadi, awö zanuka ana'a, si dadao ba da'ö.[7] 15 Ba ifazökhi mbözi-bözi sinali, ba ifofanö ira fefu ba gosali, ba biri-biri ba saŵi andrö; ba iduwagö gana'a zanuka andrö, iso'agö meza khöra. 16 Ba imane ba zamawa marafadi: Mi'ohe misa da'ö, böi mibali'ö kade nomo Namagu.

17 Ba itörö tödö nifahaönia niŵa'ö ba zura: "No i'ado fönu andrö ba nomomö."[8]

18 Ba latema linia niha Yehuda, lamane khönia: Hadia dandra, ni'oroma'öu khöma, wa tola ölau da'ö?[9]

19 Itema lira Yesu, imane khöra: Midudugö gosali andre, ba ha tölu ngaluo, ba u'azökhi.[10]

20 Ba lamane khönia niha Yehuda; Öfa wulu a önö fakhe wangotomosi osali andre, ba ha tölu ngaluo ö'azökhi.

21 Ba osali botonia niŵa'önia.[11]

22 Ba dania, me no maoso ia moroi ba ngai zi mate, ba itörö tödö nifahaönia niŵa'önia andrö, ba faduhu dödöra ba zi so ba zura, ba ba niŵa'ö Yesu.[12]

Mangelama Yesu[edit | edit source]

III. 23 Ba me so ia ba Yeruzalema, ba gowasa fasa, ba ato zamati ba döinia, me la'ila dandra andrö khönia, nifazökhinia.[13] 24 Ba lö faduhu dödö Yesu khöra, börö wa'aboto ba dödönia ira,[14] 25 awö wa lö moguna khönia, la'ombakha'ö khönia niha; noa sa i'ila manö, ha ya'ia, hadia zi so ba dödö niha.

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. Faigi 1:44
 2. Mar 7:3 b.t.
 3. Faigi 4:46
 4. Faigi 1:14
 5. Mat 4:13, 13:55
 6. Faigi 6:4
 7. Mat 21:12 b.t.
 8. Sin 69:10
 9. Faigi 6:30
 10. Mat 26:61
 11. KorII 5:1
 12. Luk 24:8-44,45
 13. Faigi 4:48
 14. Faigi 6:64; Mar 2:8

Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Zura Yohane: 123456789101112131415161718192021

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö