Wb/nia/Mataio/7/Tefondrondrongo wangandröda

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Mataio‎ | 7
Wb > nia > Mataio > 7 > Tefondrondrongo wangandröda


FAZA 7

7 III. Miʼangandrö ba tebeʼe khömi; miʼangalui, ba misöndra, mibökö-bökö mbawandruhö, ba tebokai khömi. [1][2]

8 Dozi sangandrö manema, ba sangalui, ba isöndra, ba khö zamökö-mökö bawandruhö, ba tebokai.

9 Ma ha niha ba khömi niha, sameʼe khö nononia kara, na iʼandrö roti khönia?

10 Ba ma sameʼe ulö, na iʼandrö giʼa?

11 Andrö, na miʼila mibeʼe ba ndraonomi gameʼela si sökhi, yaʼami si lö sökhi, ba tenga mendrua manö ibeʼe zi sökhi Amami andrö, si so ba zorugo, ba zangandrö khönia? [3]


(Mataio 7:7-11)

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

  1. (F. 21, 22, Yoh. 14, 14)
  2. Ba da'a, so tölu wenaeta wangandrö nisura ba mbuku andre, ya'ia da'ö; sara; mi'angandrö; da'a lala ba wama'ema ngawalö ni'angandröida, duma-duma sahatö simane samösa ndraono side-ide, mangandrö hadia ia khö zatuania. dua; mi'angalui; da'a fenaeta sidua, nifalua si so fangodödögö soroi ba dödö, he bagangowuloa niha samati, ba we'amöi föna Lowalangi ba wangandrö, ba sitölu; bökö; fobökö andre fenaeta sitölu, lala ba wamorege fangandrö; da'a fakhai ia ba wanuno-nuno So'aya ya'ita Yesu Keriso, ba wakaosa föna Zo'aya, irege ni'andröda tebe'e khöda.
  3. (Yak. 1, 5. 6. 17)


Faza 7: Böi manguhuku niha ita (1-5) | Böi taʼoʼaya niʼamoniʼö (6) | Tefondrondrongo wangandröda (7-11) | Tuho goroisa (12) | Lala ba mbanua Lowalangi (13-14) | Böi tafondrondrongo li zamahaö, samini tödö (15-23) | Amaedola: Omo nitaruʼö ba dete gara (24-29)Fabaliŵa lala[edit source]

Fanolo ba wanura: Lala wanuraFama'oli nösiNgawalö templatNgawalö kategori

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö