Wb/nia/Mataio/24/Famaʼeleʼö fanudugö yeruzalema

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Mataio‎ | 24
Wb > nia > Mataio > 24 > Famaʼeleʼö fanudugö yeruzalema


FAZA 24

(A. 24, 1—28: Mar. 13, 1—23: Luk. 21, 5—24)

1 I. Ba möi baero Yesu, iröi gosali, mofanö ia, ba möi khönia nifahaönia, ba wanuturu osali andrö khönia.

2 Ba itema lira, imane khöra: Hadia, lö miʼila daʼö fefu? Si ndruhu niŵaʼögu khömi, sambua lö toröi ba daʼö ba dete nawönia yaŵa, kara, si lö ladudugö.[1]

3 Ba me mudadao ia ba hili wanikha, ba möi khönia nifahaönia, ba zi ha yaʼira, lamane: Ombakhaʼö khöma, ha waʼara daʼö, ba hadia dandra waʼasomö ba tandra waʼatua danö.

4 Ba itema lira Yesu, imane khöra: Mifaigi, fa böi ifaelungu ami niha, ha niha ia.[2]

5 Ato sa dania zi möi, sanagö töigu, sangumaʼö: Yaʼodo Keriso, ba ato lafaelungu.[3]

6 Ba mirongo dania wanuwö ba feʼiraʼira ba wanuwö; mifaigi, böi tokea ami; löʼö sa tola lö si manö, ba tenga faʼatua danö na sa.

7 Maoso dania zi sambua soi, udu zi sambua; ba si sara öri, udu zi sara; ba sosó lofo mbanua awö ndruru danö misa.

8 Ba böröta waʼafökhö daʼö fefu.

9 Ba daʼö dania laʼohe ami ba wamakao ba labunu ami; ba dozi soi dania zi fatiu tödö khömi, börö döigu andrö.[4]

10 Ba ato dania ba daʼö zi teʼala, ba faoma dania laʼā mböli nawöra, ba faoma fatiu dödöra khö nawöra.

11 Ba ato zi maoso samaʼeleʼö sofaya, ba ato lafaelungu.[5]

12 Ba me monönö wa lö atulö, ba ato zi taya faʼomasi.[6]

13 Ba sanau ölö irugi gamozua, daʼö niʼorifi.[7]

14 Ba teturiagö dania mbanua Lowalangi andrö, turia somuso dödö, ba guli danö misa, maʼasagörö, ba wamaduhuʼö ba niha fefu, ba awena dania faʼatua danö.[8]

15 Ba na miʼila dania waʼadudu andrö, sihokha mbuda, niŵaʼö Daniëli, ba naha niʼamoniʼö — yatumörö tödönia sombaso daʼe —[9]

16 ba ndramoloi zi so ba Yudaia, ndramusaŵa hili.

17 Böi yamöi tou zi so ba dete nomonia yaŵa, ba wangai hadia ia ba nomonia,[10]

18 ba böi yamufuli ia furi si so ba nowi, ba wangai barunia.

19 Ba alai zanabina ba si so ono ba mbagi zusu, na luo daʼö![11]

20 Ba miʼangandrö, fa böi baŵa deu, ba fa böi luo sabato, na luo woloimi andrö.

21 So sa wamakao sabölöbölö ba daʼö dania, si lö irai si manö, iʼotarai mböröta danö, irege daʼe, ba löʼö göi si manö dania.[12]

22 Ba na tenga niʼönaigö luo daʼö enaʼö, ba samösa lö auri niha. Ba börö nitutuyu andrö, wa teʼönaigö luo andrö.

23 Ba na so ba daʼö zangumaʼö khömi: Faigi, so ba daʼe Keriso, ba ma: ba daʼö so ia, ba böi mifati.[13]

24 Maoso sa dania Keriso faya ba samaʼeleʼö sofaya, ba lafazökhi dandra sebua, awö gilaʼila, ba wamaelungu nitutuyu andrö, na böla. (Tes. II. 2, 9).

25 Hiza, no uhönagö uŵaʼö khömi. 26Ba na lamane khömi: Hiza, ba danö si mate so ia, ba böi miʼaeʼe; ba ma: Hiza, ba mbateʼe, ba böi mifati.

27 Hulö gari mbanua sa si otarai gatumbukha luo, sihaga, irege gaekhula, si manö dania waʼaso Nono Niha andrö. (Luk. 17, 24).

28 Ba zi so amatela, ba daʼö owulu moyo.[14]


(Mataio 24:1-28)


Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. (Luk. 19, 44)
 2. (F. 7, 15. Tes. II. 2, 3)
 3. (Yoh. 5, 43. Hal. zin. 5, 36 b. t.)
 4. (F. 10, 17 b. t. Yoh. 16, 2. Fam. 2, 10)
 5. (Yoh. I. 4, 1)
 6. (Tim. II. 3, 1 b. t.)
 7. (F. 10, 22. Yak. 1, 12)
 8. (Rom. 10, 18)
 9. (Dan. 9, 27; 12, 13)
 10. (Luk. 17, 31),
 11. (Luk. 23, 29)
 12. (Dan. 12, 1)
 13. (Luk. 17, 21. 23 b. t.)
 14. (Yob. 39, 30. Luk. 17, 37)


Faza 24: Famaʼeleʼö fanudugö yeruzalema (24:1-28) | Famaʼeleʼö faʼatua danö (24:29-41) | Famarou tödö, ba wa lö mörö (24:42-51)


Fabaliŵa lala[edit source]

Fanolo ba wanura: Lala wanuraFama'oli nösiNgawalö templatNgawalö kategori

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö