Wb/nia/Sura Ni'amoni'ö/Sura Moze si föföna/Faza 18

From Wikimedia Incubator
FAZA 18

I. I'oroma'ö ia Yehowa khö Gaberahamo. II. Tefabu'u khö Zara wa'atumboa Giza'aki andrö, ba lö faduhu dödö Zara. III. Te'ombakha'ö zi göna Zodoma andrö dania. Fangandrö Gaberahamo, salahira.

I. Ba i'oroma'ö ia khönia Yehowa, ba gatua Mamere andrö, me dumadao ia ba mbawandruhö nose, me hino wa'aukhu zino. Me ifaöga hörönia, ba hiza niha, datölu, si so fönania; ba me i'ila ira, ba fagohi ia, i'oroi mbawandruhö nose, ifaondragö ira, ba ifaöndrö ia, irege danö tou. Ba imane: He Tuha, na no atö falukhado ma'ifu wa'ebua dödöu, wamaigiu, ba böi atö talu'i zawuyumö andre! Dalabe'e nidanö ma'ifu, ena'ö misasai gahemi; ba midadao ba lumö geu andre, ba da'uhalö khömi zambawa kue, ena'ö mi'abe'e'ö ami, ba dania, ba hana na mitohugö wofanö. Andrö sa mitörö zawuyumi andre. Ba lamane: Lau niŵa'öu andrö! Ba fagohi Gaberahamo, isaŵa nose, khö Zara, imane: Ta'i-ta'i, halö hamo, tölu hinaoya, faruka ba fazökhi kue! Ba idölö ia ba zaŵi Aberahamo, ihalö nono zaŵi sawuyu-wuyu ba ibe'e ba danga zangai halöŵö ba i'aliogö da'ö wangasosoi. Ba ihalö matega ba susu Aberahamo ba saŵi andrö, ni'asiwainia, ba ifa'oli göra; ba ya'ia zangai-ngai hadia zoguna khöra, ba da'ö, ba lumö geu, me manga ira.

II. Ba lamane khönia: Heza so wo'omou Sara? Imane: Hiza baose. Ba imane: Ufulido khöu, ba ndröfia, mane furi, ba no so nono khö wo'omou Sara. Ba ifondrongo-ndrongo Sara, ba gero mbawandruhö nose; furinia da'ö. Ba Aberahamo ba Sara, ba no satua sa'ae, no numalö ndröfi, ba khö Zara, ba tenga sa'ae si mane ba ndra alawe bö'ö. Ba ma'iki Zara tödönia, imane dödönia: Hadia, me no saleu ndra'odo, ba hadia, somasi ira matua na ndra'o? ba no satua atö göi wo'omogu. Ba imane Yehowa khö Gaberahamo: Hadia atö, wa ma'iki Zara, ba hana wa imane dödönia: Hadia si ndruhu tola so'ono ndra'o, me no satua ndra'odo? Hadia, so hadia zi tebai khö Yehowa? Na mane furi, ba ndröfia, ba ufulido khöu, ba no so nono khö Zara! Ba i'osilö'ögö Sara, imane: Lö sa'ikido; Ata'u sa'ae ia. Ba imane: Tenga, noa sa ma'iki'ö.

Böi ofönu, Tuha, na uŵa'ö na, hatö zi samuza andre: Ma falukha zi dafulu bakha. Ba imane: Lö ufakiko ira, börö zi dafulu andrö.

III. Ba maoso niha andrö, mangefa ira ba da'ö, ba lafaigi mitou Zodoma — ba fao khöra Gaberahamo, awöra ba lala. Ba imane Yehowa: Hadia, ubini'ö khö Gaberahamo zadölö ulau? Ba soi sebua, sato sibai, sa atö dania nga'ötö Gaberahamo, ba moroi khönia, wa tefahowu'ö fefu soi ba guli danö. Noa sa utuyu ia, ena'ö iŵa'ö khö nononia ba ba zoroiyomonia fefu, furinia, wanörö lala andrö khö Yehowa, wolau sadölö ba satulö, ena'ö ifatörö khö Gaberahamo, nifabu'unia khönia. Ba imane Yehowa: Turia Zodoma ba turia Gomora andrö, ba no ebua; ba horöra, ba si ndruhu, ha sebua sibai! Andrö möido mitou, ba wamaigi, na duhu dozi zolau da'ö, si mane duriara andrö, si no terongo khögu, ba na faya; omasido u'ila! Ba mofanö niha andrö, lasaŵa Zodoma, ba tebato na ba da'ö Gaberahamo, khö Yehowa. Ba ihatö'ö ia Aberahamo, ba imane: Hadia, öfarahugö wamakiko si lö horö, awö zi so horö? Ma dania lima wulu zi lö horö, ba mbanua andrö? Hadia, öfakiko da'ö göi, ba lö'ö sa öhakhösi tödö mbanua andrö, börö zi lima wulu andrö, si lö horö, si so ba mbanua bakha? Ya'aröu khöu wolau si manö, wa öfarahugö ba zi so horö zi lö horö, wamunu ya'ira, fa faoma nifatörö, he ba zi lö horö, ba he ba zi so horö. Ya'aröu khöu da'ö! Hadia, tenga satulö, ilau sanguhuku uli danö ma'asagörö andrö? Ba imane Yehowa: Na usöndra ena'ö zi lima wulu si lö horö, ba Zodoma, ba mbanua, ba uhakhösi tödö mbanua ma'asambua, börö ira andrö. Ba itohugö Aberahamo, imane: Hiza sa, lö ata'udo muhede khöu, he ŵa'ae no tanö ba awu ndra'odo. Ma dania lima ambö lima wulu zi lö horö andrö, ba hadia, öfakiko mbanua andrö ma'asambua börö zi lima andrö? Ba imane: Lö ufakiko ira, na usöndra zi öfa wulu a lima bakha. Ba itohugö na wehede khönia, imane: Ma dania falukha zi öfa wulu bakha. Ba imane: Lö ufalua, ba zi öfa wulu andrö. Ba imane Aberahamo: He Tuha, böi ofönu, na uŵa'ö na. Ma dania tölu ngafulu zi so bakha. Ba imane: Lö ufalua, na usöndra zi tölu ngafulu. Ba imane: He Tuha, lö sata'u ndra'o muhede khöu; ma dania falukha zi dua wulu bakha. Ba imane: Lö ufakiko ira, börö zi dua wulu andrö. Ba imane: Böi ofönu, Tuha, na uŵa'ö na, hatö zi samuza andre: Ma falukha zi dafulu bakha. Ba imane: Lö ufakiko ira, börö zi dafulu andrö. Ba mofanö Yehowa, me no i'o'ozui huhuo andrö khö Gaberahamo; ba ifuli ia khöra Aberahamo.

Famotokhi ba gahe[edit source]

Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Moze I: 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

Amabu'ulali Siföföna: Moze IMoze IIMoze IIIMoze IVMoze VYosuaSanguhukuRutiSamueli ISamueli IIRazo IRazo IINga'ötö INga'ötö IIEseraNehemiaEsiteraYobiSinunöAmaedola ZelomoSangombakhaSinunö SebuaYesayaYeremiaNgenu-Ngenu YeremiaHezekieliDanieliHoseaYoeliAmosiObadiaYonaMikhaNakhumiHabakukiSefaniaHagaiSakhariaMaleakhi

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö

Fabaliŵa lala[edit source]

Fanolo ba wanura: Lala wanuraFama'oli nösiNgawalö templatNgawalö kategori

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö